Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2024.

Maar u kunt de volledige gids voor 2024 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Wat is het programmabudget?

De algemene indicatieve financiële enveloppe voor het programma bedraagt meer dan 26 miljard EUR 1 van de EU-begroting voor de zevenjarige periode 2021-2027. Het jaarlijkse programmabudget wordt vastgesteld door de begrotingsautoriteit. De verschillende fasen in het kader van de vaststelling van de EU-begroting zijn te volgen op:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en  

Voor informatie over het beschikbare budget per actie, zie het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ 2023:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_nl

  • 1 De financiële enveloppe van het programma is ter indicatie vastgesteld op 24,574 miljard EUR in lopende prijzen en een aanvullend bedrag van 1,7 miljard EUR in prijzen van 2018. ↩ back