Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Care Este Bugetul?

Programul are un pachet financiar orientativ global de peste 26 de miliarde  EUR1  din bugetul UE pentru o perioadă de șapte ani (2021-2027). Bugetul anual este adoptat de autoritatea bugetară. Diferitele etape pentru adoptarea bugetului UE pot fi urmărite la adresa: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_ro  

Pentru informații privind bugetul disponibil pentru fiecare acțiune, a se consulta programul anual de lucru Erasmus+ pentru 2024: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro)

  • 1 Cu titlu informativ, pachetul financiar al programului este stabilit la 24,574 miliarde EUR la prețuri curente, la care se adaugă o finanțare suplimentară de 1,7 miliarde EUR la prețurile din 2018. ↩ back