Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Rozpočet

Celkové orientačné finančné krytie programu je vo výške 26 mld. EUR 1 z rozpočtu EÚ na sedem rokov (2021 – 2027). Ročný rozpočet prijme rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky určené na prijatie rozpočtu EÚ možno sledovať na tejto stránke: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en

Informácie o dostupných rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivé akcie nájdete v ročnom pracovnom programe programu Erasmus+ na rok 2023:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk).

    Footnote

  • 1 Orientačné finančné krytie programu sa stanovilo na 24,574 mld. EUR v bežných cenách a doplňujúca suma na 1,7 mld. EUR v cenách z roku 2018. ↩ back