Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mikä on ohjelman budjetti?

Ohjelman ohjeelliset kokonaismäärärahat EU:n talousarviosta seitsenvuotiskaudeksi 2021–2027 ovat yli 26 miljardia euroa1 . Vuotuisen talousarvion hyväksyy budjettivallan käyttäjä. EU:n talousarvion hyväksymisvaiheita voi seurata seuraavalta sivustolta: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_fi   

Tietoja toimintokohtaisista budjeteista löytyy Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 työohjelmasta:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi

  • 1 Ohjelman rahoituspuitteiksi on ohjeellisesti vahvistettu 24,574 miljardia euroa käypinä hintoina sekä 1,7 miljardin euron lisämäärärahat vuoden 2018 hintoina. ↩ back