Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мрежи „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Профил на кандидата

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства: 1 200 000 евро на мрежа

Какво се определя като мрежа „Жан Моне“ в областта на висшето образование?

Два вида големи тематични мрежи могат да отговорят на условията:

  1. Мрежа, насочена към конкретна тема на вътрешната политика на ЕС. Изискват се минимум 12 висши училища от 7 различни държави от ЕС и трети държави, асоциирани към програмата.

  2. Мрежа, насочена към външнополитически въпроси и работеща по един конкретен приоритет. Изискват се минимум 12 висши училища с най-малко 6 участника от държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата и не получават финансиране по инструменти за външна дейност на ЕС. В мрежата по външнополитически въпроси следва да участват съответните организации в подпомаганите държави.

Какво се очаква от мрежата „Жан Моне“ в областта на висшето образование?

  • събиране, споделяне и обсъждане на резултати от научни изследвания, съдържание на курсове, опит, продукти (проучвания, статии и др.) сред партньорите

  • създаване на инструмент, който позволява на партньорите да споделят академичните си разработки и да провеждат партньорски проверки, като също така коментират публикуваните документи

  • редовно да прави подбор на най-иновативните и интересни резултати, които да бъдат предоставени на Комисията

Крайната цел на тематичните мрежи е да предоставят редовна информация (напр. онлайн бюлетин) за най-модерните и иновативни практики в областта, като подкрепят и добавят стойност към дебата.

Процес на кандидатстване

За повече информация относно процеса на кандидатстване, моля, запознайте се с

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Закрито
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Закрито
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Закрито
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Закрито
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Закрито
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit