Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности по програма „Еразъм+“

С бюджет от около 26 млрд. евро, „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. предлага повече възможности за мобилност и сътрудничество от всякога.

Slide