Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Hur stor är budgeten?

En total vägledande budget på över 26 miljarder euro1 har avsatts för programmet i EU:s budget för sjuårsperioden 2021–2027. Den årliga budgeten antas av budgetmyndigheten. De olika stegen för att anta EU:s budget kan följas på  https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en

Information om den tillgängliga budgeten per insats finns i det årliga arbetsprogrammet för 2023 för Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sv).

  • 1 Programmet har en total preliminär budget på 24,574 miljarder euro i löpande priser, med ett tillägg på 1,7 miljarder euro i 2018 års priser.