Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Koliki je proračun?

Ukupna indikativna financijska omotnica programa iznosi više od 26 milijardi  EUR1  iz proračuna EU-a za sedam godina (2021. – 2027.). Godišnji proračun donosi proračunsko tijelo. Koraci u donošenju proračuna EU-a mogu se pratiti na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_hr   

Informacije o dostupnim proračunskim sredstvima po pojedinoj aktivnosti potražite u Godišnjem programu rada za Erasmus+ za 2024.:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hr.

  • 1 Okvirno, financijska omotnica programa iznosi 24,574 milijarde EUR u tekućim cijenama i 1,7 milijardi EUR dodatnih sredstava u cijenama iz 2018. ↩ back