Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Príležitosti pre jednotlivcov

EÚ už 35 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v inej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo organizácii v Európe.

Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Študenti

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Príležitosti pre študentov

Zamestnanci (výučba)

Program Erasmus+ ponúka učiteľskú prax vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí. Tieto možnosti na výmenu poznatkov a skúseností sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania, ako aj pre jednotlivcov pracujúcich mimo tohto sektora.

Zistite, kde môžete vyučovať

Zamestnanci (odborná príprava)

Program Erasmus+ ponúka možnosti pracovníkom v oblasti vzdelávania, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom. Pobyty odbornej prípravy v zahraničí sa môžu uskutočniť vo forme získavania praktických skúseností, pozorovania kolegov pri práci alebo špecifického kurzu odbornej prípravy.

Preskúmať možnosti odbornej prípravy

Žiaci

Cieľom programu Erasmus+ je dosiahnuť, aby sa vzdelávacia mobilita stala realistickou možnosťou pre každého žiaka v rámci školského vzdelávania. Kultúrne porozumenie a jazykové zručnosti, ktoré nadobudnete štúdiom v inej krajine, vám môžu uľahčiť nájsť si prácu po ukončení štúdia. Tento program slúži na podporu uznávania vzdelávacích výstupov žiakov v rámci období mobility v zahraničí.

Informácie o mobilite žiakov

Stážisti

Vďaka programu Erasmus+ získate cenné skúsenosti v pracovnom prostredí prostredníctvom stáží v zahraničí. Podpora z tohto programu, ktorá sa týka stáží, je dostupná pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov, ako aj študentov odborných škôl, účastníkov odbornej prípravy a učňov.

Pozrite si druhy stáží

Vzdelávajúci sa dospelí

Program Erasmus+ je zameraný na zvyšovanie účasti dospelých všetkých vekových kategórií a z rôzneho sociálno-ekonomického prostredia na vzdelávaní dospelých, najmä podporovaním účasti organizácií pracujúcich so znevýhodnenými učiacimi sa, malých poskytovateľov vzdelávania dospelých, nových účastníkov programu a menej skúsených organizácií, ako aj miestnych komunitných organizácií.

Zistite, čo je k dispozícii pre vzdelávajúcich sa dospelých

Mladí ľudia

Program Erasmus+ je dostupný pre všetkých mladých ľudí, nie len pre tých, ktorí sú zapísaní na štúdium alebo zaradení do odbornej prípravy. Prostredníctvom tohto programu môžete vyskúšať dobrovoľníctvo v celej Európe aj mimo nej alebo sa zúčastniť na mládežníckej výmene v zahraničí.

Informácie o mládežníckych výmenách

Informácie o cestovaní po Európe v rámci iniciatívy DiscoverEU

Pracovníci s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí. Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť najmä v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, získavania praktických skúseností alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Informácie o vytváraní sietí a možnostiach odbornej prípravy

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff