Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedre Jean Monnet

Namen

Katedre Jean Monnet so namenjene:

  • utrditvi poučevanja evropskih študij, ki so del uradnega učnega programa visokošolske ustanove
  • zagotavljanju poglobljenega znanja o evropskih zadevah na področjih, po katerih je na trgu dela vedno več povpraševanja

Katedre Jean Monnet morajo zagotoviti javno dostopne izobraževalne vire in v projekte vključiti javne izobraževalne dejavnosti ter tako povečati prožnost in dostopnost učenja.

Možnosti

Program Erasmus+ podpira visokošolske ustanove, ki uvajajo učiteljsko mesto za univerzitetne profesorje, specializirane za evropske študije.

Sodelujoče visokošolske ustanove naj bi podpirale vodjo katedre pri poučevanju, raziskovanju in premisleku ter s tem omogočile vključitev teh predavanj v čim širši nabor učnih programov.

Sodelovanje

Prijavijo se lahko visokošolske ustanove s celega sveta. Če ima ustanova sedež v državi programa Erasmus+, mora biti nosilka listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Katedra Jean Monnet mora trajati tri leta in mora obsegati najmanj 90 pedagoških ur v študijskem letu. Vodja katedre mora v študijskem letu izvesti tudi vsaj eno dodatno dejavnost.

V sklopu 90 pedagoških ur so predavanja, seminarji in tutorstvo, tudi kot del učenja na daljavo, ne pa tudi individualni pouk.

Katedro Jean Monnet lahko zasedejo stalno zaposleni profesorji pri visokošolski ustanovi prijaviteljici. Gostujoči profesorji na visokošolski ustanovi, ki je zaprosila za dotacijo, ne morejo sodelovati.

Dodatne informacije

Kadar je treba poiskati zamenjavo za vodjo katedre, mora ustanova poslati pisni zahtevek Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in predlagati koordinatorja, ki ima enako stopnjo specializacije kot odhajajoči profesor.

Prijava

Ustanove se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o katedrah Jean Monnet vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.