Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мрежи „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Профил на кандидата

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства: 1 200 000 евро на мрежа

Какво се определя като мрежа „Жан Моне“ в областта на висшето образование?

Два вида големи тематични мрежи могат да отговорят на условията:

  1. Мрежа, насочена към конкретна тема на вътрешната политика на ЕС. Изискват се минимум 12 висши училища от 7 различни държави от ЕС и трети държави, асоциирани към програмата.

  2. Мрежа, насочена към външнополитически въпроси и работеща по един конкретен приоритет. Изискват се минимум 12 висши училища с най-малко 6 участника от държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата и не получават финансиране по инструменти за външна дейност на ЕС. В мрежата по външнополитически въпроси следва да участват съответните организации в подпомаганите държави.

Какво се очаква от мрежата „Жан Моне“ в областта на висшето образование?

  • събиране, споделяне и обсъждане на резултати от научни изследвания, съдържание на курсове, опит, продукти (проучвания, статии и др.) сред партньорите

  • създаване на инструмент, който позволява на партньорите да споделят академичните си разработки и да провеждат партньорски проверки, като също така коментират публикуваните документи

  • редовно да прави подбор на най-иновативните и интересни резултати, които да бъдат предоставени на Комисията

Крайната цел на тематичните мрежи е да предоставят редовна информация (напр. онлайн бюлетин) за най-модерните и иновативни практики в областта, като подкрепят и добавят стойност към дебата.

Процес на кандидатстване

За повече информация относно процеса на кандидатстване, моля, запознайте се с

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls