Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jaký je rozpočet?

Program má na sedmileté období (2021–2027) celkové orientační finanční krytí ve výši více než 26 miliard EUR1  z rozpočtu EU. Roční rozpočet přijímá rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky při přijímání rozpočtu EU lze sledovat na adrese: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_cs   

Informace o dostupném rozpočtu na jednotlivé akce naleznete v ročním pracovním programu Erasmus+ na rok 2024: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en)

  • 1 Orientačně je finanční krytí programu stanoveno na 24,574 miliardy EUR v běžných cenách a další navýšení o 1,7 miliardy EUR v cenách z roku 2018. ↩ back