Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Galimybės individualiems asmenims

ES jau 35 metų finansuoja programą „Erasmus“, kuri daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

Programa „Erasmus+“ atveria tokias galimybes visiems – studentams, dėstytojams, stažuotojams, mokytojams, savanoriams ir kitiems. Be to, ši programa nėra skirta vien Europai ir europiečiams – „Erasmus+“ teikiamos galimybės skirtos žmonėms iš viso pasaulio.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studentai

Studijos užsienyje yra svarbiausias „Erasmus+“ elementas. Tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms. Tai taip pat proga patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą.

Galimybės studentams

Darbuotojų išvykimas mokyti

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių tam tikrą laiką dėstyti užsienio mokymo įstaigoje. Šiomis galimybėmis gali naudotis tiek švietimo sektoriaus darbuotojai, tiek jame nedirbantys asmenys, pakviesti pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi.

Sužinokite, kur galite dėstyti

Darbuotojų mokymasis

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama mokymosi galimybių švietimo srityje dirbantiems darbuotojams – ir dėstytojams, ir nedėstantiems darbuotojams. Tobulinantis užsienyje galima dalyvauti darbo stebėjimo programose arba specialiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Susipažinkite su mokymosi galimybėmis

Mokiniai

Programos „Erasmus+“ tikslas – užtikrinti, kad mobilumas mokymosi tikslais taptų realia galimybe visiems mokiniams. Studijuojant kitoje šalyje įgytas supratimas apie kitą kultūrą ir kalbų žinios gali padėti jums lengviau susirasti darbą po studijų. Programa skatinamas užsienyje besimokusių mokinių mokymosi rezultatų pripažinimas.

Sužinokite apie mokinių mobilumą

Stažuotojai

Pagal programą „Erasmus+“ remiant stažuotes užsienyje padedama įgyti vertingos darbo patirties. „Erasmus+“ stažuočių parama skiriama aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, taip pat profesinių mokyklų ir mokymo įstaigų moksleiviams, praktiką atliekantiems asmenims ir neseniai mokymo įstaigą baigusiems asmenims.

Žr. stažuočių rūšis

Suaugę besimokantys asmenys

Programos „Erasmus+“ tikslas – didinti įvairaus amžiaus ir socialinės bei ekonominės kilmės suaugusiųjų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, visų pirma skatinant organizacijų, dirbančių su palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, smulkių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, naujų programos dalyvių, mažiau patirties turinčių organizacijų ir bendruomeninių visuomeninių organizacijų dalyvavimą.

Susipažinkite su tuo, kas prieinama suaugusiems besimokantiems asmenims

Jaunimas

Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti visi, t. y. ne tik šiuo metu besimokantys ar praktiką atliekantys jaunuoliai. Per „Erasmus+“ galite savanoriauti Europoje ir už jos ribų arba dalyvauti jaunimo mainų programose užsienyje.

Informacija apie jaunimo mainus

Sužinokite apie keliones po Europą naudojantis iniciatyva „DiscoverEU“

Su jaunimu dirbantys asmenys

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas profesinis su jaunimu dirbančių asmenų tobulinimasis tam tikrą laiką keliant kvalifikaciją arba mezgant ryšius užsienyje. Tuo tikslu galima dalyvauti mokomuosiuose kursuose, studijų komandiruotėse, darbo stebėjimo programose atitinkamose organizacijose ir kt.

Sužinokite apie tinklaveiką ir mokymosi galimybes

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff