Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Jaký je rozpočet?

Program má na sedmileté období (2021–2027) celkové orientační finanční krytí ve výši více než 26 miliard EUR 1 z rozpočtu EU. Roční rozpočet přijímá rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky při přijímání rozpočtu EU lze sledovat na adrese:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en   

Informace o dostupném rozpočtu na jednotlivé akce naleznete v ročním pracovním programu Erasmus+ na rok 2023: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en)

  • 1 Orientačně je finanční krytí programu stanoveno na 24,574 miliardy EUR v běžných cenách a další navýšení o 1,7 miliardy EUR v cenách z roku 2018.