Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Koks yra biudžetas?

Bendras orientacinis Programai iš ES biudžeto skiriamas septynerių metų (2021–2027 m.) finansinis paketas – daugiau kaip 26 mlrd.  EUR1 . Metinį biudžetą tvirtina biudžeto valdymo institucija. Su įvairiais ES biudžeto tvirtinimo etapais galima susipažinti adresu https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_lt   

Informacijos apie konkrečių veiksmų biudžetą pateikiama 2024 m. „Erasmus+“ metinėje darbo programoje (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en)

  • 1 Preliminarų finansinį Programos paketą sudaro 24,574 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis ir papildoma 1,7 mlrd. EUR suma 2018 m. kainomis. ↩ back