Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Priložnosti za organizacije

Organizacije lahko zaprosijo za podporo Erasmus+ za številne dejavnosti poklicnega razvoja in mreženja, med njimi strateško strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, krepitev organizacijske zmogljivosti ter vzpostavljanje nadnacionalnih partnerstev sodelovanja z organizacijami iz drugih držav, ki naj bi pripomogla k inovativnim rešitvam in izmenjavi najboljših praks.

Omogočajo tudi mobilnost za študente, pedagoško osebje, praktikante, vajence, prostovoljce, mladinske delavce in mlade.

Sodelujoče organizacije tako pridobijo večjo zmogljivost za mednarodno delovanje, učinkovitejše metode upravljanja, več možnosti financiranja in projektov, večjo sposobnost za pripravo, vodenje in spremljanje projektov in lahko ponudijo študentom, dijakom in zaposlenim več privlačnejših možnosti.

Ključni ukrepi

Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov

Možnosti za učno mobilnost so namenjene študentom, dijakom, osebju, pripravnikom, vajencem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in mladim.

Organizacije so odgovorne za pripravo mobilnosti za posameznike. Organizacije imajo od tega številne koristi: več zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni, izboljšanje upravljavskih sposobnosti, boljši dostop do možnosti financiranja in projektov, večja zmožnost za pripravo, upravljanje in spremljanje projektov, pestrejša izbira možnosti za študente in osebje pri sodelujočih organizacijah, možnost za pripravo inovativnih projektov s partnerji s celega sveta.

Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov

Ključni ukrep 2: sodelovanje med organizacijami in institucijami

Pričakuje se, da bo sodelovanje med organizacijami in institucijami privedlo do razvoja, prenosa in/ali izvajanja inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni.

Ključni ukrep 2: sodelovanje med organizacijami in institucijami

Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik

Ta ukrep si prizadeva za uresničitev ciljev evropske politične agende, strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje 2020 ter evropske strategije za mlade.

Organizacije bodo izboljšale kakovost sistemov izobraževanja, usposabljanja in dela z mladimi v Evropi ter spodbujale vzajemno učenje in mednarodno sodelovanje med državnimi organi. Organizacije bodo tudi prispevale k oblikovanju politik na podlagi dokazov ter podpori omrežjem in orodjem za izvajanje teh politik.

Spodbujale bodo tudi udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju in sodelovanje s politiki.

Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik

Jean Monnet

Možnosti za poučevanje, raziskovanje in politične razprave o EU in njenih politikah.

Ukrepi Jean Monnet

Šport

Podpora razvijanju in izvajanju skupnih ukrepov, ki uveljavljajo športne in telesne dejavnosti, opredeljujejo in uvajajo inovativne dejavnosti v šport, ter upravljanju neprofitnih dogodkov, ki spodbujajo športno udejstvovanje.

Več o ukrepih na področju športa