Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Hvad er budgettet?

Programmet har en samlet vejledende finansieringsramme på mere end 26 mia. EUR1 i EU's budget for de syv år (2021-2027). Det årlige budget vedtages af budgetmyndigheden. De forskellige trin i vedtagelsen af EU's budget kan følges på:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en.   

Oplysninger om det tilgængelige budget fordelt på tiltag kan findes i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2023:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_da

  • 1 Den vejledende finansieringsramme for programmet er fastsat til 24,574 mia. EUR i løbende priser og et yderligere supplerende beløb på 1,7 mia. EUR i 2018-priser.