Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Az Erasmus+ program megvalósítói

Az Európai Bizottság

Az Erasmus+ program végrehajtása végső soron az Európai Bizottság feladata. A Bizottság kezeli a költségvetést, és folyamatosan szabályozza a program prioritásait, céljait és kritériumait. Emellett iránymutatással szolgál és nyomon követi a program európai szintű általános megvalósítását, utólagos nyomon követését és értékelését. A program nemzeti szintű megvalósításáért felelős struktúrák felügyeletéért és koordinációjáért is az Európai Bizottság felel.

Európai szinten az Európai Bizottság Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) felel az Erasmus+ program számos pályázattípusának végrehajtásáért. Az ezen útmutatóban foglalt információk mellett az útmutató hatálya alá tartozó és a Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusokra vonatkozó pályázati dokumentumokat és pályázati űrlapokat a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján is közzétesszük: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

A Végrehajtó Ügynökség felel a projektek teljes életciklust átfogó irányításáért a program népszerűsítésétől kezdve a támogatási kérelmek elemzésén és a projektek helyszíni ellenőrzésén át egészen a projektek és a program eredményeinek terjesztéséig. Azokért a külön pályázati felhívásokért is a Végrehajtó Ügynökség felel, amelyek a program ezen útmutatóban nem szereplő pályázattípusaira vonatkoznak.

Az Európai Bizottság – különösen a Végrehajtó Ügynökségen keresztül – a következő területekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja:

 • tanulmányok készítése a program által támogatott területeken;
 • kutatások és tényeken alapuló tevékenységek megvalósítása az Eurydice hálózat bevonásával;
 • a program láthatóságának és rendszerszintű hatásának fokozása a program eredményeinek terjesztését és hasznosítását szolgáló tevékenységek révén;
 • az Erasmus+ program által támogatott szervek és hálózatok szerződés szerinti irányításának és finanszírozásának biztosítása;
 • a program keretében nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó ajánlati felhívások kezelése.

Nemzeti irodák

Az Erasmus+ program végrehajtása túlnyomó részben közvetett irányítással történik, azaz az Európai Bizottság a nemzeti irodákat bízza meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal; ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy az Erasmus+ így a lehető legközelebb vihető a kedvezményezettekhez, és jobban hozzáigazítható a különböző nemzeti oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek sajátosságaihoz. Az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok e célból egy vagy több nemzeti irodát jelöltek ki (a kapcsolattartási adatokért látogasson el a következő oldalra: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_hu). Nemzeti szinten a nemzeti irodák mozdítják elő és hajtják végre a programot, és közvetítőként szolgálnak az Európai Bizottság, valamint a helyi, regionális és nemzeti szintű részt vevő szervezetek/intézmények között. A nemzeti irodák feladatai a következők:  

 • megfelelő tájékoztatás az Erasmus+ programról;
 • tisztességes és átlátható kiválasztási eljárás lebonyolítása az adott országban finanszírozandó pályázatok esetében;
 • a program megvalósításának ellenőrzése és kiértékelése az adott országban;
 • segítségnyújtás a pályázó és részt vevő szervezetek/intézmények számára a projekt teljes életciklusa alatt;
 • eredményes együttműködés a nemzeti irodák hálózatával és az Európai Bizottsággal;
 • a program láthatóságának előmozdítása és biztosítása;
 • a programeredmények terjesztésének és hasznosításának előmozdítása helyi és nemzeti szinten.

A nemzeti irodák közvetítő szervként emellett a következő tevékenységek megvalósítása révén fontos szerepet játszanak az Erasmus+ program minőségének javításában és annak végrehajtásában:

 • olyan projektek és tevékenységek – például képzési és együttműködési, valamint hálózatépítési tevékenységek – lebonyolítása a projektek teljes életciklusát felölelő irányítási feladatokon kívül, amelyek előmozdítják a program minőségi megvalósítását, és/vagy szakpolitikai reformok bevezetését szorgalmazzák a program által támogatott területeken;
 • támogató megközelítés biztosítása az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények és a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok számára a programban való teljes körű részvétel akadályainak felszámolása érdekében;
 • külső szervekkel és nemzeti hatóságokkal való együttműködésre törekvés annak érdekében, hogy fokozzák a program hatását a saját tevékenységi területükön az adott országban és az Európai Unióban.

A nemzeti irodák támogató magatartása azt jelenti, hogy a program valamennyi szakaszában – azaz a programmal való első találkozástól kezdve a pályázati folyamaton át egészen a projekt megvalósításáig és végső kiértékeléséig – iránymutatást nyújtanak a résztvevőknek. Ez az elv nem ellentétes a tisztességes és átlátható kiválasztási eljárásokkal. A lényege inkább abban áll, hogy mindenki számára egyenlő esélyeket kell teremteni, tehát a program bizonyos célcsoportjai számára több támogatást kell nyújtani tanácsadással, megbeszéléssel, ellenőrzéssel és az érintett résztvevők igényeire szabott segítségnyújtási rendszerekkel.

Az Erasmus+ nemzeti irodák által irányított pályázattípusokra vonatkozó pályázati felhívásokat az Erasmus+ honlapján1  teszik közzé, és a nemzeti irodák honlapján hirdetik.

A program megvalósításában részt vevő egyéb szervek

A fent említett szerveken kívül kiegészítő jelleggel a következő forrásközpontok és információs szolgálatok, platformok, valamint tudás- és szakértői hálózatok nyújtanak szakértői támogatást az Erasmus+ program végrehajtásához:

Forrásközpontok és információs szolgálatok

SALTO forrásközpontok

A SALTO Forrásközpontok célja az Erasmus+ program minőségének és hatásának szisztematikus javítása azáltal, hogy szakértelmet, erőforrásokat, tájékoztatást és képzési tevékenységeket biztosítanak konkrét területeken a nemzeti irodák és az oktatásban, képzésben és ifjúsági munkában részt vevő egyéb szereplők számára. E tevékenységek közé tartozik többek között a képzések, szemináriumok, tanulmányutak, fórumok, együttműködési és partnerségépítő tevékenységek szervezése az Erasmus+ kiemelt témáiban.

Oktatás és képzés

Ezen túlmenően az oktatás és szakképzés területén a SALTO központ munkája az alábbiakra terjed ki:

 • platformot kínál az európai képzési tevékenységek számára;
 • lehetővé teszi az érdekelt felek számára többek között, hogy fejlesszék szervezeteik kapacitását az Erasmus+ kínálta lehetőségek teljes körű kiaknázása, a bevált gyakorlatok európai országokon belüli megosztása, a partnerek keresése vagy a projektjeik európai szintű hatásának növelése érdekében.

Ifjúság

Az ifjúság területén a SALTO-YOUTH központok munkája az uniós ifjúsági programok (Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület) minőségének és hatásának javítására, valamint az európai ifjúsági munka támogatására és fejlesztésére összpontosít. A következőkre terjed ki:

 • a nem formális és informális tanulás elismerésének előmozdítása Európa-szerte;
 • módszerek és eszközök kidolgozása és dokumentálása a képzés és az ifjúsági munka terén;
 • az ifjúsági projektek minőségének javítása képzések, eszközök, gyakorlati kiadványok és útmutatások révén;
 • az inkluzív megközelítések aktív előmozdítása az ifjúsági munka terén Európa-szerte;
 • áttekintés az európai képzési naptár segítségével az ifjúságsegítők számára elérhető európai képzési tevékenységekről; az oktatók és az ifjúsági munka terén tevékenykedő egyéb elérhető személyek adatbázisának rendelkezésre bocsátása; 
 • a Youthpass – a nemformális és informális tanulási eredmények érvényesítését támogató eszköz – bevezetésének koordinálása a fiatalok mobilitása és az ifjúsági munka keretében.

Az ifjúsági szektorban működő SALTO központok vagy tematikus (részvétel és tájékoztatás, befogadás és sokféleség, képzés és együttműködés) vagy földrajzi (keleti partnerség országai és Oroszország, dél-mediterrán országok, Nyugat-Balkán) fókuszponttal rendelkeznek.

További információ: www.salto-et.net és www.salto-youth.net

Otlas – partnerkereső eszköz ifjúsági szervezetek/intézmények számára

A SALTO ifjúsági forrásközpontok által fejlesztett és gondozott eszközök egyike az Otlas elnevezésű, az ifjúsági szervezeteknek/intézményeknek szánt, partnerkeresésre szolgáló központi online eszköz. A szervezetek/intézmények az Otlas eszközben regisztrálhatják elérhetőségeiket és érdeklődési körüket, emellett projektekkel kapcsolatos ötleteikhez partnerkeresést hozhatnak létre.

További információ: www.salto-youth.net/otlas vagy www.otlas.eu

Nemzeti Erasmus+ irodák

A programhoz nem társult, érintett harmadik országokban (nyugat-balkáni országok, a Földközi-tenger keleti és déli térségének országai, Oroszország és Közép-Ázsia) a nemzeti Erasmus+ irodák segítik a Bizottságot, a Végrehajtó Ügynökséget és a helyi hatóságokat az Erasmus+ program végrehajtásában. A nemzeti irodák az említett országok kapcsolattartási pontjai az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési, valamint ifjúsági és sportügyi fejezetében részt vevő érdekelt feleik számára. A nemzeti irodák hozzájárulnak a programra irányuló figyelemfelkeltésnek, és a program ismertségének, relevanciájának, eredményességének javításához, valamint az Erasmus+ nemzetközi dimenziója által kifejtett hatás fokozásához.

A nemzeti Erasmus+ irodák a következőkért felelnek:

 • tájékoztatás az országuk részvétele előtt nyitva álló Erasmus+ tevékenységekről (adott esetben a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén is);
 • tanácsadás és segítségnyújtás a potenciális pályázóknak;
 • a Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata helyi munkacsoportjának koordinálása;
 • tanulmányokhoz és eseményekhez való hozzájárulás;
 • a szakpolitikai párbeszéd támogatása;
 • kapcsolatok ápolása a helyi hatóságokkal és az uniós küldöttségekkel;
 • az országukban a fent említett területeken bekövetkezett szakpolitikai fejlemények nyomon követése.

Nemzeti kapcsolattartó pontok

A programhoz nem társult, érintett harmadik országokban (Latin-Amerika és a Karib-térség, szubszaharai Afrika, Közel-Kelet, Afganisztán, Ázsia és a Csendes-óceán térsége) a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata támogatja a Bizottságot, a végrehajtó ügynökséget és a helyi hatóságokat abban, hogy iránymutatást, gyakorlati tájékoztatást és segítséget nyújtsanak az Erasmus+ programban való részvétel minden aspektusával kapcsolatban a felsőoktatás, az ifjúság, a szakképzés és a sport területén. Kapcsolattartói szerepet töltenek be országuk érdekelt felei számára, és hozzájárulnak az Erasmus+ nemzetközi dimenziója ismertségének, láthatóságának, relevanciájának, eredményességének és hatásának növeléséhez.

Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC-ok)

A NARIC hálózat a más európai országokban szerzett oklevelek, illetve más európai országokban töltött tanulmányi időszakok elismerésére vonatkozó tájékoztatást nyújt, valamint a NARIC székhelye szerinti országban szerzett külföldi felsőoktatási oklevelekkel kapcsolatban is iránymutatást ad. A NARIC hálózat nemcsak a munkavállalási vagy továbbtanulási céllal külföldre utazók számára, hanem az intézmények, a hallgatók, a tanácsadók, a szülők, a tanárok és a jövőbeli munkáltatók számára is hiteles tanácsadással szolgál.

Az Európai Bizottság az országok közötti információ- és tapasztalatcserével, a bevált gyakorlatok azonosításával, a releváns rendszerek és szakpolitikák összehasonlító elemzésével és a közös oktatáspolitikai érdeklődésre számot tartó témák megvitatásával és elemzésével segíti a NARIC tevékenységeit.

További információ: https://www.enic-naric.net/

Eurodesk hálózat

Az Eurodesk hálózat fiataloknak és fiatalokkal foglalkozóknak nyújt tájékoztatást az európai oktatási, képzési és ifjúsági lehetőségekről, valamint a fiatalok európai tevékenységekben való részvételéről.

A hálózat – amely valamennyi uniós tagállamban és a programhoz társult összes harmadik országban jelen van, európai szinten pedig az Eurodesk Brussels Link iroda koordinálja – információs és finanszírozásra vonatkozó tájékoztatási szolgáltatásokat nyújt, eseményeket szervez és kiadványokat jelentet meg. Az Európai Ifjúsági Portál működtetésében is részt vesz.

Az Európai Ifjúsági Portál az Európában élő, tanuló és dolgozó fiatalok érdeklődésének megfelelő témákban nyújt tájékoztatást és biztosít lehetőségeket európai és nemzeti szinten. 28 nyelven nyújt tájékoztatást.

Az Európai Ifjúsági Portálra való belépéshez keresse fel a következő honlapot: http://europa.eu/youth/ Az Eurodesk hálózattal kapcsolatos további információkért keresse fel a következő honlapot: https://www.eurodesk.eu

Platformok és eszközök

Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platform

Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platform hozzáférést biztosít az Erasmus+ program keretében finanszírozott valamennyi projekttel kapcsolatos információkhoz és eredményekhez. A szervezetek/intézmények inspirációt meríthetnek a projektekkel kapcsolatos számtalan információból, és hasznosíthatják az Erasmus+ végrehajtásából származó eredményeket és tanulságokat. 

A projektekre többek között kulcsszó, pályázati kategória, év, ország, témakör és az eredmények típusa alapján lehet rákeresni. A keresések menthetők, és előre meghatározott kritériumok szerint folyamatosan naprakésszé tehetők a legújabb projektekkel. A bevált gyakorlatnak számító projektek – amelyeket ekként azonosítottak szakpolitikai relevanciájuk, hatásuk és kommunikációs potenciáljuk miatt – kiemelten szerepelnek.

Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platform a következő oldalon érhető el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_hu

A School Education Gateway platform (SEG)

A School Education Gateway platform az iskolai oktatás európai online platformja, amely 23 uniós nyelven érhető el. Mivel nyilvános weboldalról van szó, bárki hozzáférhet az interneten (azaz az EU-n kívüli országokból is), és a fő közönség az európai iskolai oktatásban érdekelt felek széles köre: tanárok és nevelési-oktatási intézményvezetők, szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók, koragyermekkori neveléssel és gondozással, valamint tanulástámogatással foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók, oktatási érdekképviseleti szervezetek képviselői, kutatók, helyi és regionális hatóságok, felügyelőségek és más központi hatósági ügynökségek, valamint oktatási minisztériumok. Ennek a széles körű felhasználói elérésnek és változatos tartalomnak az a célja, hogy javítsa a szakpolitikák és a gyakorlat közötti kapcsolatokat az európai iskolai oktatásban, támogassa az iskolai és szakmai fejlődést, valamint hálózatépítési és együttműködési eszközöket biztosítson a felhasználók számára projektjeik és mobilitási lehetőségeik támogatása érdekében.

A SEG a tartalmak széles skáláját kínálja: az európai projektek keretében kidolgozott hatékony gyakorlatok; havi cikkek és európai köznevelési szakértőkkel bonyolított videóinterjúk; gyakorlataik kidolgozására irányuló online tanfolyamok a tanárok és más érdekelt felek számára; források, például kiadványok, tanítási anyagok és oktatóanyagok; információk az iskolai oktatásról szóló hírekről és eseményekről; valamint célzott tematikus területek, mint például a befogadás (külön európai iskolai eszköztárral) és a kulcskompetenciák. A tanári kar és az iskola munkatársai/szakemberei/oktatói a keresőeszközök segítségével olyan képzési és mobilitási lehetőségeket találhat a szakmai továbbképzéshez (helyszíni tanfolyamok, szakmai látogatások, oktatási feladatok stb.), amelyek az Erasmus+ KA1. pályázati kategóriája keretében finanszírozhatók, továbbá a KA2. pályázati kategóriába tartozó (vagy más nem Erasmus+) projektekhez megfelelő partnereket.

Az Erasmus+ valamennyi eszközéhez és a vonatkozó információkhoz az alábbi linken lehet hozzáférni: https://schooleducationgateway.eu

eTwinning

Az eTwinning az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig különböző területeken dolgozó tanárokból és iskolai munkatársakból/szakemberekből/oktatókból álló közösség, amely kizárólag a nemzeti támogató szervezetek által ellenőrzött iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára elérhető, biztonságos platformon működik. A résztvevők számos tevékenységben részt vehetnek, többek között: közös projekteket hajthatnak végre más iskolákkal és osztályokkal; szakmai párbeszédet és szakmai hálózatokat alakíthatnak ki kollégáikkal; szakmai továbbképzéseken vehetnek részt (online és személyesen). Az eTwinning az Erasmus+ program KA2. pályázati kategóriája keretében támogatható.

Az eTwinning-közösségben részt vevő tanárok és iskolák támogatást kapnak az eTwinning nemzeti támogató szervezeteitől (NSO). A támogató szervezeteket az illetékes nemzeti hatóságok jelölik ki. Ezek a szervezetek segítséget nyújtanak az iskoláknak a regisztráció, a partnerkeresés és a projekttevékenység folyamatai során, ösztönzik a tevékenységek megvalósítását, elismeréseket és minőségi díjakat osztanak ki, valamint szakmai továbbképzési tevékenységeket szerveznek a tanárok számára.

A nemzeti támogató szervezeteket egy központi támogató szolgálat (CSS) koordinálja, amely az eTwinning platform fejlesztéséért és a tanárok szakmai továbbképzési tevékenységeinek európai szintű szervezéséért is felel. Az eTwinning platform 2022 elején egyesül a School Education Gateway hálózattal, hogy egyszerűbbé váljon az információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés.

Az összes szolgálat jegyzéke és további információk a következő honlapon érhetők el: https://www.etwinning.net/hu/pub/community/countries.cfm

EPALE

A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja, az úgynevezett EPALE, az Európai Bizottság Erasmus+ program által finanszírozott kezdeményezése. A kezdeményezés nyitva áll a felnőttoktatásban részt vevő szakemberek: tanárok, oktatók, trénerek és önkéntesek, valamint a politikai döntéshozók, kutatók, újságírók és tudományos szakemberek, továbbá a felnőttoktatásban közreműködő más személyek előtt.

A honlap naprakész híreket és interaktív hálózatokat kínál a terület fejleményeiről, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Európa-szerte kapcsolatba lépjenek másokkal, párbeszédet folytassanak és megosszák egymással a bevált gyakorlatokat. Számos eszköz és tartalom mellett az EPALE olyan eszközöket is biztosít, amelyek különösen fontosak lehetnek az Erasmus+ (lehetséges) kedvezményezettjei számára. Néhány példa:

 • A tanfolyamok és események naptára;
 • Hasznos partnerkereső eszköz uniós finanszírozású projektek előkészítéséhez, illetve szakmai látogatási lehetőségek kereséséhez vagy biztosításához;
 • Kurzuskatalógus, ahol a látogatók online és offline tanfolyamok széles körét találhatják;
 • A hasonló érdeklődésű emberekkel és szervezetekkel/intézményekkel való kapcsolattartásra szolgáló további lehetőségeket nyújtó gyakorlati közösségek;
 • Olyan kollaboratív terek, ahol a projektpartnerek biztonságos környezetben vihetik előbbre projektjüket;
 • Az Erasmus+Space, amely biztonságos eszköz különösen az Erasmus+ KA1. és KA2. projektkoordinátorok és partnereik számára, hogy a vegyes mobilitást/együttműködést a gyakorlatban is alkalmazzák, és projektirányításra és terjesztésre használják;
 • Erőforrásközpont, ahol a projekt kedvezményezettjei hasznos referenciaanyagokat szerezhetnek be és/vagy cikkeket, tananyagokat, jelentéseket, kézikönyveket és a projektjük vagy szervezetük/intézményük által készített egyéb anyagokat tehetnek közzé, ami további terjesztési lehetőséget kínál számukra;
 • Olyan blog, amelyen a projektek résztvevői informális és dinamikus módon oszthatják meg tapasztalataikat, illetve tölthetnek fel az eredményeiket bemutató videókat.

Az uniós finanszírozásban részesülő projektek esetében érdemes a tevékenységeikre és az eredményeikre vonatkozó információkat megosztani a platformon blogbejegyzések, hírek, események és egyéb tevékenységek formájában.

Az EPALE megvalósítását egy központi támogató szolgálat és az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok nemzeti támogató szervezeteinek hálózata végzi; e szolgálatok választják ki, hogy mely információk lehetnek érdekesek a felhasználók számára, illetve az érdekelt feleket a platform használatára és tartalmának bővítésére ösztönzik. Az EPALE elérhetősége: https://epale.ec.europa.eu/

SELFIE

A SELFIE (az innovatív oktatási technológiák használatának előmozdítása révén végzett hatékony tanulást érintő önértékelés) egy ingyenes, többnyelvű, webalapú önértékelési eszköz, amely segíti az általános és szakiskolákat digitális kapacitásaik fejlesztésében.

A SELFIE for Schools névtelen formában összegyűjti a diákok, a tanárok és az intézményvezetők meglátásait arra vonatkozóan, hogyan használják a technológiát az iskolájukban. Ennek felmérése rövid állítások, kérdések és egy 1–5-ig terjedő, egyszerű válaszadási skála keretében valósul meg. Ezen információk alapján az eszköz jelentést – pillanatképet („SELFIE”) készít az iskola technológiahasználat terén fennálló erősségeiről és gyengeségeiről. A SELFIE az alap-, közép- és szakiskolák számára Európa határain innen és túl egyaránt elérhető, és több mint 30 nyelven használható. Használata bármelyik iskolában biztosított, és nem csak azokra korlátozódik, amelyek fejlett infrastruktúrával, berendezésekkel és technológiahasználattal rendelkeznek.

A Covid19-világjárvány jelentős elmozdulást eredményezett a távmunka és -tanulás – többek között a szakképzés – digitális technológiái felé. Rámutatott arra is, hogy nehéz fenntartani a szakképzés munkaalapú tanulással kapcsolatos részét a vállalatoknál, ami még sürgetőbbé teszi a szakképzésben oktató tanárok és a vállalati oktatók közötti párbeszéd hatékonyságának digitális eszközökkel történő fokozását.

A digitális oktatási cselekvési terv részeként folyamatban van egy tanároknak szóló új eszköz kidolgozása. Ez az eszköz („SELFIE for Teachers”), amely 2021 őszén az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető lesz, lehetővé teszi a tanárok számára, hogy saját maguk értékeljék digitális kompetenciájukat és jártasságukat, és azonnal visszajelzést kapjanak az erősségekről és hiányosságokról, valamint arról, hogy mely területeken van szükségük fejlődésre. Tanárcsapatok is együttműködhetnek az eszköz használatában és a képzési terv kidolgozásában.

2020 elején a SELFIE-eszköz szakképzés keretén belül zajló munkaalapú tanuláshoz való hozzáigazítását elemző megvalósíthatósági tanulmány megállapította, hogy igény van a munkaalapú tanulásra alkalmazható SELFIE-re, hogy közelebb lehessen hozni egymáshoz a szakképzést nyújtó intézményeket és vállalatokat annak érdekében, hogy közösen megvitassák, hogyan lehet a legjobban beépíteni a digitális technológiát az oktatásba és a képzésbe. A munkaalapú tanulásra alkalmazott SELFIE nemcsak az intézményvezetők, a szakképzésben oktató tanárok és a tanulók három nézőpontját gyűjti össze, hanem negyedik szempontként beépíti a vállalati oktatók véleményét is. 2020 őszén kilenc ország sikeres kísérleti projekteket valósított meg, amelyek keretében a SELFIE-t számos érdekelt fél bevonásával kiterjesztették a munkaalapú tanulásra, többek között a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre is. A munkaalapú tanulásra alkalmazott SELFIE várhatóan 2021 közepére lesz teljes körűen elérhető.

