Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Hur stor är budgeten?

En total vägledande budget på mer än 26 miljarder [fn]euro[ft/]Programmet har en total preliminär budget på 24,574 miljarder euro i löpande priser, med ett tillägg på 1,7 miljarder euro i 2018 års priser.[/fn] har avsatts för programmet i EU:s budget för sjuårsperioden 2021–2027. Den årliga budgeten antas av budgetmyndigheten. De olika stegen för att anta EU:s budget kan följas på https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_sv   

Information om den tillgängliga budgeten per insats finns i det årliga arbetsprogrammet för 2024 för Erasmus+:

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sv).