Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мрежи „Жан Моне“ за училищата и институтите за ПОО

Профил на кандидатстващия

Училища и доставчици на ПОО във всички държави по програмата „Еразъм+“.

Дадена мрежа трябва да бъде съставена от най-малко 5 организации от поне 3 различни държави по програмата „Еразъм+“.

Не е налично за физически лица.

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства на мрежа: 300 000 евро (представляващи максимум 80 % от общите разходи)

Какво е необходимо, за да могат училищата и институтите за ПОО да отговарят на изискванията за мрежа „Жан Моне“?

Обмен на добри практики и съвместно преподаване между училищата и доставчиците на професионално образование в група държави, за да се улесни постигането на общо разбиране относно методологиите за учене по въпроси на Европейския съюз.

Това направление на действията по инициативата „Жан Моне“ е създадено в подкрепа на дейности, които не могат да бъдат осъществени на национално равнище, както и на дейности с многонационално измерение.

Какво се очаква от една мрежа „Жан Моне“?

Училищата и доставчиците на ПОО сами ще определят темите, по които ще работят. Те може да включват:

  • нови или иновативни начини за подход към преподаването на различни въпроси, свързани с ЕС, включително предлагане на нови методологии и създаване на инструменти за подкрепа на учащите се.
  • обмен на добри практики и опит в преподаването на темите, свързани с ЕС, включително как се справят с конкретни предизвикателства.

Учителите могат да участват в мобилност в продължение на няколко дни, за да организират и предоставят съвместно преподаване/съвместно обучение с партньорите си.

Крайни срокове и формуляри за кандидатстване

Ръководство за програмата „Еразъм+“

Ръководство „стъпка по стъпка“ за процеса на кандидатстване

Related funding calls