Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hvad er budgettet?

Programmet har en samlet vejledende finansieringsramme på mere end 26 mia. EUR1  i EU's budget for de syv år (2021-2027). Det årlige budget vedtages af budgetmyndigheden. De forskellige trin i vedtagelsen af EU's budget kan følges på:

https://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm.  

Oplysninger om det tilgængelige budget fordelt på tiltag kan findes i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2022:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_da).

  • 1 Den vejledende finansieringsramme for programmet er fastsat til 24,574 mia. EUR i løbende priser og et yderligere supplerende beløb på 1,7 mia. EUR i 2018-priser.