Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Cén buiséad atá ann?

Is ionann imchlúdach airgeadais táscach foriomlán an chláir agus EUR 26 bhilliún 1 de Bhuiséad an Aontais le haghaidh na seacht mbliana (2021‑2027). Is é an tÚdarás Buiséadach a ghlacann an buiséad bliantúil. Is féidir na céimeanna éagsúla a bhaineann le glacadh bhuiséad an Aontais a leanúint ag: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en   

Chun faisnéis a fháil faoin mbuiséad atá ar fáil de réir gníomhaíochta, féach Clár Oibre Bliantúil Erasmus+ 2023:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/resources/documents/annual-work-programmes_ga)

    Footnote

  • 1 Go táscach, tá imchlúdach airgeadais an chláir socraithe ag EUR 24.574 billiún i bpraghsanna reatha agus breisiú eile EUR 1.7 billiún i bpraghsanna 2018 ↩ back