Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kolikšen je proračun?

Programu so za sedem let (2021–2027) dodeljena skupna okvirna finančna sredstva v višini več kot 26 milijard EUR1  iz proračuna EU. Letni proračun sprejme proračunski organ. Različnim korakom za sprejetje proračuna EU je mogoče slediti na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_sl   

Za informacije o proračunu, ki je na voljo za posamezne ukrepe, glej letni program dela Erasmus+ za leto 2024: (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sl).

  • 1 Finančna sredstva za program so okvirno določena na 24,574 milijarde EUR v tekočih cenah, čemur je prištet dodatek v višini 1,7 milijarde EUR v cenah iz leta 2018. ↩ back