Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoe aanvragen?

Deze pagina gaat over richtsnoeren voor organisaties bij het aanvragen van subsidies en oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus + en het Europees Solidariteitskorps.

Als u zelf een aanvraag wilt indienen voor een van deze programma’s, kijk dan onder “Hoe deelnemen?”.

Controleer uw aanvraag aan de hand van de programmagids

Uw aanvraag zal worden beoordeeld op basis van de in de programmagids beschreven criteria.

Bij het opstellen van uw aanvraag moet u daarom vertrouwd zijn met de rubrieken die relevant zijn voor uw aanvraag, ook met de delen over specifieke acties en andere informatie voor aanvragers.

Aanvraagformulieren

Voor elk deel van het programma waarvoor u inschrijft, moet u een specifiek aanvraagformulier invullen.

Voor gedecentraliseerde activiteiten die door de nationale agentschappen worden beheerd, moet u uw aanvraag indienen via de gezamenlijke webpagina voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps.

Voor de gecentraliseerde activiteiten die door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur worden beheerd, kunt u terecht op de pagina “How to get a grant” van het Uitvoerend Agentschap.

Wat is wat?

U kunt zien welke actie wordt beheerd door een nationaal agentschap (gedecentraliseerd) of door het Uitvoerend Agentschap (gecentraliseerd).

Ga na wie de actie beheert en waar u een aanvraag kunt indienen

Denk eraan

Zorg ervoor dat u uw organisatie al hebt geregistreerd voordat u met uw aanvraag begint.

Lees meer over registratie

Aanvraag indienen met een projectpartner

Op het financierings- en aanbestedingsportaal van de EU kunt u zoeken naar potentiële partners voor uw voorstel.

Zoeken naar een potentiële projectpartner

Na het indienen van uw aanvraag

Kijk wat er gebeurt