Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Príležitosti pre jednotlivcov

Ďalej v texte sa dozviete, aké možnosti vám ponúka program Erasmus+.

Pri väčšine z nich však vašu účasť bude musieť zabezpečiť vaša univerzita, stredisko odbornej prípravy alebo iná organizácia.

Tá totiž požiada o grant na realizáciu projektu v rámci programu Erasmus+ a z týchto grantov sa potom financuje vaša účasť.

Podpora

Pri príprave výjazdu v rámci programu Erasmus+ vám môžu pomôcť viaceré podporné siete a kontaktné miesta.

Môžete si napríklad

Ďalšie možnosti