Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pobuda za učenje o EU Jean Monnet za šole ter izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Kdo se lahko prijavi

Šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4) v vseh državah programa Erasmus+. Ni na voljo posameznikom.

Trajanje: 3 leta

Pobudo za učenje o EU Jean Monnet je treba izvajati najmanj 40 ur v šolskem letu tri zaporedna leta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev: 30 tisoč evrov (predstavlja lahko največ 80 % skupnih stroškov)

Kaj šteje za pobudo za učenje o EU Jean Monnet?

Šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja morajo pri pouku obravnavati vsebine, povezane z EU (vrednote, zgodovino, delovanje EU, kulturno raznolikosti itn.). Aktivnosti morajo potekati med šolskim letom ter lahko vključujejo projektne tedne, študijske obiske in druge potopitvene aktivnosti.

Izvajalci aktivnosti lahko učne izkušnje pripravijo sami ali s podporo visokošolskih ustanov ali drugih relevantnih organizacij (nevladnih organizacij, združenj itd.).

Pričakovani rezultati

Na podlagi pobude bi morali šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja

  • podpreti učitelje pri tem, da na zanimiv način poučujejo o EU ter učencem in dijakom prenesejo dejstva in znanje o Evropski uniji;

  • izboljšati učne izide o temah, povezanih z EU;

  • okrepiti splošno poznavanje EU;

  • ustvariti zanimanje za Evropsko unijo in podlago za večje sodelovanje učencev in dijakov v demokratičnem procesu ter jih opremiti z znanji in veščinami, da bodo lahko postali aktivni državljani.

Postopek prijave

Več informacij o postopku prijave je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Zaprto
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Zaprto
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).