A SELFIE-t a Közös Kutatóközpont és az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) fejlesztette ki. A SELFIE-ről további információ itt található: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu  

HEInnovate

A HEInnovate keretrendszer lehetőséget kínál az EU-n belüli és azon kívüli felsőoktatási intézmények számára arra, hogy önértékelés révén megvizsgálják innovációs és vállalkozói képességüket a rendelkezésre álló nyolc szempont közül egy vagy több vonatkozásában, amelyek a következők:

 • Vezetés és irányítás
 • Szervezeti kapacitás Finanszírozás, emberek és ösztönzők
 • Vállalkozói oktatás és tanulás
 • Vállalkozók felkészítése és támogatása
 • Digitális átállás és digitális képesség
 • Tudáscsere és együttműködés 
 • A nemzetköziesített intézmény
 • Hatás mérése

A HEInnovate gyakorlati közösség is, szakértői pedig műhelytalálkozókat kínálnak a felsőoktatási intézmények számára innovációs teljesítményük és az oktatóknak szóló képzéseik javítása céljából, hogy szélesebb körben terjesszék a megközelítést nemzeti szinten. A képzési anyagok elérhetők a honlapon. A platform esettanulmányokat és felhasználói beszámolókat is tartalmaz az EU-s felsőoktatási intézmények különböző innovációs megközelítéseinek bemutatására. Az OECD-vel együttműködésben számos országértékelés készült, amelyek elérhetők a HEInnovate és az OECD honlapján. A HEInnovate országjelentései a különböző uniós tagállamokban alkalmazott innovációs és vállalkozói megközelítéseket mutatják be.

Az Erasmus által finanszírozott projektek, például az európai egyetemi szövetségek és az innovációs szövetségek adott esetben szintén használhatják projektjeikhez a HEInnovate rendszert.

A HEInnovate a következő címen érhető el: https://heinnovate.eu/en

Az Európai Ifjúsági Portál

Az Európai Ifjúsági Portál az Európában élő, tanuló és dolgozó fiatalok érdeklődésének megfelelő témákban nyújt tájékoztatást és biztosít lehetőségeket európai és nemzeti szinten. Ösztönzi továbbá a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben, különösen az uniós ifjúsági párbeszéd és más olyan kezdeményezések révén, amelyek célja a fiatalok bevonása a politikai döntéshozatal befolyásolásába. Az Európai Ifjúsági Portál az ifjúság területén tevékenykedő egyéb érdekelt felek számára is tájékoztatást nyújt, 28 nyelven tekinthető meg, és itt érhető el: https://europa.eu/youth/EU_hu

Európai diákigazolvány-kezdeményezés

Az európai diákigazolvány-kezdeményezés a diákok mobilitásának megszervezéséhez szükséges főbb elemek – többek között tájékoztatásnyújtás, pályázati folyamatok és a külföldi fogadó közösségbe történő beilleszkedés – digitalizálásával igyekszik egyszerűsíteni a tanulási és képzési célú mobilitást. Ezen összefüggésen belül az Erasmus+ mobilalkalmazás és az Erasmus without Paper Network (Papírmentes Erasmus hálózat) immár elérhető a felsőoktatási intézmények és a hallgatók számára; ezeket további felhasználóbarát szolgáltatások és funkciók hozzáadásával folyamatosan fejlesztik.

Az Erasmus+ mobilalkalmazás egyetlen online hozzáférési pontot biztosít a hallgatók számára az összes olyan információhoz és szolgáltatáshoz, amelyekre a külföldi csereprogramjuk előtt, alatt és után lesz szükségük. Az Erasmus+ mobilalkalmazás emellett a más szektorokhoz tartozó tanulók programban történő részvételével kapcsolatban is információkat bocsát rendelkezésre. Az alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból. További információk az alábbi honlapon találhatók: erasmusapp.eu

Az Erasmus without Paper Network lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények számára, hogy csatlakozzanak egy központi kommunikációs csatornához, ahol a teljes mértékben digitalizált mobilitáskezelés támogatása érdekében zökkenőmentesen, biztonságosan és összehangoltan oszthatják meg a hallgatók mobilitással kapcsolatos adatait, többek között az online tanulmányi megállapodásokat és a digitális intézményközi megállapodásokat. Az Erasmus without Paper Networkhöz csatlakozni kívánó felsőoktatási intézmények az Erasmus without Paper Kompetenciaközpont online felületére ellátogatva hozzáférhetnek a csatlakozással kapcsolatos információkhoz, valamint különféle iránymutatásokhoz és oktatóanyagokhoz: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Tudás- és szakértői hálózatok

Eurydice hálózat

Az Eurydice hálózat elsődlegesen az európai oktatási rendszerek valamennyi szintjének felépítésével és intézményi hátterével foglalkozik, és hozzájárul a különböző európai rendszerek jobb és kölcsönös megértéséhez. Európai szintű összehasonlító elemzéseket, valamint országspecifikus oktatási és ifjúsági információkat bocsát az oktatási rendszerekért és oktatáspolitikákért felelős személyek rendelkezésére, hogy segítse őket a döntéshozatalban.

Az Eurydice hálózat rengeteg információforrást bocsát rendelkezésre, többek között a következőket: a nemzeti oktatási rendszerek (a nemzeti oktatási rendszerek és oktatáspolitikák) részletes ismertetése és áttekintése, adott, közösségi szintű érdeklődésre számot tartó témákról szóló, tematikus összehasonlító jelentések (tematikus jelentések), mutatószámok és statisztikák (kulcsfontosságú adatsorok), valamint az oktatásra vonatkozó tények és számadatok, például a nemzeti oktatási rendszerek felépítéséről, az iskolák tanrendjéről, a tanári keresetek összehasonlításáról, illetve az egyes országok és oktatási szintek vonatkozásában előírt tanulmányi időkről (tények és számadatok).

Az Eurydice hálózat a Végrehajtó Ügynökségnél működő központi koordinációs egységből, valamint az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok mindegyikében, továbbá Albániában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban székhellyel rendelkező nemzeti irodákból áll. 

Ezzel kapcsolatosan a Végrehajtó Ügynökség honlapján találhatók további információk: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Youth Wiki nemzeti kapcsolattartói hálózat

Az uniós ifjúsági stratégiával, valamint az európai ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos ismeretek javítására vonatkozó célkitűzéssel összhangban az európai fiatalok helyzetéről és a nemzeti ifjúsági szakpolitikákról koherens, naprakész és hasznosítható módon tájékoztatást nyújtó interaktív eszközhöz, a Youth Wikihez hozzájáruló nemzeti irodák pénzügyi támogatásban részesülnek.

Pénzügyi támogatásban részesülnek az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok nemzeti hatóságai által kijelölt szervek az országspecifikus információk, az összehasonlítható országismertetések, valamint az európai ifjúsági rendszerek és politikák jobb és kölcsönös megértéséhez hozzájáruló mutatók kidolgozása érdekében megvalósított tevékenységekért.

A Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata

A programhoz nem társult érintett harmadik országokban (nyugat-balkáni országok, a Földközi-tenger keleti és déli térségének országai, Oroszország és a közép-ázsiai országok) a Felsőoktatási Reformok Szakértőinek Hálózata nemzeti munkacsoportjai szakértői bázist biztosítanak a helyi hatóságok és az érdekelt felek számára a felsőoktatási reform előmozdításához és a felsőoktatás fejlesztéséhez. Emellett részt vesznek az országuk felsőoktatási szakpolitikáinak kidolgozásában. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők tevékenységei szakértői kapcsolattartáson alapulnak. Minden nemzeti munkacsoport öt–tizenöt tagból áll. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők felsőoktatási szakértők (rektorok, rektorhelyettesek, dékánok, vezető beosztású felsőoktatási szakemberek, nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyintézők, hallgatók stb.).

A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők feladata többek között a következők támogatása:

 • országuk szakpolitikájának fejlesztése, a felsőoktatás korszerűsítésének, a felsőoktatási reformfolyamatoknak és stratégiáknak a támogatása az érintett helyi hatóságokkal való szoros kapcsolattartás keretében;
 • felsőoktatás-politikai párbeszéd az Unióval;
 • a helyi érdekelt feleknek, különösen a felsőoktatási intézményeknek és a felsőoktatási intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak szánt képzési és tanácsadási tevékenységek;
 • Erasmus+ projektek (különösen a kapacitásfejlesztési pályázattípus keretében megvalósított projektek) támogatása a projektek eredményeinek – különösen a bevált gyakorlatoknak és az innovatív kezdeményezéseknek – a terjesztésével, valamint ezek képzési célokra történő kiaknázásával.

Az uniós szakképzési eszközök végrehajtását támogató nemzeti csoportok

A nemzeti szakképzési szakértői csoportok célja, hogy szakértői bázist biztosítsanak az uniós szakképzési eszközök és elvek Erasmus+ program által támogatott uniós finanszírozású projektekben való alkalmazásának előmozdításához. Az érintett uniós szakképzési eszközöket a vonatkozó uniós szakképzési szakpolitikai dokumentumok határozzák meg, mint például a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás és a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (mint például az EQAVET keretrendszer, az uniós alapprofilok, a pályakövetés és egyebek). A szakértőknek különösen az Erasmus+ program által támogatott, uniós finanszírozású projektek kedvezményezettjeinek kell támogatást nyújtaniuk a fent említett uniós szakképzési eszközök projektjeik keretében történő végrehajtásához.

Az EQAVET nemzeti referenciapontjainak hálózata

A nemzeti hatóságok létrehozzák az EQAVET nemzeti referenciapontokat, amelyek összefogják a szociális partnereket és a nemzeti és regionális szinten érintett valamennyi érdekelt felet magában foglaló, érintett szerveket, hogy hozzájáruljanak a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlásban meghatározott, a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete kialakításához2 .

Az EQAVET nemzeti referenciapontok célja, hogy 1) konkrét kezdeményezéseket tegyenek az EQAVET keretrendszer végrehajtására és továbbfejlesztésére, 2) az érdekelt felek széles körét tájékoztassák és mozgósítsák az EQAVET keretrendszer végrehajtásához való hozzájárulás érdekében, 3) támogassák az önértékelést mint a minőségbiztosítás kiegészítő és hatékony eszközét, 4) naprakész leírást készítsenek az EQAVET keretrendszeren alapuló nemzeti/regionális minőségbiztosítási rendszerekről, valamint 5) részt vegyenek a szakkép szakképzési rendszer szintjén a minőségbiztosítás uniós szintű szakértői értékelésében.

EKKR, Europass és Euroguidance – nemzeti központok

A nemzeti központok e három hálózatát minden ország esetében egyetlen megállapodás támogatja:

Az Európai Képesítési Keretrendszer nemzeti koordinációs pontjai (EKKR nemzeti koordinációs pontok)

A nemzeti hatóságok által kijelölt EKKR nemzeti koordinációs pontok a következőkben támogatják őket:

 • a nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása, bevezetése és felülvizsgálata, valamint azoknak az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) való megfeleltetése;
 • annak felülvizsgálata és adott esetben módosítása, ahogyan a nemzeti képesítési keretrendszerek vagy rendszerek az EKKR szintjeihez viszonyulnak.

Az EKKR nemzeti koordinációs pontjai közelebb hozzák az EKKR-t az egyénekhez és szervezetekhez/intézményekhez azáltal, hogy:

 • támogatják, hogy az EKKR megfelelő szintjei bekerüljenek a bizonyítványokba, oklevelekbe, oklevélmellékletekbe és egyéb képesítési dokumentumokba, valamint a képesítések adatbázisaiba;
 • a nemzeti képesítési keretrendszerekben szereplő képesítéseket tartalmazó képesítési nyilvántartásokat vagy adatbázisokat dolgoznak ki és tesznek közzé az Europass portálon.

További információ: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Nemzeti Europass központok

Az Europass fő jellemzője egy olyan online platform, amely interaktív eszközöket és információkat biztosít az egyének és a szervezetek/intézmények számára a tanulási lehetőségekről, a képesítési keretrendszerekről és képesítésekről, az iránymutatásról, a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésről, az önértékelési eszközökről, a készségek és képesítések dokumentálásáról, valamint a tanulási és foglalkoztatási lehetőségek összeköttetéséről.  Ehhez nemzeti szinten jelentős munkára van szükség, amelyet a nemzeti hatóságok által kijelölt szervek végeznek. Ez elsősorban a következőket foglalja magában:

 • a nemzeti információk rendelkezésre bocsátása az uniós platform számára, nevezetesen az uniós platform és a tanulási lehetőségek nemzeti adatforrásai és a nemzeti képesítési adatbázisok vagy nyilvántartások közötti kapcsolat biztosítása;
 • az uniós platform által nyújtott szolgáltatások használatának előmozdítása;
 • kapcsolattartás valamennyi érdekelt féllel nemzeti szinten.

Euroguidance hálózat

Az Euroguidance a nemzeti hatóságok által kijelölt nemzeti erőforrás- és információs központok európai hálózata. Valamennyi Euroguidance központ céljai a következők:

 • uniós szintű együttműködés és támogatás az Unión belüli orientációs politikák, rendszerek és gyakorlatok megerősítése érdekében (az egész életen át tartó pályaorientáció európai dimenziójának fejlesztése); 
 • a pályaorientációs szakemberek kompetenciafejlesztésének támogatása; 
 • minőségi tájékoztatás nyújtása az egész életen át tartó pályaorientációról;
 • a tanulási célú mobilitás és a karriermenedzsment európai lehetőségeinek előmozdítása (az Europass portálon keresztül).

Az Euroguidance fő célcsoportjai az oktatási és foglalkoztatási szektorokban tevékenykedő, orientációs tevékenységet végző szakemberek és a politikai döntéshozók.

További információ: https://euroguidance.eu