Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Trin 4: Udfyld og indsend ansøgningsskemaet

Ved ansøgning om et EU-tilskud under Erasmus+-programmet skal ansøgerne benytte de specifikke ansøgningsskemaer for hvert enkelt tiltag, der findes på Kommissionens websted eller de nationale agenturers websteder (se kontaktoplysningerne på: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da).

Hvis der er tale om projekter, der indgives af et konsortium, indsender koordinatoren en enkelt ansøgning for hele projektet på vegne af alle medlemmerne af konsortiet. Ansøgningen skal indsendes til det relevante nationale agentur eller forvaltningsorgan (se afsnittet "Hvor ansøger man?" for hvert tiltag i guidens del B).

Ansøgninger, der sendes med posten, kurertjeneste eller via fax eller e-mail, accepteres ikke.

For tiltag, der forvaltes af et nationalt agentur, skal det elektroniske skema udfyldes på et af de officielle sprog, der anvendes i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgerne udfylde ansøgningsskemaet på et af de officielle EU-sprog. Projektresuméet/sammendraget skal dog altid være på engelsk.

Ansøgningerne skal kun indsendes til et nationalt agentur eller til forvaltningsorganet. Ved flere indsendelser af den samme ansøgning i den samme udvælgelsesrunde til det samme nationale agentur eller forvaltningsorganet vil agenturet eller organet altid betragte den seneste version, der er indsendt inden fristens udløb, som den gyldige. Ved flere indsendelser af den samme eller en næsten identisk ansøgning fra samme ansøgerorganisation eller -konsortium til forskellige nationale agenturer afslås ansøgningen automatisk (se afsnittet om forbud mod kumulering af støtte).

Flere oplysninger om, hvordan ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes, kan findes på følgende websteder:

  • For aktioner, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer: Se vejledningen om, hvordan man udfylder og indsender et elektronisk ansøgningsskema. I vejledningen kan man også læse, hvad man skal gøre, hvis der er tekniske problemer. Vejledningen kan findes på de nationale agenturers websteder (for tiltag, der forvaltes af dem) og på Kommissionens websted.
  • For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet: Ansøgningerne skal indsendes elektronisk via indsendelsessystemet på Funding and Tender Opportunities-portalen. Yderligere oplysninger om indsendelsesprocessen (herunder IT-aspekter) findes i onlinehåndbogen på: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Overhold ansøgningsfristen

Ansøgningen skal indgives inden udløbet af fristen for det enkelte tiltag. Fristen for indsendelse af projekterne er angivet for hvert tiltag i afsnittet "Kriterier for tilskudsberettigelse" i guidens del B.

Bemærk:

For tiltag, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, er fristen — uanset hvilken dag fristen falder på — for indsendelse af elektroniske skemaer altid kl. 12.00.00 (Bruxellestid).

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet EACEA, og som er omfattet af denne programguide, og i overensstemmelse med kravene på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP), er fristen for indsendelse af forslag til EACEA kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgere fra lande med en anden tidszone skal huske at tage højde for tidsforskellen for at undgå, at deres ansøgninger bliver afslået på grund af for sen indgivelse.