Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mreže Jean Monnet v visokošolskem izobraževanju

Kdo se lahko prijavi

Trajanje: 3 leta

Najvišji znesek nepovratnih sredstev: 1 200 000 EUR na mrežo

Kakšne pogoje mora izpolnjevati mreža Jean Monnet v visokošolskem izobraževanju?

V poštev prideta dve vrsti velikih tematskih mrež:

  1. mreža, ki obravnava eno določeno notranjepolitično temo EU. Sestavljati jo mora najmanj dvanajst visokošolskih institucij iz sedmih različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu;

  2. mreža, ki obravnava eno določeno zunanjepolitično temo. Sestavljati jo mora najmanj dvanajst visokošolskih institucij, od tega najmanj šest iz tretjih držav, ki niso pridružene programu in se financirajo iz instrumentov zunanjega delovanja EU. Pri mreži za zunanjepolitična vprašanja morajo sodelovati relevantne organizacije v državah, ki se financirajo.

Od mreže Jean Monnet v visokem šolstvu se pričakuje, da:

  • zbira in deli izsledke raziskav, učne vsebine, izkušnje, izdelke (študije, članke itd.) s partnerji ter o njih razpravlja;

  • pripravi orodje, ki bo partnerjem omogočalo, da objavijo svoje akademsko delo, izvajajo medsebojne preglede in podajajo pripombe o objavljeni dokumentih;

  • redno pripravljajo izbor najbolj inovativnih in zanimivih izsledkov ter jih predložijo Komisiji.

Končni cilj tematskih mrež je, da zagotavljajo redne povratne informacije (na primer v obliki spletnega biltena) o najbolj naprednih in inovativnih praksah na določenem področju, podpirajo in obogatijo razpravo.

Postopek prijave

Več informacij o postopku prijave je na voljo na spletni strani

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls