Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Какъв е бюджетът?

Общият индикативен финансов пакет на програмата е определен на повече от 26 млрд. евро1  от бюджета на ЕС за седемгодишния период (2021—2027 г.). Годишният бюджет се приема от бюджетния орган. Актуална информация за отделните стъпки в процедурата по приемане на бюджета на ЕС може да се намери на адрес:https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_bg  

За информация относно наличния бюджет по действия, моля, разгледайте годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2022 г.: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg)

  • 1 Ориентировъчно финансовият пакет на програмата е определен на 24,574 млрд. евро по текущи цени и допълнителни средства, възлизащи на 1,7 млрд. евро по цени от 2018 г.