Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Създаване на мрежи и обучения

Общ преглед

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина.

Периодите в чужбина могат да включват курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение в подходящи организации и др.

Продължителност

Периодът на мобилност на специалистите, които работят с младежи, трябва да бъде между 2 дни и 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да отидете в чужбина по линия на „Еразъм+“ като младежки работник, вашата организация трябва да бъде част от проект за младежка мобилност заедно с друга институция или организация.

Финансова подкрепа

Безвъзмездната помощ от ЕС подпомага пътуването и практическите и свързаните с дейността разходи.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате за безвъзмездни средства като отделно лице. Кандидатурите трябва да се подават от организации, които на свой ред включват младежките работници в проекта.

Научете повече

Свържете се с вашата младежка организация, за да научите дали тази възможност е достъпна за вас.

Ръководството за програмата „Еразъм+“ също предлага подробна информация за тези възможности:

  • вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране

Националните агенции могат да ви помогнат във връзка със запитвания и молби, а можете да се свържете и с Европейската комисия чрез EuropeDirect.