Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Jaki jest budżet programu?

Łączna orientacyjna pula środków finansowych programu z budżetu UE na siedem lat (2021–2027) wynosi ponad 26 mld EUR 1 . Roczny budżet przyjmuje władza budżetowa. Poszczególne kroki związane z przyjmowaniem budżetu UE można prześledzić pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en

Informacje na temat budżetu w podziale według akcji można znaleźć w rocznym programie prac Erasmus+ na 2023 r.:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en)

  • 1 Orientacyjnie pulę środków finansowych programu określono na poziomie 24,574 mld EUR w cenach bieżących wraz z dodatkowymi dopłatami uzupełniającymi w wysokości 1,7 mld EUR w cenach na 2018 r.