Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mikä on ohjelman budjetti?

Ohjelman ohjeelliset kokonaismäärärahat EU:n talousarviosta seitsenvuotiskaudeksi 2021–2027 ovat yli [fn]26 miljardia euroa[ft/]Ohjelman rahoituspuitteiksi on ohjeellisesti vahvistettu 24,574 miljardia euroa käypinä hintoina sekä 1,7 miljardin euron lisämäärärahat vuoden 2018 hintoina.[/fn]. Vuotuisen talousarvion hyväksyy budjettivallan käyttäjä. EU:n talousarvion hyväksymisvaiheita voi seurata seuraavalta sivustolta: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_fi   

Tietoja toimintokohtaisista budjeteista löytyy Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 työohjelmasta:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi