Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centri odličnosti Jean Monnet

Kdo se lahko prijavi

  • Visokošolske institucije v kateri koli državi sveta. Tiste s sedežem v državah programa Erasmus+ morajo imeti veljavno listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).
  • Ni na voljo posameznikom.

Trajanje: 3 leta

Najvišji znesek nepovratnih sredstev: 100 000 EUR (največ 80 % skupnih stroškov sklopa predavanj)

Kaj je center odličnosti Jean Monnet in kaj počne?

Centre odličnosti Jean Monnet predlagajo in gostijo visokošolske institucije, lahko vključujejo sodelovanje več fakultet/oddelkov in tudi druge organizacije, specializirane za študije EU.

Centri odličnosti Jean Monnet so središča kompetenc in znanja na področju tem v zvezi z Evropsko unijo. Zbirajo strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni, da bi razvili sinergije med različnimi disciplinami in viri na področju evropskih študij.

Imajo tudi pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki se običajno ne ukvarjajo z vprašanji Evropske unije, oblikovalcev politik, civilne družbe in najširše javnosti. Strokovnjakom omogočajo tudi oblikovanje skupnih nadnacionalnih dejavnosti.

Kaj se pričakuje od centra odličnosti Jean Monnet?

Centri naj bi:

  • organizirali in usklajevali vire svoje institucije, povezane s študijami Evropske unije,
  • vodili raziskovalne dejavnosti o posameznih temah EU,
  • zbirali, analizirali in objavljali najpomembnejše rezultate.

Lahko podpirajo razvoj vsebin o temah EU, da bi posodobili in dopolnili sedanje učne načrte ter ohranili razpravo in izmenjavo izkušenj o EU.

Postali naj bi akademska referenca za predmete EU ter ozaveščali druge ravni izobraževanja in širšo javnost.

To ozaveščanje lahko vključuje:

  • komunikacijske in informativne dogodke na evropski in nacionalni ravni,
  • predavanja, seminarje, delavnice s snovalci politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter s civilno družbo,
  • udeležbo pri posebnih učnih dogodkih na ravni šol in PSI,
  • mreženje z drugimi organizacijami in posamezniki, ki jih podpirajo dejavnosti Jean Monnet,
  • objavljanje njihovih dejavnosti v obliki prosto dostopnih učnih virov.

Roki in prijavni obrazci

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Postopek prijave – navodila po posameznih korakih

Related funding calls