Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Rozpočet

Celkové orientačné finančné krytie programu je vo výške [fn]26 mld. EUR[ft/]Orientačné finančné krytie programu sa stanovilo na 24,574 mld. EUR v bežných cenách a doplňujúca suma na 1,7 mld. EUR v cenách z roku 2018.[/fn] z rozpočtu EÚ na sedem rokov (2021 – 2027). Ročný rozpočet prijme rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky určené na prijatie rozpočtu EÚ možno sledovať na tejto stránke:https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_sk

Informácie o dostupných rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivé akcie nájdete v ročnom pracovnom programe programu Erasmus+ na rok 2024:(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk).