Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Vaihe 4: Täytä hakulomake ja lähetä se

Erasmus+ -ohjelman mukaista EU:n avustusta haetaan kunkin toimen omalla lomakkeella. Lomakkeet ovat saatavissa Euroopan komission tai kansallisten toimistojen verkkosivuilta (yhteystiedot ovat seuraavassa verkko-osoitteessa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi).

Jos kyseessä on konsortion hanke, koordinaattori jättää kaikkien konsortion jäsenten nimissä yhden hakemuksen, joka koskee hanketta kokonaisuudessaan. Hakemus on jätettävä joko asianomaiseen kansalliseen toimistoon tai toimeenpanovirastoon (katso oppaan B-osassa eri toimien kohdalla kohta ”Mihin hakemus jätetään?”).

Postitse, lähettipalvelun välityksellä, faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Kansallisen toimiston hallinnoimissa toimissa sähköinen lomake on täytettävä jonkin ohjelmamaan virallisella kielellä. Toimeenpanoviraston hallinnoimia toimia koskevat hakulomakkeet on täytettävä jollakin EU:n virallisista kielistä.

Hakemukset on jätettävä vain yhdelle kansalliselle toimistolle tai toimeenpanovirastolle. Jos sama hakemus jätetään samalla valintakierroksella useaan kertaan samaan kansalliseen toimistoon tai toimeenpanovirastoon, kyseinen toimisto tai toimeenpanovirasto pitää aina pätevänä sitä versiota, joka on jätetty viimeiseksi ennen määräajan umpeutumista. Jos sama hakijaorganisaatio tai -konsortio jättää useita samanlaisia tai hyvin samankaltaisia hakemuksia eri toimistoille, kaikki hakemukset voidaan hylätä automaattisesti (katso kohta ”Päällekkäisten tukien kielto”).

Lisätietoja hakulomakkeen täyttämisestä ja jättämisestä on seuraavilla verkkosivuilla:

Kansallisten Erasmus+ -toimistojen hallinnoimat toimet: Tutustu sähköisen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä koskeviin ohjeisiin. Ohjeissa myös kerrotaan, mitä tehdä teknisten ongelmien yhteydessä. Ne ovat saatavilla kansallisten toimistojen verkkosivuilla (niiden hallinnoimien toimien osalta) sekä Euroopan komission verkkosivuilla.

  • Toimeenpanoviraston hallinnoimat toimet: Hakemukset on toimitettava sähköisesti rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin sähköisen toimitusjärjestelmän kautta: Lisätietoja toimitusprosessista (tietotekniset seikat mukaan lukien) on verkko-oppaassa, joka on osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Noudata määräaikaa

Hakemus on jätettävä kyseiselle toimelle asetettuun määräaikaan mennessä. Määräajat on ilmoitettu oppaan B-osassa kunkin toimen kohdalla kohdassa ”Kelpoisuusperusteet”.

HUOM.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimissa toimissa sähköiset lomakkeet on aina toimitettava määräpäivästä riippumatta klo 12.00 mennessä (Brysselin aikaa).

Toimeenpanovirasto EACEA:n hallinnoimia toimia, joita on käsitelty tässä ohjelmaoppaassa ja jotka ovat komission Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP) -portaalin vaatimusten mukaiset, koskevat hakemukset on toimitettava toimeenpanovirastolle klo 17.00 mennessä (Brysselin aikaa).

Muilla aikavyöhykkeillä sijaitsevien maiden hakijoiden on syytä ottaa tämä huomioon hylkäämisen välttämiseksi.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}