Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hur stor är budgeten?

En total vägledande budget på mer än 26 miljarder euro1  har avsatts för programmet i EU:s budget för sjuårsperioden 2021–2027. Den årliga budgeten antas av budgetmyndigheten. De olika stegen för att anta EU:s budget kan följas på https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_sv   

Information om den tillgängliga budgeten per insats finns i det årliga arbetsprogrammet för 2024 för Erasmus+:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sv).

  • 1 Programmet har en total preliminär budget på 24,574 miljarder euro i löpande priser, med ett tillägg på 1,7 miljarder euro i 2018 års priser. ↩ back