Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mogelijkheden voor individuele personen

Al 35 jaar financiert de EU het programma Erasmus. Dankzij dit programma hebben ruim drie miljoen Europese studenten een deel van hun studie in een ander Europees land kunnen volgen.

Erasmus+ biedt nu niet alleen studenten, maar bijvoorbeeld ook onderwijspersoneel, stagiair(e)s, leerkrachten en vrijwilligers de mogelijkheid om voor een tijd naar het buitenland te gaan. Erasmus+ is niet alleen voor Europeanen: mensen uit de hele wereld kunnen aan het programma deelnemen.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenten

Studeren in het buitenland staat centraal bij Erasmus+ en dankzij een verblijf in het buitenland doen de deelnemers aan Erasmus+ het beter op de arbeidsmarkt. De deelnemers worden ook taalvaardiger en onafhankelijker, tanken zelfvertrouwen en dompelen zich in een andere cultuur onder.

Mogelijkheden voor studenten

Onderwijspersoneel (lesgeven)

Dankzij Erasmus+ is het mogelijk een tijdje les te geven in het buitenland. Zowel wie in het onderwijs als buiten die sector actief is, kan zijn/haar kennis en ervaring delen.

Waar kunt u lesgeven

Onderwijspersoneel (opleidingen)

Dankzij Erasmus+ kan zowel onderwijzend als niet-onderwijzend onderwijspersoneel een opleiding in het buitenland volgen. Het kan gaan om job shadowing, observatieperiodes of specifieke opleidingen.

Opleidingsmogelijkheden

Leerlingen

Dankzij Erasmus+ krijgt elke leerling de kans een tijdje in het buitenland te leren. Ze kunnen zo hun kennis van andere culturen en talen verruimen. Na hun studie maken ze dan meer kans om een baan te vinden. Belangrijk is ook dat hun in het buitenland behaalde leerresultaten worden erkend.

Meer informatie over de mobiliteit van leerlingen

Stagiair(e)s

Dankzij Erasmus+ kan je stage in het buitenland lopen om waardevolle praktische ervaring op te doen. Studenten en pas afgestudeerden hoger onderwijs, studenten beroepsonderwijs en -opleiding en leerlingen kunnen steun van Erasmus+ krijgen om stage te lopen.

De verschillende soorten stages

Lerende volwassenen

Erasmus+ wil de deelname van volwassenen van alle leeftijden en sociaal-economische achtergronden aan volwasseneneducatie verhogen, vooral door de deelname te stimuleren van organisaties voor kansarmen, kleine aanbieders van volwasseneneducatie, nieuwkomers bij het programma, minder ervaren organisaties en lokale basisorganisaties.

Het leeraanbod voor volwassenen

Jongeren

Alle jongeren – en dus niet alleen jongeren die onderwijs of een opleiding volgen – kunnen aan Erasmus+ deelnemen. Dankzij Erasmus+ kan je vrijwilligerswerk in Europa of elders doen of aan een uitwisseling van jongeren in het buitenland deelnemen.

Meer informatie over uitwisselingen van jongeren

Meer informatie over reizen door Europa met DiscoverEU

Jeugdwerkers

Erasmus+ steunt de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers via opleidingen of netwerkactiviteiten in het buitenland. Een verblijf in het buitenland kan bijvoorbeeld worden ingevuld met een opleiding, een studiebezoek, job shadowing of een observatieperiode bij een relevante organisatie.

Meer informatie over netwerkactiviteiten en opleidingen

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff