Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Příležitosti pro jednotlivce

Již téměř 35 let EU financuje program Erasmus, který umožnil více než 3 milionům evropských studentů strávit část svých studií na vysokoškolské instituci nebo v organizaci v jiné evropské zemi.

Program Erasmus+ nyní tuto možnost přináší všem – studentům, pracovníkům, stážistům, učitelům, dobrovolníkům a dalším. A nejde jen o Evropu nebo Evropany – možnost účastnit se mají lidé z celého světa.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenti

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je to vynikající příležitost, jak si upevnit znalost cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Příležitosti pro studenty

Pracovníci (vyučování)

Program Erasmus+ nabízí možnost vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci. Těchto příležitostí mohou využít jak pracovníci působící v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v jiných odvětvích a byli osloveni, aby předali své poznatky a zkušenosti.

Podívejte se, kde můžete vyučovat

Pracovníci (školení)

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci. V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci absolvovat pracovní stáž, získat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se zúčastnit konkrétního školicího programu.

Podívejte se na možnosti odborné přípravy

Žáci

Cílem programu Erasmus+ je učinit z mobility ve vzdělávání reálnou možnost pro každého žáka či žákyni. Studiem v jiné zemi si zlepšíte jazykové znalosti a blíže se seznámíte s jinou kulturou. To vše vám pomůže lépe se po škole zařadit na pracovní trh. Program podporuje uznávání vzdělávacích výsledků získaných během období mobility v zahraničí.

Informace o mobilitě žáků

Stážisté

Erasmus+ vám pomůže získávat cenné pracovní zkušenosti v rámci stáže v zahraničí. Tato podpora je určena studentům vysokých škol a čerstvým absolventům, ale i studentům institucí odborného vzdělávání a přípravy, učňům a čerstvým absolventům příslušných oborů.

Podívejte se na typy stáží

Dospělí účastníci vzdělávání

Program Erasmus+ usiluje o to, aby se zvýšila účast dospělých všech věkových skupin s různým socioekonomickým zázemím na vzdělávání dospělých, a to zejména díky zapojení organizací pracujících se znevýhodněnými účastníky vzdělávání, menších poskytovatelů vzdělávání dospělých, nových účastníků programu a méně zkušených organizací, jakož i základních komunitních organizací.

Vzdělávací příležitosti pro dospělé

Mladí lidé

Program Erasmus+ nabízí příležitosti všem mladým lidem bez ohledu na to, zda ještě studují, či nikoli. Mohou se například zapojit do dobrovolnické činnosti v Evropě či jinde ve světě nebo se zúčastnit výměnného pobytu mládeže v zahraničí.

Přečtěte si informace o výměnách mládeže

Možnost cestovat po Evropě v rámci soutěže DiscoverEU

Pracovníci s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí. V rámci daného pobytu se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývají její problematikou apod.

Možnosti networkingu a odborné přípravy

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff