Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Stap 1: Registratie

Alle aanvragers moeten zich registreren https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben.

Voor door het Uitvoerend Agentschap beheerde acties:

Om zich te kunnen registreren op het portaal Funding & tender opportunities moet de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager de volgende stappen uitvoeren:

  • een EU Login-account aanmaken (tenzij de persoon die de aanvrager vertegenwoordigt reeds een account heeft). Nieuwe EU Login-accounts kunnen worden aangemaakt op de volgende website:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • Ga naar het portaal Funding & tender opportunities via

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home en (indien van toepassing) de registratie voltooien namens de vertegenwoordigde organisatie/groep. Richtsnoeren en een rubriek met vaak gestelde vragen zijn beschikbaar op het portaal.

De aanvrager hoeft zich slechts eenmaal te registreren. Zodra de registratie is voltooid, zal de aanvrager een PIC ontvangen[1]. Deze unieke identificatiecode is nodig om aanvragen in te dienen en stelt de aanvrager in staat om het aanvraagformulier eenvoudiger in te vullen (d.w.z. door de PIC-code op het formulier in te vullen, wordt alle informatie die de aanvrager tijdens de registratie heeft ingevuld, automatisch op het formulier weergegeven).

Voor door de nationale agentschappen van Erasmus+ beheerde acties:

Om zich te registreren in het registratiesysteem voor organisaties voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager de volgende stappen uitvoeren:

Aanvragers hoeven zich slechts eenmaal te registreren. Zodra de registratie is voltooid, zal de aanvrager een organisatie-ID ontvangen.

Een aanvrager kan de organisatie-ID controleren of een deel van de hieraan gekoppelde informatie wijzigen via het registratiesysteem voor organisaties voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps.

Door de organisatie-ID in te voeren op het formulier wordt alle informatie die door de organisatie/groep in de registratiefase is verstrekt, geladen en op het formulier weergegeven.

Bewijsstukken betreffende de rechtsvorm:

Als onderdeel van het registratieproces, moeten aanvragers ook de volgende documenten uploaden:

Voor subsidies van meer dan 60 000 EUR moeten de aanvragers zo nodig specifieke documenten uploaden tot staving van hun financiële draagkracht. Meer bijzonderheden staan hieronder in het deel "Selectiecriteria".

  1. De PIC is een verplicht gegeven op het aanvraagformulier.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}