Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Младежки обмен

Преглед

Младежкият обмен дава възможност на групи млади хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи проекти за кратки периоди от време.

Тези програми се провеждат извън учебните заведения. По време на младежки обмен може да участвате в различни дейности — семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Придобитите от участниците знания се признават чрез инструмента Youthpass.

Продължителност

Младежкият обмен продължава между 5 и 21 дни. Това не включва времето за пътуване.

Условия

В младежки обмен могат да участват лица на възраст между 13 и 30 години. За да бъдете ръководител на група в рамките на младежки обмен трябва да сте най-малко на 18 години.

Младежките обмени се ръководят от младежки организации, неформални групи от млади хора, или други организации.

Финансово подпомагане

Безвъзмездните средства от ЕС подкрепят пътните, практическите и свързаните с дейността разходи, необходими за обмена.

Как да кандидатствате?

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице, ако искате да участвате в младежки обмен. Заявлението трябва да бъде подадено от група млади хора или организация, която избира участниците в обмена.

Научете повече

Ако ви е нужна помощ за намирането на подходяща участваща организация или имате въпроси, националната агенция по „Еразъм+“ във вашата страна ще ви помогне.

Европейският младежки портал също предоставя информация и възможности за младите хора.