Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kui suur on eelarve?

Programmi üldine soovituslik rahastamispakett on enam kui 26 miljardit eurot,1  mis eraldatakse ELi eelarvest seitsmeks aastaks (2021–2027). Aastaeelarve võtab vastu eelarvepädev institutsioon. ELi eelarve vastuvõtmisel läbitavaid etappe saab jälgida aadressilhttps://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_et.   

Selleks et saada teavet eelarve kohta meetmete kaupa, tutvuge programmi „Erasmus+“ 2024. aasta tööprogrammiga (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_et).

  • 1 Programmi üldine soovituslik rahastamispakett on 24,574 miljardit eurot (jooksevhindades), millele lisandub täiendav assigneering summas 1,7 miljardit eurot (2018. aasta hindades). ↩ back