Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoe aanvragen?

<p>Het Erasmus+-programma biedt diverse mogelijkheden voor organisaties en particulieren. De voorbereidings- en aanvraagprocedures kunnen echter verschillen per onderdeel van het programma waaraan u wenst deel te nemen. Laat ons u door het proces leiden: </p>

Voor u een aanvraag indient: 

algemene oproep tot het indienen van voorstellen

Elk jaar kunnen organisaties en personen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en/of sport reageren op een algemene oproep tot het indienen van voorstellen. In de oproep staan de doelstellingen van het programma, een overzicht van de acties die het omvat, wie in aanmerking komt, begroting en duur van de projecten, en voor elke actie de deadline waarbinnen u moet reageren. De meest recente oproep vindt u op onze pagina Aanbestedingen en oproepen. Daarnaast staan er specifieke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen op de website van het EACEA.

Programmagids

In de programmagids van Erasmus+ vindt u een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden en vereisten voor de acties die onder de algemene oproep vallen. Als u wilt deelnemen, is dit uw belangrijkste bron van informatie. U kunt de gids online lezen of downloaden als pdf. 

Wie mag deelnemen?

Erasmus+ is er voor individuele deelnemers en organisaties. De deelnemende landen zijn verdeeld in twee hoofdcategorieën: 

  • Programmalanden: deze kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+.
  • Partnerlanden: Deze kunnen deelnemen aan bepaalde acties, afhankelijk van specifieke criteria of voorwaarden.

Meer informatie hierover vindt u in de programmagids

Registreren 

Voordat u uw organisatie kunt registreren, moet u een geldig EU Login-account hebben. Via de authenticatiedienst EU Login (voorheen ECAS) kunt u toegang krijgen tot een groot aantal informatiesystemen van de Commissie. 

Afhankelijk van wie de beheerder is van de actie waar u uw organisatie voor wilt registreren, registreert u zich bij het EACEA of bij een nationaal agentschap

Meer informatie over de registratie van organisaties 

Wilt u als individuele deelnemer financiering aanvragen, dan moet u contact opnemen met uw organisatie (bijvoorbeeld uw universiteit).

Hoe wordt het beheerd?

Het Erasmus+-programma wordt beheerd door de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA), de nationale agentschappen in alle programmalanden en nationale bureaus in sommige partnerlanden.

Gecentraliseerde activiteiten worden op Europees niveau beheerd door de Europese Commissie en het EACEA in Brussel. Gecentraliseerde projecten zijn groter en strategischer, en zijn bedoeld om specifieke problemen in heel Europa aan te pakken.

Gedecentraliseerde activiteiten worden rechtstreeks beheerd door de nationale agentschappen in elk programmaland of door de nationale bureaus in de partnerlanden buiten de EU. Het grootste deel van deze projecten zal op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden uitgevoerd en gericht zijn op uitwisselingen met andere landen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Hoe wordt het beheerd?  

Mogelijkheden

Individuele deelnemers

Erasmus+ biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis op te doen of te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Ga na welke mogelijkheden er zijn voor particulieren, zoals studenten, stagiairs, docenten, personeel, jongeren, jeugdwerkers, enz. 

Organisaties

Erasmus+ biedt ook mogelijkheden voor de meest uiteenlopende organisaties, zoals universiteiten, scholen, andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoekscentra en bedrijven. Ga na welke mogelijkheden er zijn voor organisaties.  

Aanvraagprocedure

Voor elk deel van het programma waarvoor u inschrijft, moet u een specifiek aanvraagformulier invullen.

Dit is meestal ons onlineformulier, volg de stappen in deze gids om het in te vullen. 

Voor de gedecentraliseerde activiteiten die door de nationale agentschappen worden beheerd, kunt u uw aanvraag indienen via Erasmus+ applications.

Informatie over en aanvraagformulieren voor de gecentraliseerde activiteiten die door het EACEA worden beheerd, vindt u op de website van het EACEA.

Wat gebeurt er daarna?

Meer informatie over de beoordeling en controle van uw aanvraag vindt u in de Programmagids, Deel C - Informatie voor aanvragers

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens