Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kui suur on eelarve?

Programmi üldine soovituslik rahastamispakett on enam kui 26 miljardit eurot1 , mis eraldatakse ELi eelarvest seitsmeks aastaks (2021–2027). Aastaeelarve võtab vastu eelarvepädev institutsioon. ELi eelarve vastuvõtmisel läbitavaid etappe saab jälgida aadressil: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en.  

Teave eelarve kohta meetmete kaupa on esitatud programmi „Erasmus+“ 2023. aasta tööprogrammis: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_et.

  • 1 Programmi üldine soovituslik rahastamispakett on 24,574 miljardit eurot (jooksevhindades), millele lisandub täiendav assigneering summas 1,7 miljardit eurot (2018. aasta hindades).