Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Cén buiséad atá ann?

Is ionann imchlúdach airgeadais táscach foriomlán an chláir agus EUR 26 bhilliún1  de Bhuiséad an Aontais le haghaidh na seacht mbliana (2021‑2027). Is é an tÚdarás Buiséadach a ghlacann an buiséad bliantúil. Is féidir na céimeanna éagsúla a bhaineann le glacadh bhuiséad an Aontais a leanúint ag:https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it‑works/annual-lifecycle_ga   

Chun eolas a fháil faoin mbuiséad atá ar fáil de réir gníomhaíochta, féach Clár Oibre Bliantúil Erasmus+ 2024: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/resources/documents/annual-work-programmes_ga)

  • 1 Go táscach, tá imchlúdach airgeadais an chláir socraithe ag EUR 24.574 billiún i bpraghsanna reatha agus breisiú eile EUR 1.7 billiún i bpraghsanna 2018 ↩ back