Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“ за училищата и доставчиците на ПОО

Профил на кандидата

Училища и доставчици на ПОО (ISCED 1 – 4) във всички държави по програмата „Еразъм+“. Не е налично за физически лица.

Продължителност: 3 години

Действията за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“ трябва да се изпълнява в продължение на най-малко 40 часа на учебна година в продължение на три последователни години.

Максимален размер на безвъзмездните средства: 30 000 евро (представляващи максимум 80 % от общите разходи).

Какво се определя като действие за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“?

Училищата и доставчиците на ПОО следва да организират преподаване по конкретни свързани с ЕС теми (ценности, история, как функционира ЕС, културното многообразие и др.) в класната стая. Дейностите трябва да се провеждат по време на учебната година и могат да включват седмици, посветени на проекти, учебни посещения, както и други ангажиращи дейности.

Доставчиците могат да създават учебни дейности сами или с подкрепата на висши училища или други организации, работещи в тази сфера (НПО, сдружения и т.н.).

Очаквани резултати

В резултат на дадена инициатива училищата и доставчиците на ПОО следва да могат:

  • да осигурят възможност на учителите да преподават за ЕС, използвайки увлекателни методи, и да предоставят факти и знания за Европейския съюз на своите ученици;

  • да подобрят резултатите от обучението по свързани с ЕС въпроси;

  • да допринесат за повишаване на знанията за ЕС;

  • да предизвикат интерес към Европейския съюз и да положат основа за засилване на участието на ученици и студенти в демократичния процес и подготвянето им да станат активни граждани.

Процес на кандидатстване

За повече информация относно процеса на кандидатстване, моля, запознайте се с:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Закрито
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Закрито
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).