Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Γλωσσαριο Ορων - Ανώτατη/Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου, που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα.

Κινητικότητα βάσει του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων

Περιορισμένη χρονική περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό —στο πλαίσιο σπουδών που είναι σε εξέλιξη στο ίδρυμα προέλευσης— με στόχο την απόκτηση ακαδημαϊκών μονάδων. Μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, οι φοιτητές επιστρέφουν στο ίδρυμα προέλευσής τους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Κινητικότητα για την απόκτηση τίτλου σπουδών

Περίοδος σπουδών στο εξωτερικό με στόχο την απόκτηση πλήρους πτυχίου ή πιστοποιητικού στη/στις χώρα/-ες προορισμού.

Παράρτημα διπλώματος

Έγγραφο που επισυνάπτεται στον επίσημο τίτλο σπουδών και παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές που ολοκληρώθηκαν με μια συμφωνημένη μορφή, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς· έγγραφο που συνοδεύει το δίπλωμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το οποίο παρέχει τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και της μορφής των σπουδών που ολοκλήρωσε ο κάτοχός του. Χορηγείται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Στο πλαίσιο ενός διεθνούς κοινού προγράμματος σπουδών, συνιστάται η χορήγηση «κοινού παρατήματος διπλώματος» που καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα και αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια που χορηγούν το πτυχίο.

Διπλό/πολλαπλό πτυχίο

(Τουλάχιστον) δύο χωριστοί τίτλοι σπουδών που χορηγούνται σε φοιτητή κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης κοινού προγράμματος. Το διπλό πτυχίο είναι ένας ειδικός τύπος πολλαπλού πτυχίου. Κάθε πτυχίο πρέπει να υπογράφεται από την αρμόδια αρχή του οικείου ιδρύματος και να αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένα τα διάφορα ιδρύματα χορήγησης.

ECHE (Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Διαπίστευση που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα να είναι επιλέξιμα για υποβολή αίτησης και συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης και συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρίτες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να λάβουν ECHE για τους σκοπούς της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για την οποία τα εν λόγω ιδρύματα είναι επιλέξιμα. Ο χάρτης ορίζει τις θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένα ίδρυμα όσον αφορά τη διοργάνωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας υψηλού επιπέδου. Προβλέπει τις προϋποθέσεις τις οποίες αυτό αποδέχεται να πληροί ώστε να εξασφαλίζει υπηρεσίες και διαδικασίες υψηλής ποιότητας, καθώς και την παροχή αξιόπιστης και διαφανούς ενημέρωσης.

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)

Ένα σύστημα με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο για τη συσσώρευση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο βασίζεται στη διαφάνεια των διαδικασιών μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης. Στόχος του είναι να διευκολύνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και την κινητικότητα των φοιτητών μέσω της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των περιόδων μάθησης. Σύστημα που συμβάλλει στον σχεδιασμό, την περιγραφή και την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στη χορήγηση τίτλων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του ECTS, σε συνδυασμό με πλαίσια επαγγελματικών προσόντων που βασίζονται στα αποτελέσματα, αυξάνει τη διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών και των προσόντων και διευκολύνει την αναγνώρισή τους.

Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Κάθε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, ανεξάρτητα από το ποια είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, ή κάθε ανάλογο ίδρυμα τριτοβάθμιου επιπέδου, το οποίο θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμο για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους.

Κοινό πτυχίο

Ενιαίο πιστοποιητικό πτυχίου που χορηγείται σε φοιτητή κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης κοινού προγράμματος. Το κοινό πτυχίο πρέπει να υπογράφεται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων ιδρυμάτων και να αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω συμμετέχοντα ιδρύματα.

Κοινά προγράμματα

Προγράμματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σπουδών ή έρευνας) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από κοινού και αναγνωρίζονται πλήρως από δύο ή περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κοινά προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται σε οποιοδήποτε επίπεδο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, ή ακόμη και σε σύντομους κύκλους. Τα κοινά προγράμματα μπορεί να είναι εθνικά (όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν βρίσκονται στην ίδια χώρα) ή διακρατικά/διεθνή (τουλάχιστον δύο χώρες εκπροσωπούνται μεταξύ των συμμετεχόντων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).

Προγράμματα σπουδών ενός κύκλου

Ολοκληρωμένα προγράμματα / προγράμματα μεγάλης διάρκειας για την απόκτηση πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου τα οποία, σε ορισμένες χώρες, εξακολουθούν να προσδιορίζονται από τη διάρκεια σε έτη και όχι από τις ακαδημαϊκές μονάδες. Στην πλειονότητα αυτών των χωρών, τα προγράμματα που δεν ακολουθούν το πρότυπο της διαδικασίας της Μπολόνια για τον πρώτο κύκλο σπουδών εντοπίζονται στους τομείς της ιατρικής, της οδοντιατρικής, της κτηνιατρικής, της νοσηλευτικής και της μαιευτικής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορούν ποσοστό 1-8 % του συνόλου των φοιτητών. Η συνήθης διάρκεια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που οδηγούν σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι, εν γένει, πέντε ή έξι έτη ή 300-360 μονάδες ECTS, ανάλογα με το επάγγελμα.

Τρίτος κύκλος

Το επίπεδο του τρίτου κύκλου στο πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων για τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως συμφωνήθηκε από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στη συνάντησή τους στο Bergen τον Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Οι περιγραφικοί δείκτες του τρίτου κύκλου του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τον ΕΧΤΕ αντιστοιχούν στα μαθησιακά αποτελέσματα του επιπέδου 8 του ΕΠΕΠ.

Tagged in:  Higher education