Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Стажанти

Благодарение на програма „Еразъм+“ можете да придобиете ценен трудов опит чрез помощта за стажове (временна работа, практики и др.) в чужбина.

Разбирането на чужди култури и езиковите познания, които ще усвоите, работейки в друга държава, могат да ви улеснят при намирането на работа след завършване на вашето обучение.

Освен това работата в подходящи организации открива учебни перспективи, които семинарите и кръжоците може да не предоставят.

Възможностите са отворени за хора, които в момента се обучават или наскоро са завършили обучението си. Стажовете могат да се провеждат във всяка една подходяща организация.

Възможности

Студенти във висшето образование и наскоро завършили

По програма „Еразъм+“ се подкрепят стажове (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, записани във висши учебни заведения в държави по програмата. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти.

Научете повече

Учащи в професионални училища, обучаващи се работници и наскоро завършили обучението си

По програма „Еразъм+“ се подкрепят стажове (временна работа) за учащи в професионални училища. Възможностите са отворени и за назначените в предприятия обучаващи се работници и наскоро завършилите професионални училища.

Научете повече