Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mreže Jean Monnet za šole in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Kdo se lahko prijavi

Šole in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh državah programa Erasmus+.

V mrežo mora biti vključenih najmanj pet organizacij iz najmanj treh različnih držav programa Erasmus+.

Ni na voljo posameznikom.

Trajanje: 3 leta

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na mrežo: 300 tisoč evrov (predstavlja lahko največ 80 % skupnih stroškov)

Opredelitev mreže Jean Monnet za šole in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Izmenjava dobrih praks in izmenjava skupnega poučevanja med šolami ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skupini držav, da se zagotovi skupno razumevanje metodologij poučevanja in učenja o zadevah Evropske unije.

Ta sklop ukrepov Jean Monnet je namenjen podpori dejavnostim, ki jih ni mogoče izvesti na nacionalni ravni, in dejavnostim z večnacionalno razsežnostjo.

Kaj se pričakuje od mreže Jean Monnet

Šole in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo sami določili skupne teme sodelovanja, ki lahko vključujejo:

  • nove ali inovativne načine pristopa k poučevanju različnih vprašanj EU, vključno z uvedbo novih metodologij in oblikovanjem orodij za podporo učencem
  • izmenjavo dobrih praks in izkušenj pri poučevanju zadev EU, vključno s tem, kako obravnavajo določene izzive

Učitelji bodo lahko pridobili izkušnjo nekajdnevne mobilnosti za organizacijo in izvedbo skupnega poučevanja/tutorstva s partnerji.

Roki in prijavni obrazci

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Postopek prijave – navodila po posameznih korakih

Related funding calls