Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

DiscoverEU

DiscoverEU дава възможност на 18-годишните да опознаят Европа, докато учат. Пътувайки предимно с влак (има изключения за участниците, които живеят на остров или в отдалечен район), ще опознаеш впечатляващите пейзажи на Европа и нейното разнообразие от големи и малки градове.

Действие за приобщаване

В рамките на действието DiscoverEU е налично специално финансиране за млади хора с по-малко възможности, за да могат да опознаят Европа. Те могат да получат допълнителна подкрепа за преодоляване на пречките пред кандидатстването и пътуването.

Целта на това действие е да се достигне до максимален брой млади хора и да се включат онези, които обикновено не биха кандидатствали по собствена инициатива.

Прочетете за подробните критерии за оценка на проектите и за процеса на кандидатстване

Цикъл на обучение на DiscoverEU

От 2022 г. националните агенции по „Еразъм+“, с които ЕС работи за доближаване на програмата „Еразъм+“ до участниците, организират дейности, които укрепват образователния аспект на DiscoverEU.

Това включва подготовка на информационни пакети и/или срещи преди заминаването, срещи за участниците от цяла Европа и координационни сесии с организации, които разпространяват информацията, като училища, младежки групи или местни общини.