Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

4. Lépés: A pályázati űrlap kitöltése és benyújtása

Az Erasmus+ program keretében történő támogatás kérelmezéséhez a pályázóknak az adott pályázattípushoz tartozó űrlapokat kell használniuk – az űrlapok az Európai Bizottság vagy a nemzeti irodák weboldalán találhatók (ezek elérhetőségét lásd a következő oldalon: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en).

Konzorcium keretében benyújtott projektek esetében a koordinátor a konzorcium valamennyi tagja nevében egyetlen pályázatot nyújt be az egész projektre. A pályázatot a megfelelő nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani (lásd a pályázati útmutató B. részében az egyes pályázattípusokhoz tartozó, „Hová kell benyújtani a pályázatot?” című szakaszt).

A postai úton, futárszolgálattal, faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat nem fogadják el.

A nemzeti iroda által kezelt pályázattípusok esetében az elektronikus űrlapot az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban használt hivatalos nyelvek egyikén kell kitölteni. A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében a pályázóknak az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteniük az űrlapot. A projekt absztraktjának/összefoglalójának azonban mindig angol nyelvűnek kell lennie.

A pályázatokat csak egy nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez lehet benyújtani. Amennyiben ugyanazt a pályázatot egy pályázati fordulón belül többször nyújtják be ugyanahhoz a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség mindig a határidő lejárta előtti legutolsó benyújtott változatot tekinti érvényesnek. Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény vagy konzorcium ugyanazt a pályázatot többször nyújtja be különböző nemzeti irodákhoz, vagy egymáshoz nagyon hasonló pályázatokat nyújt be különböző irodákhoz, akkor az összes pályázatot automatikusan elutasíthatják (lásd a többszörös finanszírozás tilalmáról szóló szakaszt).

A pályázati űrlap kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos további információkért, kérjük, látogasson el az alábbi honlapokra:

  • Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében: további információk az elektronikus űrlapok kitöltésére és benyújtására vonatkozó iránymutatásban olvashatók. Ez az iránymutatás arról is tájékoztat, hogy mi a teendő technikai problémák esetén; elérhető a nemzeti irodák (az általuk kezelt pályázattípusok esetében) és az Európai Bizottság honlapján.
  • A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében: A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a finanszírozási és pályázati portál elektronikus benyújtási rendszerén keresztül. A benyújtási folyamattal (ideértve az informatikai vonatkozásokat is) kapcsolatos további információkért tekintse meg az online kézikönyvet, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

A határidő betartása

A pályázatokat mindig az adott pályázattípushoz meghatározott határidőig kell benyújtani. A projektek benyújtási határideje a pályázati útmutató B. részében, az egyes pályázattípusokhoz tartozó „Támogathatósági feltételek” című részben található.

Megjegyzés:

Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében a határidő napjától függetlenül az elektronikus űrlapok benyújtásának határideje mindig (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra.

Az EACEA Végrehajtó Ügynökség által kezelt és e pályázati útmutatóban szereplő pályázattípusok esetében a pályázatoknak az EACEA-hoz történő benyújtási határideje a Bizottság finanszírozási és pályázati portáljának követelményeivel összhangban 17:00 óra (közép-európai idő szerint).

A más időzónához tartozó országok pályázóinak a benyújtott projekt elutasításának elkerülése érdekében figyelembe kell venniük az időeltolódást.