Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

1. Korak: Registracija

Svi se prijavitelji, ako već nisu, moraju registrirati na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

Za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija:

Pri registriranju na portalu Funding & tender opportunities pravni zastupnik prijavitelja mora poduzeti sljedeće korake:

  • otvoriti račun za EU Login (osim ako osoba koja zastupa prijavitelja već ima takav račun). Novi računi za EU Login mogu se otvoriti ovdje:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • pristupiti portalu Funding & tender opportunities na

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home te se registrirati (ako je primjenjivo) u ime organizacije/skupine koju zastupa. Na portalu su dostupne smjernice i često postavljana pitanja.

Prijavitelj se registrira samo jednom, nakon čega dobiva PIC[1]. Ta je oznaka jedinstveni broj potreban za podnošenje prijava, a omogućuje jednostavnije popunjavanje prijavnog obrasca (tj. kad prijavitelj unese PIC u obrazac, on će se automatski popuniti svim podacima koje je unio u fazi registracije).

Za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+:

Pri registriranju u sustavu za registraciju organizacija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, pravni zastupnik prijavitelja mora poduzeti sljedeće korake:

Prijavitelj se registrira samo jednom, nakon čega dobiva identifikacijsku oznaku (ID) organizacije.

Prijavitelj svoj ID organizacije može provjeriti ili promijeniti neke od informacija koje su s njim povezane putem sustava za registraciju organizacija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Unošenjem ID-a organizacije u obrazac on će se automatski popuniti svim podacima koje je prijavitelj unio u fazi registracije.

DOKAZ O PRAVNOM STATUSU:

U procesu registracije prijavitelji moraju priložiti i sljedeće dokumente:

Za bespovratna sredstva koja prelaze 60 000 EUR prijavitelji će možda morati priložiti posebne dokumente kao dokaz financijske sposobnosti. Više pojedinosti potražite u odjeljku „Kriteriji za odabirˮ u nastavku.

  1. PIC je obvezan podatak u prijavnom obrascu.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}