Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kāds ir budžets?

Programmas kopējais aptuvenais finansējums ir vairāk nekā 26 miljardi EUR1  no ES budžeta septiņiem gadiem (2021.–2027. gadam). Gada budžetu pieņem budžeta iestāde. ES budžeta pieņemšanas dažādie posmi ir aprakstīti vietnē https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en.   

Informāciju par pieejamo budžetu katram pasākumam skatīt programmas “Erasmus+” 2024. gada darba programmā (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en).

  • 1 Programmas orientējošais finansējums ir noteikts 24,574 miljardu EUR apmērā pašreizējās cenās, papildu summa — 1,7 miljardi EUR 2018. gada cenās. ↩ back