Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Обучаващи се възрастни

Преглед

Мобилността с учебна цел за възрастни учащи с по-малко възможности може да бъде както групова, така и индивидуална.

Група възрастни учащи от изпращащата организация могат да прекарат известно време в друга държава, за да се възползват от иновативно обучение, организирано от приемаща организация. Съдържанието на груповите дейности за мобилност следва да се съсредоточи върху ключовите компетентности на възрастните учащи или върху приобщаването и многообразието, цифровото измерение, устойчивостта на околната среда и измеренията на програмата, свързани с участието.

Възрастните учащи могат също така да прекарат период в чужбина самостоятелно в приемаща организация, за да подобрят своите знания и умения. За всеки участник трябва да бъде определена индивидуална учебна програма, която може да включва обучение в клас, учене в процеса на работа, обмен на опит на работното място, наблюдение и други иновативни подходи.

Продължителност

Груповата мобилност на възрастни учащи може да продължи от два до тридесет дни, като във всяка група трябва да има поне двама учащи. Това не включва времето за пътуване.

Индивидуалната мобилност на възрастни учащи с учебна цел може да продължи от два дни до един месец. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да участвате в мобилност на възрастни учащи в чужбина в рамките на „Еразъм+“, вашата организация за образование за възрастни трябва да кандидатства за акредитация по програма „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни или за участие в краткосрочен проект за мобилност. И в двата случая организациите следва да се придържат към набор от стандарти за качество на проектите за мобилност във връзка с добрите управленски практики, като предоставят качество и подкрепа на участниците и обменят резултати и знания за програмата.

В случай на индивидуална мобилност на учащ, вие, вашата институция и приемащата организация подписвате споразумение за обучение. В този документ се определят вашите учебни цели, права и отговорности, а също и как ще се признае периодът на обучение в чужбина.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства от ЕС подпомагат вашите пътни и дневни разходи и се управляват от вашата организация за образование за възрастни. Освен това по програма „Еразъм+“ се предоставят средства за подкрепа на приобщаването на участници с по-малко възможности.

Как се кандидатства

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице, ако искате да участвате в мобилност на възрастни учащи. Кандидатурите трябва да се подадат от организации за учене за възрастни, които подбират кандидатите за периоди на обучение в чужбина.

Подборът на възрастни учащи за дейности за мобилност следва да бъде справедлив, приобщаващ, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно възможностите за участие в мобилност на възрастни учащи, националните агенции ще ви помогнат.