Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Usposabljanje učiteljev Jean Monnet

Kdo se lahko prijavi

  • visokošolske institucije, ki ponujajo usposabljanje učiteljev
  • ustanove/agencije za usposabljanje učiteljev

Tiste s sedežem v državah programa Erasmus+ morajo imeti veljavno listino Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).

Tiste v partnerskih državah listine ECHE ne potrebujejo.

Trajanje: 3 leta

Najvišji znesek nepovratnih sredstev za posamezno usposabljanje učiteljev: 300 000 evrov (največ 80 % skupnih stroškov)

Pogoji za usposabljanje učiteljev Jean Monnet

Izvajalec usposabljanja učiteljev Jean Monnet je visokošolska institucija, ki nudi usposabljanje učiteljev, oziroma ustanova ali agencija za usposabljanje učiteljev, ki šolam in izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja pomaga pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju vsebin, povezanih z Evropsko unijo, v njihovih dejavnostih učnega načrta in obšolskih dejavnostih.

Izvajalec usposabljanja učiteljev Jean Monnet v okviru usposabljanja učiteljev skrbi za boljše razumevanje Evropske unije v splošnem izobraževanju in poklicnem usposabljanju ter krepi znanje in spretnosti na področju poučevanja o zadevah EU. Učitelji, ki pridobijo znanje od izvajalca usposabljanja učiteljev v okviru programa Jean Monnet, bodo bolje opremljeni za poučevanje vsebin EU.

Usposabljanje učiteljev Jean Monnet se lahko uporablja za začetno izobraževanje učiteljev in stalni profesionalni razvoj učiteljev.

Kaj se pričakuje od izvajalca usposabljanja učiteljev Jean Monnet?

Izvajalec usposabljanja učiteljev Jean Monnet bo šolam ter izvajalcem poklicnega in izobraževalnega usposabljanja ponudil strukturirane predloge za usposabljanje o temah EU ter za učitelje, ki jih zanima EU, pripravil posebne individualne ali skupinske tečaje usposabljanja (modularne, z bivanjem na kraju samem, kombinirane ali spletne).

To lahko vključuje pripravo gradiva za:

  • zagotavljanje vsebin in metodologij za učitelje na različnih ravneh, z različnim ozadjem in izkušnjami,
  • omogočanje šolam ter izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da njihovi učitelji pridobijo znanje o EU.

Izvajalec usposabljanja učiteljev Jean Monnet bo v vseh dejavnostih spodbujal samozavest učiteljev pri vključevanju vidika EU v njihovo vsakodnevno delo.

Roki in prijavni obrazci

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Postopek prijave – navodila po korakih

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session