Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Možnosti za posameznike

Evropska unija je skoraj 35 let financirala program Erasmus, ki je več kot trem milijonom evropskih študentov in študentk omogočil, da so del študija opravili na tuji visokošolski ustanovi ali organizaciji v Evropi.

Program Erasmus+ ponuja takšne možnosti vsem – študentom, zaposlenim, praktikantom, učiteljem, prostovoljcem in drugim. Tudi ne gre več samo za Evropo in evropske prebivalce – možnosti programa Erasmus+ so namenjene prebivalcem z vsega sveta.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Študenti

Tudi program Erasmus+ največ pozornosti namenja študiju v tujini, saj se je pokazalo, da pozitivno vpliva na zaposlitvene možnosti posameznika. Omogoča tudi izpopolnjevanje v tujem jeziku, krepitev samozavesti in samostojnosti, izkušnjo življenja v drugi kulturi.

Možnosti za študente

Osebje (mobilnost za poučevanje)

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na izobraževalni ustanovi v tujini. To možnost lahko izkoristijo tako zaposleni v izobraževalnem sektorju kot posamezniki, ki sicer niso zaposleni v izobraževanju, a jih povabijo, da kot predavatelji delijo svoje znanje in izkušnje.

Informacije o možnostih poučevanja

Osebje (mobilnost za usposabljanje)

Program Erasmus+ podpira možnosti izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju, in sicer v pedagoških in nepedagoških poklicih. Izpopolnjevanje v tujini lahko poteka v obliki hospitacij in opazovanja na delovnem mestu in namenskih tečajev.

Informacije o možnostih usposabljanja

Učenci in dijaki

Program Erasmus+ si prizadeva, da bi bila učna mobilnost omogočena vsakemu učencu in dijaku v šolskem izobraževanju. Razumevanje kultur in jezikovne spretnosti, ki jih pridobite med šolanjem v drugi državi, vam lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve po zaključku šolanja. Program spodbuja priznavanje učnih rezultatov učencev in dijakov med mobilnostjo v tujini.

Informacije o mobilnosti učencev in dijakov

Pripravniki

Program Erasmus+ omogoča pridobiti dragocene izkušnje z delovno prakso v tujini. Podpira delovno prakso študentov in novih diplomantov, dijakov v poklicnem izobraževanju, vajencev in srednješolcev, ki so pravkar končali šolanje.

Informacije o vrstah pripravništev

Učeči se odrasli

Erasmus+ si prizadeva povečati udeležbo odraslih vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij v izobraževanju odraslih, zlasti s spodbujanjem udeležbe organizacij, ki delajo s prikrajšanimi učenci, malih ponudnikov izobraževanja odraslih, novincev v programu ter manj izkušenih organizacij in lokalnih organizacij.

Informacije o možnostih za udeležbo odraslih v izobraževanju

Mladi

Program Erasmus+ je namenjen vsem mladim, ne samo tistim, ki se šolajo. S podporo programa Erasmus+ lahko opravljajo prostovoljsko delo v Evropi in drugje ali se udeležijo mladinskih izmenjav v tujini.

Informacije o mladinskih izmenjavah

Informacije o potovanju po Evropi prek programa DiscoverEU

Mladinski delavci

Program Erasmus+ podpira strokovni razvoj mladinskih delavcev z izpopolnjevanjem in medsebojnim spoznavanjem v tujini. Izpopolnjevanje je v obliki tečajev, študijskega obiska, hospitacije in opazovanja na delovnem mestu v ustrezni organizaciji.

Informacije o priložnostih za mreženje in usposabljanje

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff