Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Rozpočet

Celkové orientačné finančné krytie programu je vo výške 26 mld. EUR1  z rozpočtu EÚ na sedem rokov (2021 – 2027). Ročný rozpočet prijme rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky určené na prijatie rozpočtu EÚ možno sledovať na tejto stránke:https://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm.

Informácie o dostupných rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivé akcie nájdete v ročnom pracovnom programe programu Erasmus+ na rok 2022:

  • 1 Orientačné finančné krytie programu sa stanovilo na 24,574 mld. EUR v bežných cenách a doplňujúca suma na 1,7 mld. EUR v cenách z roku 2018.