Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunitajiet għall-individwi

Għal 35 sena, l-UE ffinanzjat il-programm Erasmus, li ppermetta lil aktar minn 3 miljun student Ewropew iqattgħu parti mill-istudji tagħhom f'istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja oħra jew ma' organizzazzjoni fl-Ewropa.

L-Erasmus+ jagħti dawn l-opportunitajiet lil kulħadd - studenti, staff, trainees, għalliema, voluntiera u oħrajn. Dan il-programm lanqas mhu limitat għall-Ewropa jew l-Ewropej biss - bl-Erasmus+, nies mid-dinja kollha jista' jkollhom aċċess għal dawn l-opportunitajiet.

Studenti

L-istudju barra l-pajjiż hu parti ċentrali mill-Erasmus+ u rriżulta li għandu effett pożittiv fuq prospettivi ta' impjieg aktar tard. Hu wkoll ċans biex ittejjeb il-ħiliet lingwistiċi, tikseb kunfidenza fik innifsek u indipendenza filwaqt li tidħol b'ruħek u b'ġismek f'kultura ġdida.

Opportunitajiet għall-istudenti

Staff (tagħlim)

Bl-Erasmus+ huma disponibbli opportunitajiet biex tqatta' żmien tgħallem f'istituzzjoni tal-edukazzjoni barra l-pajjiż. Dawn l-opportunitajiet huma disponibbli kemm għal staff li jaħdem fis-settur tal-edukazzjoni kif ukoll għal individwi li jaħdmu barra s-settur li jiġu mistiedna jaqsmu l-għarfien u l-esperjenza tagħhom.

Ara fejn tista’ tgħallem

Staff (taħriġ)

Bl-Erasmus+, huma disponibbli opportunitajiet ta' taħriġ għall-istaff li jaħdem fl-edukazzjoni, kemm bħala għalliem kif ukoll f'kapaċitajiet oħra. Il-perjodi ta' taħriġ barra l-pajjiż jistgħu jikkonsistu f'monitoraġġ tal-impjieg, perjodi ta' osservazzjoni jew korsijiet speċifiċi ta' taħriġ barra l-pajjiż.

Esplora l-opportunitajiet ta’ taħriġ

Studenti fl-iskola

L-Erasmus+ għandu l-għan li jagħmel il-mobbiltà għat-tagħlim possibbiltà realistika għal kwalunkwe student fl-edukazzjoni skolastika. Il-fehim kulturali u l-ħiliet lingwistiċi li tiżviluppa meta tistudja f'pajjiż ieħor jista' jagħmilha aktar faċli għalik biex issib impjieg wara l-istudji tiegħek. Il-programm irawwem ir-rikonoxximent tal-eżiti tat-tagħlim tal-istudenti f’perjodi ta’ mobbiltà barra mill-pajjiż.

Tgħallem dwar il-mobbiltà tal-istudenti

Trainees

L-Erasmus+ jgħinek tikseb esperjenza ta' valur fuq il-post tax-xogħol billi jappoġġja t-traineeships barra l-pajjiż. L-appoġġ tal-Erasmus+ għat-traineeships hu disponibbli għal studenti fl-edukazzjoni għolja u gradwati reċenti, kif ukoll għal studenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, apprendisti u gradwati reċenti.

Ara t-tipi ta’ traineeships

Studenti adulti

L-Erasmus+ għandu l-għan li jżid il-parteċipazzjoni tal-adulti ta’ kull età u sfond soċjoekonomiku fl-edukazzjoni għall-adulti, speċjalment billi titrawwem il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ studenti żvantaġġati, fornituri żgħar tal-edukazzjoni għall-adulti, parteċipanti ġodda fil-Programm u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza, kif ukoll organizzazzjonijiet lokali bbażati fil-komunità.

Esplora x’hemm disponibbli għall-istudenti adulti

Żgħażagħ

L-Erasmus+ hu miftuħ għaż-żgħażagħ kollha, mhux biss għal dawk li huma rreġistrati fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ. Bl-Erasmus+ tista' tkun voluntier fl-Ewropa kollha u lil hinn mill-Ewropa jew tipparteċipa fi skambju ta' żgħażagħ barra l-pajjiż.

Aqra dwar l-iskambji taż-żgħażagħ

Tgħallem dwar l-ivvjaġġar fl-Ewropa bid-DiscoverEU

Ħaddiema żgħażagħ

L-Erasmus+ jappoġġja l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ permezz ta' perjodi ta' taħriġ u ta' networking barra l-pajjiż. Il-perjodi barra l-pajjiż jistgħu jikkonsistu f'korsijiet ta' taħriġ, żjarat ta' studju, monitoraġġ tal-impjieg jew perjodi ta' osservazzjoni f'organizzazzjonijiet rilevanti u aktar.

Tgħallem dwar opportunitajiet ta’ networking u taħriġ

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff