Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Βήμα 4: Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Για να αιτηθούν επιχορήγηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν τα ειδικά έντυπα για κάθε δράση που διατίθενται στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των Εθνικών Οργανισμών (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_el)

Όσον αφορά τα σχέδια που υποβάλλονται εκ μέρους κοινοπραξιών, ο συντονιστής υποβάλλει μία μόνο αίτηση για το σύνολο του σχεδίου εξ ονόματος όλων των μελών της κοινοπραξίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Εθνικό ή Εκτελεστικό οργανισμό (βλ. για κάθε δράση τη σχετική ενότητα «Πού υποβάλλεται η αίτηση» στο μέρος Β του παρόντος οδηγού).

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, υπηρεσίας ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

Όσον αφορά τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός, το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Όσον αφορά τις δράσεις που υπόκεινται σε διαχείριση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό, οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν το έντυπο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, η περίληψη/σύνοψη του σχεδίου θα πρέπει να είναι πάντα στα αγγλικά.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο σε έναν Εθνικό Οργανισμό ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό. Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών της ίδιας αίτησης κατά τον ίδιο γύρο επιλογής στον ίδιο Εθνικό Οργανισμό ή στον ίδιο Εκτελεστικό Οργανισμό, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα θεωρεί έγκυρη μόνο την τελευταία έκδοση που υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής της ίδιας ή παρόμοιας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα οργανισμό ή κοινοπραξία σε διαφορετικούς Εθνικούς Οργανισμούς, όλες οι αιτήσεις ενδέχεται να απορριφθούν αυτομάτως (βλ. ενότητα σχετικά με τη μη σωρευτική χορήγηση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του εντύπου της αίτησης, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:

  • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+: συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του ηλεκτρονικού εντύπου. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων· διατίθενται στους ιστότοπους των Εθνικών Οργανισμών (για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι τελευταίοι) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής (συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την ΤΠ), συμβουλευθείτε το διαδικτυακό εγχειρίδιο που διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Τήρηση των προθεσμιών

Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε δράση. Οι προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται στο μέρος Β του παρόντος οδηγού και συγκεκριμένα στα «Κριτήρια επιλεξιμότητας».

Σημείωση:

Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+, ανεξάρτητα από την ημέρα της προθεσμίας, η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών εντύπων ορίζεται πάντοτε στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).

Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός EACEA και οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP) της Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων στον EACEA είναι στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες με διαφορετική ζώνη ώρας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά ώρας ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψης των αιτήσεών τους.