Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Ποιος υλοποιεί το πρόγραμμα Erasmus+;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και θέτει προτεραιότητες, στόχους και κριτήρια για το πρόγραμμα σε συνεχή βάση. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση και παρακολουθεί τη γενική εφαρμογή, τη συνέχεια που δίδεται και την αξιολόγηση του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει επίσης την τελική ευθύνη για την εποπτεία και τον συντονισμό των δομών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό, τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης και τα έντυπα αίτησης για τις δράσεις που καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό και τελούν υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών»: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των εν λόγω σχεδίων, από την προώθηση του προγράμματος, την ανάλυση των αιτήσεων επιχορήγησης, την επιτόπια παρακολούθηση των σχεδίων, έως τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων και του προγράμματος. Είναι επίσης αρμόδιος για την προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σχετικά με ορισμένες δράσεις του προγράμματος που δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού, είναι επίσης αρμόδια για τα εξής:

 • τη διενέργεια μελετών στους τομείς που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα·
 • τη διενέργεια έρευνας και δραστηριοτήτων βάσει στοιχείων στο πλαίσιο του δικτύου Ευρυδίκη (Eurydice)·
 • τη βελτίωση της προβολής και της συστημικής επίδρασης του προγράμματος μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος·
 • τη διασφάλιση της συμβατικής διαχείρισης και χρηματοδότησης των φορέων και των δικτύων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+·
 • τη διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί

Η υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιείται κυρίως στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους Εθνικούς Οργανισμούς· το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγγύτητα του Erasmus+ με τους δικαιούχους του και η προσαρμογή στην πολυμορφία των εθνικών συστημάτων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα έχει ορίσει έναν ή περισσότερους Εθνικούς Οργανισμούς (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_el). Οι εν λόγω Εθνικοί Οργανισμοί προωθούν και υλοποιούν το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο και ενεργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμμετεχόντων οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 • παροχή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+·
 • διαχείριση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας επιλογής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη χώρα τους·
 • παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα τους·
 • παροχή στήριξης σε αιτούντες και συμμετέχοντες οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχεδίων·
 • αποτελεσματική συνεργασία με το δίκτυο όλων των Εθνικών Οργανισμών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
 • προώθηση και διασφάλιση της προβολής του προγράμματος·
 • προώθηση της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι Εθνικοί Οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσες δομές για την ποιοτική ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ μέσω:

 • της διεξαγωγής σχεδίων και δραστηριοτήτων, όπως δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας και δραστηριοτήτων δικτύωσης —εκτός των καθηκόντων διαχείρισης του κύκλου ζωής των σχεδίων— που στηρίζουν την ποιοτική υλοποίηση του προγράμματος και/ή την προώθηση εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικής στους τομείς που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα·
 • της παροχής στήριξης στους νεοεισερχόμενους, στους λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και σε ομάδες-στόχους με λιγότερες ευκαιρίες με σκοπό την άρση των εμποδίων ως προς την πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα·
 • της επιδίωξης συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς και εθνικές αρχές προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος στους αντίστοιχους τομείς δράσης στη χώρα τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσέγγιση παροχής υποστήριξης που ακολουθούν οι Εθνικοί Οργανισμοί στοχεύει στην καθοδήγηση των χρηστών του προγράμματος σε όλα τα στάδια, από την πρώτη επαφή με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης έως την υλοποίηση του σχεδίου και την τελική αξιολόγηση. Η εν λόγω αρχή δεν είναι ασύμβατη με τον δίκαιο και διαφανή χαρακτήρα των διαδικασιών επιλογής. Αντίθετα, βασίζεται στη λογική ότι για να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους, είναι ανάγκη να παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια σε ορισμένες ομάδες-στόχους του προγράμματος, μέσω συστημάτων παροχής συμβουλών, προσανατολισμού, παρακολούθησης και καθοδήγησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+ δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Erasmus+1  και γνωστοποιούνται στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών.

Ποιοι αλλοι φορεις συμμετεχουν στην υλοποιηση του προγραμματος;

Εκτός από τους προαναφερθέντες φορείς, τα ακόλουθα κέντρα πόρων και γραφεία πληροφοριών, οι πλατφόρμες και τα δίκτυα γνώσης και εμπειρογνωμόνων παρέχουν συμπληρωματική εμπειρογνωσία για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+:

Κεντρα πορων και γραφεια πληροφοριων

Κεντρα πορων salto

Στόχος των κέντρων πόρων SALTO είναι να βελτιώσουν την ποιότητα και τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus+ σε συστημικό επίπεδο παρέχοντας εμπειρογνωσία, πόρους, δραστηριότητες ενημέρωσης και κατάρτισης σε συγκεκριμένους τομείς για τους Εθνικούς Οργανισμούς και άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας. Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, φόρουμ, δραστηριοτήτων συνεργασίας και ανάπτυξης συμπράξεων σε θέματα προτεραιότητας του Erasmus+.

Εκπαιδευση και καταρτιση

Επιπλέον, στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το έργο του κέντρου SALTO:

 • προσφέρει μια πλατφόρμα για ευρωπαϊκές δραστηριότητες κατάρτισης·
 • παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν τις ικανότητες των οργανισμών τους για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών του Erasmus+, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την εξεύρεση εταίρων ή την αύξηση του αντικτύπου των σχεδίων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νεολαια

Στον τομέα της νεολαίας, το έργο των κέντρων SALTO-YOUTH επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας και του αντικτύπου των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία (Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και στη στήριξη και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • προώθηση της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • ανάπτυξη και τεκμηρίωση μεθόδων και εργαλείων στα πεδία της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας·
 • βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων για τη νεολαία μέσω μαθημάτων κατάρτισης, εργαλείων και πρακτικών εκδόσεων και καθοδήγησης·
 • ενεργός προώθηση προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς στις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • επισκόπηση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων κατάρτισης που διατίθενται στους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ημερολογίου Κατάρτισης (European Training Calendar)· παροχή βάσης δεδομένων για τους εκπαιδευτές και τα πρόσωπα που παρέχουν πόρους στην εργασία στον τομέα της νεολαίας· 
 • συντονισμό της υλοποίησης του Youthpass, του μέσου για την υποστήριξη της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην κινητικότητα των νέων και στις δραστηριότητες εργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Τα κέντρα SALTO στον τομέα της νεολαίας εστιάζουν είτε σε θεματικές ενότητες (συμμετοχή και πληροφόρηση, ένταξη και πολυμορφία, κατάρτιση και συνεργασία) είτε σε γεωγραφικές περιοχές (Χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και Ρωσία, Νότια Μεσόγειος, Δυτικά Βαλκάνια).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: www.salto-et.net and www.salto-youth.net

Otlas – το εργαλείο αναζήτησης εταίρων για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

Ένα από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται από τα κέντρα πόρων SALTO Youth είναι το Otlas, ένα κεντρικό διαδικτυακό εργαλείο εύρεσης εταίρων που απευθύνεται σε οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Οι οργανισμοί μπορούν να καταχωρίζουν στο Otlas τα στοιχεία επικοινωνίας και τους τομείς ενδιαφερόντων τους, καθώς επίσης να υποβάλλουν αιτήματα εύρεσης εταίρων για ιδέες σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: www.salto-youth.net/otlas ή https://www.otlas.eu/

Εθνικά Γραφεία Erasmus+

Στις σχετικές τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (Δυτικά Βαλκάνια, χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, Ρωσία και Κεντρική Ασία), τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ παρέχουν βοήθεια στην Επιτροπή, στον Εκτελεστικό Οργανισμό και στις τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Αποτελούν το κεντρικό σημείο επαφής στις χώρες αυτές για τα ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Συμβάλλουν δε στη βελτίωση της ενημέρωσης, της προβολής, της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου της διεθνούς διάστασης του Erasmus+.

Τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ είναι αρμόδια για τα εξής:

 • την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες του Erasmus+ στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες τους (μεταξύ άλλων στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της νεολαίας και του αθλητισμού, κατά περίπτωση)·
 • την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε δυνητικούς αιτούντες·
 • τον συντονισμό της τοπικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΜΤΕ)·
 • τη συμβολή σε μελέτες και εκδηλώσεις·
 • τη στήριξη του διαλόγου πολιτικής·
 • τη διατήρηση επαφών με τις τοπικές αρχές και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ·
 • την παρακολούθηση των εξελίξεων σε επίπεδο πολιτικής στους προαναφερθέντες τομείς στη χώρα τους.

Εθνικά σημεία επαφής

Στις σχετικές τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (Λατινική Αμερική και Καραϊβική, υποσαχάρια Αφρική, Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν, Ασία και Ειρηνικός) το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΠ) στηρίζει την Επιτροπή, τον Εκτελεστικό Οργανισμό και τις τοπικές αρχές όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης, πρακτικών πληροφοριών και συνδρομής για όλες τις πτυχές της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της νεολαίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του αθλητισμού. Λειτουργούν ως σημεία επαφής για τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χώρα τους και συμβάλλουν στη βελτίωση της ενημέρωσης, της προβολής, της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της διεθνούς διάστασης του Erasmus+.

Εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών (NARIC)

Το δίκτυο NARIC παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και συμβουλές σχετικά με τα ξένα ακαδημαϊκά διπλώματα στη χώρα όπου έχει την έδρα του το NARIC. Το δίκτυο NARIC παρέχει  έγκυρες συμβουλές σε όποιον ταξιδεύει στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και σε ιδρύματα, φοιτητές, συμβούλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και πιθανούς εργοδότες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις δραστηριότητες του δικτύου NARIC με την ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας μεταξύ χωρών, τον καθορισμό ορθών πρακτικών, τη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων και των πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και με την εξέταση και την ανάλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.enic-naric.net/

Δίκτυο Eurodesk

Το δίκτυο Eurodesk παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε νέους και σε όσους εργάζονται με νέους, σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και τη συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες.

Με παρουσία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και συντονιζόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το κεντρικό Γραφείο Eurodesk των Βρυξελλών, το δίκτυο Eurodesk απαντά σε ερωτήματα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, διοργανώνει εκδηλώσεις και δημοσιεύει εκδόσεις. Συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Παρέχει πληροφορίες σε 28 γλώσσες.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: https://europa.eu/youth/home_el Περισσότερες πληροφορίες για το Eurodesk: https://www.eurodesk.eu

Πλατφορμες και εργαλεια

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και αποτελέσματα που αφορούν όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί μπορούν να αντλούν έμπνευση από τον πλούτο των πληροφοριών των σχεδίων και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+. 

Η αναζήτηση σχεδίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση λέξεις-κλειδιά, βασικές δράσεις, έτος, χώρα, θέμα, είδος αποτελεσμάτων κ.λπ. Οι αναζητήσεις μπορούν να αποθηκεύονται και να επικαιροποιούνται διαρκώς για τα πλέον πρόσφατα σχέδια, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα σχέδια που ακολουθούν ορθές πρακτικές, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από την άποψη της συνάφειας με τις πολιτικές, του αντικτύπου και των δυνατοτήτων επικοινωνίας.

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης (School Education Gateway-SEG)

Η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση και διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιο δικτυακό τόπο, είναι προσβάσιμος από οποιονδήποτε στο διαδίκτυο (δηλαδή και από χώρες εκτός της ΕΕ) και το κύριο κοινό είναι το ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ευρωπαϊκής σχολικής εκπαίδευσης: εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ, προσωπικό προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προσωπικό υποστήριξης της μάθησης, εκπρόσωποι οργανώσεων ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης, ερευνητές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιθεωρήσεις και άλλες κεντρικές αρχές, καθώς και υπουργεία παιδείας. Αυτή η ευρεία προσέγγιση των χρηστών και το ποικίλο περιεχόμενο έχουν ως στόχο τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής και της πρακτικής στον τομέα της ευρωπαϊκής σχολικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη της σχολικής και επαγγελματικής εξέλιξης και την παροχή εργαλείων δικτύωσης και συνεργασίας στους χρήστες για τη στήριξη των σχεδίων τους και των ευκαιριών κινητικότητας.

Η SEG παρέχει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου: αποτελεσματικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών σχεδίων· μηνιαία άρθρα και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις Ευρωπαίων ειδικών στη σχολική εκπαίδευση· διαδικτυακά μαθήματα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αναπτύξουν τις πρακτικές τους· πόροι όπως δημοσιεύσεις, διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικά προγράμματα· πληροφορίες σχετικά με τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης· και ειδικούς θεματικούς τομείς, όπως σχετικά με την ένταξη (με ειδική ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία) και τις βασικές ικανότητες. Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αναζήτησης για την εξεύρεση ευκαιριών κατάρτισης και κινητικότητας για επαγγελματική ανάπτυξη (επιτόπια μαθήματα, παρακολούθηση εργασίας, διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.), που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 του Erasmus+ και κατάλληλων εταίρων για σχέδια της βασικής δράσης 2 (ή άλλα σχέδια εκτός του Erasmus+).

Πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία του Erasmus+ και σχετικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning)

Το eTwinning είναι μια κοινότητα εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολείων από την προσχολική έως και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία φιλοξενείται σε ασφαλή πλατφόρμα στην οποία έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό των σχολείων που ελέγχονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης (ΕΟΥ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες: εκπόνηση κοινών προγραμμάτων με άλλα σχολεία και τάξεις· συζητήσεις με συναδέλφους και ανάπτυξη της επαγγελματικής δικτύωσης· συμμετοχή σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (μέσω διαδικτύου και διά ζώσης). Το eTwinning χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+.

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα eTwinning λαμβάνουν στήριξη από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης (ΕΟΥ) της χώρας τους. Πρόκειται για οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Παρέχουν βοήθεια στα σχολεία κατά τη διαδικασία εγγραφής, εύρεσης εταίρων και εκτέλεσης του σχεδίου, προωθούν την εκάστοτε δράση, απονέμουν βραβεία και σήματα ποιότητας και διοργανώνουν δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί Υποστήριξης συντονίζονται από μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης, η οποία είναι επίσης αρμόδια για την ανάπτυξη της πλατφόρμας eTwinning και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα eTwinning θα συγχωνευθεί με την Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης στις αρχές του 2022 για την απλούστευση της πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία.

Κατάλογος όλων των υπηρεσιών και περισσότερες πληροφορίες: https://www.etwinning.net/el/pub/community/countries.cfm

Epale

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη —γνωστή ως EPALE— είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Είναι ανοικτή σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων: σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εθελοντές, καθώς και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς και άλλους που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο ιστότοπος προσφέρει επικαιροποιημένες ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα, καθώς και διαδραστικά δίκτυα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδέονται με άλλους χρήστες από όλη την Ευρώπη, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές. Μεταξύ πολλών εργαλείων και περιεχομένων, η EPALE προσφέρει μέσα ειδικού ενδιαφέροντος για (δυνητικούς) δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+. Ορισμένα παραδείγματα:

 • Ένα ημερολόγιο μαθημάτων και εκδηλώσεων.
 • Ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων, χρήσιμο για την εξεύρεση εταίρων με σκοπό την προετοιμασία χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχεδίων ή την εξεύρεση ή την προσφορά ευκαιριών για παρακολούθηση εργασίας.
 • Κατάλογο μαθημάτων, στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να βρουν ευρύ φάσμα διαδικτυακών και μη διαδικτυακών μαθημάτων.
 • «Κοινότητες πρακτικής» που προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα επαφής με ανθρώπους και οργανώσεις που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα.
 • Χώροι συνεργασίας, όπου οι εταίροι των σχεδίων μπορούν να εργαστούν σε ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του σχεδίου τους.
 • Το Erasmus+Space, ένα ασφαλές και προστατευμένο εργαλείο, που αποσκοπεί ειδικότερα στο να παράσχει στους συντονιστές των σχεδίων Erasmus+ KA1 και KA2 και στους εταίρους τους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τη μικτή κινητικότητα/συνεργασία και να το χρησιμοποιούν για τη διαχείριση και τη διάδοση σχεδίων.
 • Ένα κέντρο πόρων, όπου οι δικαιούχοι του σχεδίου μπορούν να αντλούν χρήσιμο υλικό αναφοράς και/ή να αναρτούν άρθρα, διδακτικό υλικό, εκθέσεις, εγχειρίδια, καθώς και κάθε άλλο υλικό που παράγεται από το σχέδιό τους ή τον οργανισμό τους, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μια πρόσθετη ευκαιρία διάδοσης.
 • Ένα ιστολόγιο, όπου οι συμμετέχοντες σε σχέδια μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους ή να αναφορτώνουν βίντεο που παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με ανεπίσημο και δυναμικό τρόπο.

Όσον αφορά τα σχέδια που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους στην πλατφόρμα μέσω δημοσιεύσεων σε ιστολόγια, ειδήσεων, εκδηλώσεων και άλλων ειδών δραστηριοτήτων.

Το EPALE υλοποιείται από μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης και ένα δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Υποστήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν αναλάβει να εντοπίζουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιούν και να εμπλουτίζουν την πλατφόρμα. Πλατφόρμα EPALE: https://epale.ec.europa.eu/el/home-page.

Selfie

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies/ Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τα σχολεία γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Το SELFIE συγκεντρώνει ανωνύμως τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείου σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων, και ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει μια έκθεση —μια συνοπτική εικόνα («SELFIE») των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Το SELFIE είναι διαθέσιμο για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ευρώπης, σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο —όχι μόνο από εκείνα που διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.

Η πανδημία Covid-19 χαρακτηρίστηκε από μια μαζική στροφή προς τις ψηφιακές τεχνολογίες για την τηλεργασία και την εξ αποστάσεως μάθηση, μεταξύ άλλων και για την ΕΕΚ. Κατέδειξε επίσης τη δυσκολία διατήρησης του τμήματος της ΕΕΚ που βασίζεται στη μάθηση στον χώρο εργασίας(WBL) σε εταιρείες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών ΕΕΚ και των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδευτών με ψηφιακά μέσα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, ένα νέο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το εργαλείο αυτό («SELFIE for Teachers»), το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ το φθινόπωρο του 2021, θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν οι ίδιοι τις ψηφιακές ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους, καθώς και σε ποια σημεία υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Στις αρχές του 2020 μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την προσαρμογή του εργαλείου SELFIE για τη μάθηση στον χώρο εργασίας (SELFIE for WBL) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο ένα εργαλείο SELFIE for WBL ώστε να έρθουν πιο κοντά τα ιδρύματα ΕΕΚ και οι εταιρείες ώστε να συζητήσουν από κοινού τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Το SELFIE for WBL όχι μόνο συγκεντρώνει τις τρεις προσεγγίσεις από την πλευρά των διευθυντών σχολείων, των εκπαιδευτικών ΕΕΚ και των εκπαιδευομένων, αλλά προσθέτει επίσης ως τέταρτη προσέγγιση την άποψη των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδευτών. Το φθινόπωρο του 2020 εννέα χώρες διεξήγαγαν επιτυχημένα πιλοτικά σχέδια για την επέκταση του SELFIE for WBL, μεταξύ άλλων σε σχέση με προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων. Το SELFIE for WBL αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία για την πλήρη εφαρμογή του έως τα μέσα του 2021.

Το SELFIE for WBL αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΓΔ EAC). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SELFIE διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el  

HEInnovate

Το κατευθυντήριο πλαίσιο του HEInnovate προσφέρει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) εντός και εκτός ΕΕ την ευκαιρία να εξετάσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω αυτοαξιολόγησης σε μία ή περισσότερες από τις οκτώ διαθέσιμες διαστάσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

 • Ηγεσία και διακυβέρνηση
 • Οργανωτική ικανότητα: χρηματοδότηση, άνθρωποι και κίνητρα
 • Επιχειρηματική διδασκαλία και μάθηση
 • Προετοιμασία και στήριξη επιχειρηματιών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακή ικανότητα
 • Ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία
 • Το διεθνοποιημένο ίδρυμα
 • Μέτρηση του αντίκτυπου

Το HEInnovate είναι επίσης μια κοινότητα πρακτικής και οι εμπειρογνώμονές του προσφέρουν εργαστήρια για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και εκδηλώσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο. Εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες και ιστορίες χρηστών για την προβολή παραδειγμάτων διαφορετικών προσεγγίσεων καινοτομίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Διάφορες επισκοπήσεις ανά χώρα πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους του HEInnovate και του ΟΟΣΑ. Οι εκθέσεις HEInnovate ανά χώρα παρουσιάζουν προσεγγίσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Erasmus, όπως π.χ. οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και οι συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας, καλούνται να χρησιμοποιούν το HEInnovate, όταν αυτό αρμόζει, για να συνοδεύουν τα σχέδιά τους.

Το HEInnovate είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση: https://heinnovate.eu/en

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης, κυρίως μέσω του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία και άλλων πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία άσκησης επιρροής στη χάραξη πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει επίσης πληροφορίες σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, διατίθεται σε 28 γλώσσες και είναι προσβάσιμη εδώ: https://europa.eu/youth/EU_el

Πρωτοβουλία ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας

Η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα έχει ως στόχο την απλούστευση της κινητικότητας για σκοπούς μάθησης και κατάρτισης, με την ψηφιοποίηση όλων των βασικών συνιστωσών που απαιτούνται για την οργάνωση της κινητικότητας των φοιτητών, από την παροχή πληροφοριών έως τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και την εγκατάσταση στην κοινότητα υποδοχής όσο διαμένουν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η εφαρμογή Erasmus+ για κινητά και το δίκτυο Erasmus without Paper (Erasmus χωρίς χαρτί) είναι πλέον διαθέσιμα για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα  και για φοιτητές και θα βελτιωθούν περαιτέρω με την προσθήκη νέων υπηρεσιών και δυνατοτήτων για τους χρήστες.

Η εφαρμογή Erasmus+ για κινητά παρέχει στους φοιτητές ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή τους στο εξωτερικό στο πλαίσιο ανταλλαγής. Η εν λόγω εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για σπουδαστές σε άλλους τομείς. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λήψη από το App store και από το Google Play. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: erasmusapp.eu

Το δίκτυο Erasmus without Paper επιτρέπει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνδέονται σε έναν κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας για να ανταλλάσσουν απρόσκοπτα δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών με ασφαλή και απλουστευμένο τρόπο που στηρίζει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών διαδικτυακής μάθησης και ψηφιακών συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν να συνδεθούν στο δίκτυο Erasmus without Paper μπορούν να επισκεφθούν το κέντρο ικανοτήτων του δικτύου Erasmus without Paper για να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, στη διεύθυνση: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu

Δικτυα γνωσεων και εμπειρογνωμονων

Δίκτυο Ευρυδίκη

Το δίκτυο Ευρυδίκη εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται και οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα η εκπαίδευση στην Ευρώπη και σκοπό έχει να συμβάλει στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαϊκών συστημάτων. Παρέχει στους υπευθύνους για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη συγκριτικές αναλύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικές πληροφορίες ανά χώρα στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.

Το δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει μεγάλο εύρος πληροφοριών όπως, μεταξύ άλλων, λεπτομερείς περιγραφές και επισκόπηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές), συγκριτικές θεματικές εκθέσεις για ειδικά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος (θεματικές εκθέσεις), δείκτες και στατιστικά στοιχεία (σειρά βασικών δεδομένων) και σειρά στοιχείων και αριθμών σχετικά με την εκπαίδευση, όπως οι εθνικές εκπαιδευτικές δομές, τα σχολικά ωράρια, η σύγκριση των μισθών του διδακτικού προσωπικού και των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας ανά χώρα και επίπεδο εκπαίδευσης (στοιχεία και αριθμοί).

Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα συντονισμού που υπάγεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό και από εθνικές μονάδες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και στην Αλβανία, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Δίκτυο Εθνικών Ανταποκριτών για το Wiki Νεολαίας

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και τον στόχο για βελτίωση των γνώσεων σε θέματα νεολαίας στην Ευρώπη, παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη σε εθνικές δομές που συμβάλλουν στο Wiki Νεολαίας, ένα διαδραστικό εργαλείο που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη και τις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία με τρόπο συνεκτικό, επικαιροποιημένο και αξιοποιήσιμο.

Παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη σε φορείς που ορίζονται από τις εθνικές αρχές και βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, για δράσεις που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω φορείς με σκοπό την παραγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών για τη χώρα, καθώς και συγκρίσιμων περιγραφών και δεικτών της χώρας, που συμβάλλουν στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των συστημάτων και των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη.

Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για θέματα Μεταρρύθμισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΜΤΕ)

Στις σχετικές τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (Δυτικά Βαλκάνια, χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, Ρωσία και Κεντρική Ασία), οι εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν μια δεξαμενή εμπειρογνωσίας σε τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της μεταρρύθμισης και την ενίσχυση της προόδου στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα τους. Οι δραστηριότητες των ΕΜΤΕ βασίζονται σε επαφές μεταξύ ομοτίμων. Κάθε εθνική ομάδα απαρτίζεται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη. Οι ΕΜΤΕ είναι ειδικοί στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες, ανώτεροι ακαδημαϊκοί, υπάλληλοι τμημάτων διεθνών σχέσεων, φοιτητές κ.λπ.).

Η αποστολή των ΕΜΤΕ περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για:

 • την ανάπτυξη πολιτικής στις χώρες τους, μέσω της στήριξης του εκσυγχρονισμού, των διαδικασιών και των στρατηγικών μεταρρύθμισης της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές·
 • τη διεξαγωγή διαλόγου πολιτικής με την ΕΕ στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών που απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο, ιδίως στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο προσωπικό τους·
 • σχέδια του προγράμματος Erasmus+ (ιδίως εκείνα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων) μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων τους, ειδικότερα ορθών πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, και της αξιοποίησής τους για σκοπούς κατάρτισης.

Εθνικές ομάδες για τη στήριξη της εφαρμογής των εργαλείων ΕΕΚ της ΕΕ

Σκοπός των εθνικών ομάδων εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ είναι να παρέχουν δεξαμενή εμπειρογνωσίας για την προώθηση της εφαρμογής των εργαλείων και αρχών ΕΕΚ της ΕΕ σε σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+. Τα σχετικά εργαλεία ΕΕΚ της ΕΕ καθορίζονται στα σχετικά έγγραφα πολιτικής της ΕΕ για την ΕΕΚ, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας και η σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ (όπως το πλαίσιο EQAVET, τα βασικά προφίλ της ΕΕ, η παρακολούθηση των αποφοίτων και άλλα). Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει ιδίως να παρέχουν στήριξη στους δικαιούχους των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχεδίων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ για την εφαρμογή των προαναφερθέντων εργαλείων ΕΕΚ της ΕΕ στα σχέδιά τους.

Δίκτυο Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET

Τα εθνικά σημεία αναφοράς του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) ορίζονται από τις εθνικές αρχές και φέρνουν σε επαφή τους υπάρχοντες αρμόδιους φορείς με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να συμβάλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα2 .

Τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς EQAVET έχουν ως στόχο 1) να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου EQAVET, 2) να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων ώστε να συμβάλουν στην εφαρμογή του πλαισίου EQAVET, 3) να υποστηρίξουν την αυτοαξιολόγηση ως συμπληρωματικό και αποτελεσματικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας, 4) να παρέχουν επικαιροποιημένη περιγραφή των εθνικών/περιφερειακών ρυθμίσεων διασφάλισης της ποιότητας με βάση το πλαίσιο EQAVET και 5) να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις της διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ από ομοτίμους σε επίπεδο συστήματος ΕΕΚ.

ΕΠΕΠ, Europass και Euroguidance — Εθνικά κέντρα

Για κάθε χώρα, αυτά τα τρία δίκτυα εθνικών κέντρων υποστηρίζονται μέσω μιας ενιαίας συμφωνίας:

Εθνικά σημεία συντονισμού του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)

Τα εθνικά σημεία συντονισμού του ΕΠΕΠ, τα οποία έχουν οριστεί από τις εθνικές αρχές, υποστηρίζουν τα εν λόγω δίκτυα στα εξής:

 • ανάπτυξη, υλοποίηση και επανεξέταση των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων και συσχέτισή τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)·
 • επανεξέταση και επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, της συσχέτισης των επιπέδων των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με τα επίπεδα του ΕΠΕΠ.

Τα εθνικά σημεία συντονισμού του ΕΠΕΠ φέρνουν το ΕΠΕΠ πιο κοντά σε άτομα και οργανισμούς με τους εξής τρόπους:

 • υποστήριξη της ένταξης των κατάλληλων επιπέδων ΕΠΕΠ σε πιστοποιητικά, διπλώματα, παραρτήματα διπλώματος και άλλα έγγραφα επαγγελματικών προσόντων και σε βάσεις δεδομένων επαγγελματικών προσόντων·
 • ανάπτυξη μητρώων επαγγελματικών προσόντων ή βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν επαγγελματικά προσόντα που περιλαμβάνονται στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και δημοσίευσή τους στην πύλη Europass.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://europa.eu/europass/el/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Εθνικά Κέντρα Europass

Το κύριο χαρακτηριστικό του Europass είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει σε άτομα και οργανισμούς διαδραστικά εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης, τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και τα επαγγελματικά προσόντα, την καθοδήγηση, τη συλλογή πληροφοριών για τις δεξιότητες, τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και τη συνδεσιμότητα με ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης.  Αυτό απαιτεί ουσιαστικό έργο σε εθνικό επίπεδο, το οποίο εκτελείται από φορείς που ορίζονται από τις εθνικές αρχές. Αυτό αφορά ειδικότερα:

 • τη διάθεση εθνικών πληροφοριών για την πλατφόρμα της ΕΕ και συγκεκριμένα τη διασφάλιση της διασύνδεσης μεταξύ της πλατφόρμας της ΕΕ και των εθνικών πηγών δεδομένων για ευκαιρίες μάθησης και των εθνικών βάσεων δεδομένων ή μητρώων επαγγελματικών προσόντων·
 • την προώθηση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα της ΕΕ·
 • τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο.

Δίκτυο Euroguidance

Το Euroguidance είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών πόρων και κέντρων πληροφόρησης, το οποίο ορίζεται από τις εθνικές αρχές. Όλα τα κέντρα Euroguidance έχουν δύο κοινούς στόχους:

 • συνεργασία και στήριξη σε επίπεδο Ένωσης για την ενίσχυση των πολιτικών, των συστημάτων και των πρακτικών καθοδήγησης εντός της Ένωσης (ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της διά βίου καθοδήγησης)· 
 • υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα παροχής καθοδήγησης· 
 • παροχή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τη διά βίου καθοδήγηση·
 • προώθηση των ευρωπαϊκών ευκαιριών για τη μαθησιακή κινητικότητα και τη διαχείριση σταδιοδρομίας (μέσω της διαδικτυακής πύλης Europass).

Η κύρια στοχευόμενη ομάδα του Euroguidance είναι οι επαγγελματίες που παρέχουν καθοδήγηση και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://euroguidance.eu.