Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Príležitosti pre jednotlivcov

Ďalej v texte sa dozviete, aké možnosti vám ponúka program Erasmus+.

Pri väčšine z nich však vašu účasť bude musieť zabezpečiť vaša univerzita, stredisko odbornej prípravy alebo iná organizácia.

Tá totiž požiada o grant na realizáciu projektu v rámci programu Erasmus+ a z týchto grantov sa potom financuje vaša účasť.

Profily

Pre koho je určený program Erasmus+? Pozrite si, aké príležitosti na vás čakajú!

  • Možnosť stráviť 1 mesiac v zahraničí v skupine alebo individuálne, ktorú organizuje vaša škola

  • Možnosť študovať alebo absolvovať stáž v zahraničí alebo študovať v rámci programu Erasmus Mundus

  • Krátke výmenné pobyty, pri ktorých sa môžete zoznámiť s mladými ľuďmi z rôznych krajín

  • Príležitosti na profesijný rozvoj prostredníctvom odbornej prípravy alebo nadväzovania kontaktov v zahraničí

  • Podpora súčasných alebo nedávnych absolventov vysokých škôl a stáže v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

  • Možnosť vyučovať v zahraničí, získať skúsenosti s odborným vzdelávaním a prípravou, absolvovať stáže v škole alebo v oblasti vzdelávania dospelých

  • Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov vysokoškolských inštitúcií, škôl, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy

Podpora

Pri príprave výjazdu v rámci programu Erasmus+ vám môžu pomôcť viaceré podporné siete a kontaktné miesta.

Môžete si napríklad

Ďalšie možnosti