Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Μελλοντοστρεφη Σχεδια

Σκοπος της δρασης

Ύστερα από την πρόσφατη πανδημία, η ανάγκη για καινοτομία στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σημαντική. Η καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση είναι ζωτικής σημασίας τόσο σε ατομικό όσο και θεσμικό επίπεδο. Οι εν λόγω καινοτόμες προσεγγίσεις δεν θα πρέπει μόνο να παράσχουν στους εργαζόμενους του σήμερα και του αύριο τις κατάλληλες δεξιότητες για τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, αλλά θα πρέπει παράλληλα να εφοδιάσουν την εργατική δύναμη του σήμερα και του αύριο με δημιουργικότητα και δεξιότητες ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κοινωνικών αλλαγών που όλοι βιώνουμε, όπως κλιματική αλλαγή, προστασία της βιοποικιλότητας, καθαρή ενέργεια, δημόσια υγεία, ψηφιοποίηση και αυτοματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και ανάλυση δεδομένων.

Η εν λόγω δράση θα έχει ως στόχο να προαγάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή, καθώς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διάφορα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο τομέων ή μεταξύ τομέων και γνωστικών αντικειμένων.

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια είναι σχέδια μεγάλης κλίμακας που έχουν στόχο τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων (πολιτικής) που έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Θα στηρίξει τις μελλοντοστρεφείς ιδέες που έχουν ως γνώμονα βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαδοθούν ευρέως και να αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και να ασκήσουν ουσιαστική καινοτόμο επιρροή όσον αφορά τις μεθόδους και τις πρακτικές, σε κάθε περιβάλλον μάθησης και ενεργού συμμετοχής για την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.

Στόχος είναι η υποστήριξη σχεδίων διακρατικής συνεργασίας που υλοποιούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο τομεακών ή διατομεακών δραστηριοτήτων οι οποίες είτε:

 • προάγουν την καινοτομία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις πρωτοποριακές μεθόδους και τις πρακτικές και/ή
 • διασφαλίζουν τη μεταφορά της καινοτομίας (σε όλες τις χώρες, τους τομείς πολιτικής ή τις ομάδες-στόχους), διασφαλίζοντας έτσι —σε ευρωπαϊκό επίπεδο— τη βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του καινοτόμου σχεδίου και/ή της δυνατότητας μεταφοράς τους σε διαφορετικά πλαίσια και κοινά.

Οι συμπράξεις θα πρέπει να αποτελούν έναν συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που περιλαμβάνουν ερευνητές, επαγγελματίες και εταίρους με την ικανότητα απήχησης σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Ως εκ τούτου, τα μελλοντοστρεφή σχέδια θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω μικτής σύμπραξης οργανισμών:

 • που βασίζονται στην αριστεία και τις πιο πρόσφατες γνώσεις,
 • που έχουν την ικανότητα για καινοτομία,
 • που είναι σε θέση να παράγουν συστημικό αντίκτυπο μέσω των δραστηριοτήτων τους και τη δυνατότητα να κατευθύνουν το θεματολόγιο πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τα υποστηριζόμενα σχέδια θα έχουν ως στόχο την επίτευξη συστημικού αντίκτυπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας την ικανότητα υλοποίησης των καινοτόμων αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα και/ή τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε διαφορετικά θεματικά ή γεωγραφικά πλαίσια.

Κατηγορία 1: Ψηφιακή εκπαίδευση (διατομεακή)

Τα σχέδια στο πλαίσιο της κατηγορίας 1 μπορούν να αφορούν διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς ή να γεφυρώνουν εκπαιδευτικούς τομείς, και πρέπει να στηρίζουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να καλύπτουν μία από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

 • Προτεραιότητα 1: Εκπαιδευτική τεχνολογία (EdTech): επέκταση των λύσεων που βασίζονται στην ΕΕ μέσω της συνεργασίας και της διασφάλισης της ποιότητας.
 • Προτεραιότητα 2: Αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την πληροφορική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Προτεραιότητα 3: Κατάρτιση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.

Οι προτεραιότητες αυτές αναλύονται λεπτομερέστερα στην ενότητα «Οργάνωση σχεδίου» κατωτέρω.

Κατηγορία 2: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Τα σχέδια της κατηγορίας 2 αφορούν τον τομέα της ΕΕΚ. Τα σχέδια αυτά υποστηρίζουν την εφαρμογή των αρχών και των στόχων του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1 , του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων 2 , της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 3 και της δήλωσης του Osnabrück σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 4 ως καταλύτη ανάκαμψης και δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία 5 .

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 πρέπει να καλύπτουν μία από τις δύο ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Οργάνωση σχεδίου»:

 • Προτεραιότητα 4:  Μικροδιαπιστευτήρια για απασχολησιμότητα.
 • Προτεραιότητα 5: Βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω συμπράξεων και δικτύων παρόχων ΕΕΚ.

Κατηγορία 3: Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα σχέδια της κατηγορίας 3 αφορούν τον τομέα πολιτικής για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Τα σχέδια αυτά υποστηρίζουν την εφαρμογή των αρχών και των στόχων του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 6 , του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων 7 , και της σύστασης του Συμβουλίου με θέμα «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 8 : Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 3 πρέπει να καλύπτουν μία από τις δύο ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Οργάνωση σχεδίου»:

 • Προτεραιότητα 6: Ανάπτυξη εθνικών μητρώων για ποιοτικά διασφαλισμένες και σχετικές με την αγορά εργασίας ευκαιρίες.
 • Προτεραιότητα 7: Υποστήριξη του συμφώνου δεξιοτήτων

Στοχοι της δρασης

Οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • καινοτόμες πρωτοβουλίες με ισχυρό αντίκτυπο στις μεταρρυθμίσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά σε συγκεκριμένους, στρατηγικής σημασίας τομείς πολιτικής·
 • συμβολή στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης με την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·
 • δημιουργία συστημικής αλλαγής μέσω της προώθησης της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο πρακτικής όσο και σε επίπεδο πολιτικής·
 • στήριξη μακρόπνοων ιδεών που εστιάζουν σε βασικά θέματα και προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ με σαφή δυνατότητα να ενσωματωθούν σε έναν ή περισσότερους τομείς·
 • με την ιδιότητα των πλήρως καινοτόμων και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών και/ή μεταφορά καινοτομίας: διασφάλιση, σε επίπεδο ΕΕ, της βιώσιμης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του καινοτόμου σχεδίου και/ή της δυνατότητας μεταφοράς τους σε διαφορετικά πλαίσια και κοινά.

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν τα εξής:

 • τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και/ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης· 
 • τη δρομολόγηση πιλοτικών δράσεων για τη δοκιμή λύσεων για υπάρχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμου και συστημικού αντίκτυπου·
 • τη στήριξη διακρατικής συνεργασίας και αμοιβαίας μάθησης σε μελλοντοστρεφή θέματα μεταξύ βασικών ενδιαφερόμενων μερών και την ενίσχυσή τους ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και να προωθήσουν τη μεταφορά των εν λόγω λύσεων σε νέα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων των σχετικών ενδιαφερομένων.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των μελλοντοστρεφών σχεδίων θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα:

 • στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της ελκυστικότητας και της ισότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
 • στη στήριξη της υλοποίησης των πλαισίων της ΕΕ και των νομικών πρωτοβουλιών, καθώς και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·
 • στη βελτίωση της τεκμηρίωσης και της κατανόησης σχετικά με τις ομάδες-στόχους, τις καταστάσεις μάθησης και διδασκαλίας και τις αποτελεσματικές μεθοδολογίες και εργαλεία που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για καινοτομίες σε επίπεδο συστήματος·
 • στην ανάπτυξη των γνώσεων για τη στήριξη τεκμηριωμένων πολιτικών·
 • στην αλλαγή συμπεριφορών σε επίπεδο ΕΕ.

Οι κύριες δραστηριότητες στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν (μη εξαντλητικός κατάλογος): 

 • έρευνα βάσει δράσης, εργασίες χαρτογράφησης, παραγωγή τομεακών και διατομεακών αποτελεσμάτων μεγάλης κλίμακας·
 • διακρατικές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως κατάρτιση, ανάλυση πλαισίων πολιτικής, έρευνα στο πλαίσιο πολιτικής, θεσμικές προσαρμογές·
 • πιλοτικές δραστηριότητες για τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων·
 • μεγάλης κλίμακας διακρατικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες δικτύωσης είτε σε τομεακό είτε σε διατομεακό επίπεδο·
 • αξιοποίηση δραστηριοτήτων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα ή τομέα·
 • δραστηριότητες ανταλλαγής απόψεων, έρευνα και πειραματισμός καινοτόμων ιδεών.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα μελλοντοστρεφή σχέδια οφείλουν να εφαρμόζουν μέσα και εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ.

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης (που υπερβαίνει τη διάρκεια του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ σχεδίου) για τη σταδιακή υιοθέτηση και την ευρεία διάδοση των καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί, ώστε να είναι σε θέση να επιδράσει στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ιδρύματα. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των εργασιών, μεταξύ άλλων, σε ενωσιακό και εθνικό πολιτικό επίπεδο.

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια θα μπορούσαν να καθορίζουν, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης), καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και τα ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα, μπορούν να στηρίζουν την υλοποίηση του σχεδίου. Θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα.

Κριτηρια που πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης μελλοντοστρεφων σχεδιων

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για μελλοντοστρεφή σχέδια πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι αιτούντες (συντονιστής και πλήρεις εταίροι) πρέπει να είναι:

 • δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί/οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (οι χώρες που βρίσκονται σε υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όπου η συμφωνία αρχίζει να ισχύει πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης είναι επιλέξιμες).

Εξαίρεση: Για την κατηγορία 3, «Προτεραιότητα 7 Στήριξη του συμφώνου δεξιοτήτων» μόνον οι συντονιστικοί οργανισμοί του συμφώνου δεξιοτήτων μπορούν να είναι συντονιστές, ενώ μόνον οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε υφιστάμενες συμπράξεις του συμφώνου δεξιοτήτων κατά την προθεσμία υποβολής μπορούν να είναι πλήρεις εταίροι.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι (όχι ως συντονιστές και πλήρεις εταίροι).

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Για την κατηγορία 1:

Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 αιτούντες (συντονιστή και πλήρεις εταίρους) από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δημόσια αρχή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. υπουργεία Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Εργασίας ή Οικονομίας, αρχές επαγγελματικών προσόντων ή διασφάλισης ποιότητας κ.λπ.), από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ως αιτούντα (συντονιστή ή πλήρη εταίρο).

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1 (EdTech), η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εταιρεία EdTech από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ως αιτούντα (συντονιστή ή πλήρη εταίρο).

Για την κατηγορία 2:

Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αιτούντες (συντονιστή και πλήρεις εταίρους) από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Για τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει, ανά χώρα:

 1. τουλάχιστον 1 επιχείρηση, οργανισμό–εκπρόσωπο του κλάδου ή του τομέα, και
 2. τουλάχιστον 1 πάροχο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή οργανισμό–εκπρόσωπο (σε δευτεροβάθμιο και/ή τριτοβάθμιο επίπεδο).

Για την κατηγορία 3:

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 6, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 αιτούντες (συντονιστή και πλήρεις εταίρους) από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες αρμόδιες —ή που έχουν μεγάλο βαθμό ευθύνης (ή επιρροή)— για την οργάνωση και/ή τη χρηματοδότηση και/ή την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενηλίκους (π.χ. αξιολόγηση δεξιοτήτων, επικύρωση ικανοτήτων, εκπαίδευση και κατάρτιση, προσανατολισμό και καθοδήγηση), ως αιτούντες ή συνδεδεμένους εταίρους.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 7, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει μόνο εταίρους υφιστάμενων συμπράξεων στο πλαίσιο του συμφώνου δεξιοτήτων ως αιτούντες (συντονιστής και πλήρεις εταίροι) από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Για την κατηγορία 1, τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν από 24 έως 48 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Για την κατηγορία 2, τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Για την κατηγορία 3, τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 24 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο υποβολής της αίτησης ανάλογα με τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται σε βάθος χρόνου, τον προϋπολογισμό και τις φιλοδοξίες του σχεδίου.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης Κατηγορία 1: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης Κατηγορία 2: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης Κατηγορία 3: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 15 Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη τα ακόλουθα οριζόντια πλαίσια πολιτικής:

 1. το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
 2. την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 9 , τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 10 και τη Δήλωση του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 11 ·
 3. το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων 12 ·
 4. τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 13 ·
 5. τη σύσταση του Συμβουλίου για τα μικροδιαπιστευτήρια 14
 6. τη σύσταση του Συμβουλίου για τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης 15 ·
 7. το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων 2021-2030 16 ·
 8. τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους 17 ·
 9. τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής μας, καθώς και στον τομέα της νεολαίας, όπως ενσωματώθηκε στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18 .

Κατηγορία 1:  Ψηφιακή εκπαίδευση (διατομεακή)

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1 πρέπει να στηρίζουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027.

Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται επί του παρόντος σε ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος καθοδηγείται από την πρόοδο της συνδεσιμότητας· την εκτεταμένη χρήση συσκευών και ψηφιακών εφαρμογών· την ανάγκη για ατομική ευελιξία· την ευρύτερη διαθεσιμότητα και την ανάγκη υψηλής ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες. Η πανδημία COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, επιτάχυνε την αλλαγή και προσέφερε πολλαπλές νέες εμπειρίες και προοπτικές μάθησης.

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 καθορίζει την πολιτική της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Είναι μια πρόσκληση για δράση για ισχυρότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντληθούν διδάγματα από την κρίση της νόσου COVID-19 και να καταστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή. Το σχέδιο δράσης προβλέπει 14 δράσεις στο πλαίσιο δύο στρατηγικών προτεραιοτήτων, και συγκεκριμένα:

 • Στήριξη της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων (1)
 • Αντιμετώπιση της ανάγκης ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (2)

Το σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως βασικός παράγοντας διευκόλυνσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, άρχισε την εφαρμογή του τον Ιανουάριο του 2021.

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Συμβουλίου και μετά την ομιλία της προέδρου της Επιτροπής κ. von der Leyen σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης το 2021, ξεκίνησε διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος του διαλόγου είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικείων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και πιο φιλόδοξης προσέγγισης, με τη συμμετοχή διαφόρων τομέων διακυβέρνησης, καθώς και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εταιρείες EdTech), των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα υποβάλουν κοινή διάγνωση της κατάστασης και των προοπτικών σε εθνικό επίπεδο· θα προσδιορίσουν διδάγματα που αντλήθηκαν και τα αναγκαία επόμενα βήματα για περαιτέρω δράση στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης.  Ο διάλογος θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022 και θα τροφοδοτήσει μελλοντικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων δύο προτάσεων για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους ευνοϊκούς παράγοντες για την ψηφιακή εκπαίδευση και τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων μεθοδολογιών και ευκαιριών κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Μεταξύ αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται η παροχή πληροφορικής ως μέσου για την προώθηση της ενεργής χρήσης των τεχνολογιών σε νεαρή ηλικία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.

Εκτός από όσα περιγράφονται ανωτέρω, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση αποσκοπεί στη στήριξη της αποτελεσματικότερης συνεργασίας για την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο κόμβος θα προωθεί τη διατομεακή συνεργασία, θα εντοπίζει και θα ανταλλάσσει ορθές πρακτικές και θα στηρίζει τα κράτη μέλη και τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με εργαλεία, πλαίσια, καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωσία και έρευνα στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο κόμβος θα πρέπει να συνδέει εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και φορείς ψηφιακής εκπαίδευσης και να στηρίζει νέα μοντέλα για την ανταλλαγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως τα κοινά πρότυπα, η διαλειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η διασφάλιση της ποιότητας. Σε εναρμόνιση με τους στόχους του κόμβου, είναι επίσης σημαντικό να στηριχτούν όλοι οι φορείς του οικοσυστήματος της ψηφιακής εκπαίδευσης ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους και ιδίως να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών / των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ταχέως αναπτυσσόμενων τομέων, όπως η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική τεχνολογία (EdTech).

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια θα καλύπτουν μία από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: Εκπαιδευτική τεχνολογία (ΕdTech): επέκταση των λύσεων που βασίζονται στην ΕΕ μέσω της συνεργασίας και της διασφάλισης της ποιότητας

Ο τομέας της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech) αποτελεί βασική πηγή καινοτομίας στην ψηφιακή εκπαίδευση και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένος, καθώς συχνά δεν διαθέτει την πείρα και την ικανότητα να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις δημόσιες αρχές με βιώσιμο τρόπο. 

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια σ’ αυτόν τον τομέα προτεραιότητας θα περιλαμβάνουν οργανισμούς EdTech που εδρεύουν στην ΕΕ, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ του κλάδου και των δημόσιων αρχών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων.

Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να αφορούν και τις δύο ακόλουθες πτυχές:

 • την ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για την τεχνολογία της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας, με αναφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της ενσωμάτωσης λύσεων εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση·
 • την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και δημόσιων αρχών για την επίτευξη αποτελεσματικής και ισότιμης πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Προτεραιότητα 2: Αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την πληροφορική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η πληροφορική 19 εξακολουθεί να είναι σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση. Ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μακρόχρονη παράδοση στη διδασκαλία της, άλλες χώρες εισήγαγαν μόλις πρόσφατα αυτό το γνωστικό αντικείμενο, ιδίως στην πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόσφατες διαδικασίες μεταρρύθμισης οδήγησαν σε αλλαγές στα σχολικά προγράμματα σπουδών και σε μια γενική τάση ενίσχυσης της πληροφορικής στο σχολείο στην ΕΕ. Ωστόσο, τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ υπάρχει πείρα στη διδασκαλία της πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, σε κάποιο βαθμό, στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο όγκος των γνώσεων και της έρευνας που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τη διδασκαλία στην κατώτερη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ πιο περιορισμένος.

Η στήριξη της ανάπτυξης αποτελεσματικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων σχετικά με την πληροφορική και τη σχετική αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν εμπειρογνωσία σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης αυτού του γνωστικού αντικειμένου στα διάφορα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, προωθώντας έτσι καλύτερα την ενεργή και ασφαλή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τους νέους.

Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να αφορούν και τις δύο ακόλουθες πτυχές:

 • την ανάπτυξη και δοκιμή αποτελεσματικών και καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων που είναι κατάλληλες και με σαφή πρόοδο μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και ιδίως με έμφαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
 • τις πρωτοβουλίες κατάρτισης εκπαιδευτικών με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας (γενικών και εξειδικευμένων) εκπαιδευτικών με επαρκή προετοιμασία και επαγγελματικά προσόντα για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.  

Προτεραιότητα 3: Κατάρτιση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές με σκοπό την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 20 . Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε συστημικό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν αποτελεσματικά στους νέους τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών ζητημάτων και ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές υποστηρίζονται στην κατάρτισή τους και τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη στον τομέα αυτόν.

Για τον σκοπό αυτόν, τα μελλοντοστρεφή σχέδια σχετικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης θα συμβάλουν στη στήριξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ιδίως των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, με σκοπό την αποτελεσματική και δομημένη αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων προκλήσεων στη σχολική τάξη που συνδέονται στενά με το δυναμικό διαδικτυακό περιβάλλον.

 • Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να αφορούν τόσο την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσο και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού και της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη μεθοδολογίας, αλλά και από άποψη συστημικής υιοθέτησης.
 • Έρευνα και ανταλλαγή αποτελεσματικών και κλιμακούμενων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού και της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Κατηγορία 2: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 πρέπει να καλύπτουν μία από τις ακόλουθες 2 προτεραιότητες: 

Προτεραιότητα 4 — Μικροδιαπιστευτήρια για απασχολησιμότητα

«Μικροδιαπιστευτήρια» είναι η καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων (π.χ. βεβαίωση ή πιστοποιητικό) που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος έπειτα από μικρό όγκο δραστηριοτήτων μάθησης. Παρατηρείται εκθετική ανάπτυξη και υιοθέτηση των μικροδιαπιστευτηρίων, καθώς οι εργαζόμενοι και τα άτομα που αναζητούν εργασία επιδιώκουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση σύμφωνα με τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τον αντίκτυπο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και την ανάκαμψη από την πανδημία της COVID-19. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στα μικροδιαπιστευτήρια για τη στήριξη της διά βίου μάθησης και των μορφών μάθησης με λιγότερους αποκλεισμούς μέσω πιο ευέλικτης μάθησης και συναφών ευκαιριών μάθησης. Η Επιτροπή έλαβε μέτρα μέσω της πρότασής της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα μικροδιαπιστευτήρια για τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα, με σκοπό τη θέσπιση ορισμού, τυποποιημένης μορφής για την περιγραφή των μικροδιαπιστευτηρίων και των αρχών για τον σχεδιασμό και την έκδοση μικροδιαπιστευτηρίων.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας, της εμπιστοσύνης και της υιοθέτησης των μικροδιαπιστευτηρίων, καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ως μέσου για μάθηση. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού των μικροδιαπιστευτηρίων, τα θα πρέπει να αφορούν έναν από τους ακόλουθους τομείς ή συνδυασμό αυτών:

 • Μικροδιαπιστευτήρια για μια αγορά εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς: πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικροδιαπιστευτήρια στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (δηλαδή υπηρεσίες απασχόλησης, στήριξη της κατάρτισης και κίνητρα απασχόλησης) με σκοπό τη στήριξη της απασχολησιμότητας και της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι νέοι, οι δικαιούχοι ελάχιστου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χαμηλά προσόντα στις αγορές εργασίας της ΕΕ.
 • Μικροδιαπιστευτήρια για την πράσινη μετάβαση: πώς μπορούν τα μικροδιαπιστευτήρια να σχεδιαστούν, να χορηγηθούν και να επικαιροποιηθούν ώστε να εφοδιάζονται τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση με βάση τη χρήση πληροφοριών για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας και τη συμβολή των εργοδοτών, του κλάδου και των κοινωνικών εταίρων.
 • Φορητότητα των μικροδιαπιστευτηρίων: πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ψηφιοποίηση, τα ανοικτά πρότυπα και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ψηφιακών διαπιστευτηρίων για τη μάθηση (μέρος του Europass), ώστε να καταστεί δυνατή η φορητότητα των μικροδιαπιστευτηρίων μεταξύ χωρών, εργοδοτών, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και συστημάτων απασχόλησης.

Προτεραιότητα 5:  Βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω συμπράξεων και δικτύων παρόχων ΕΕΚ

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι πρόσφατοι απόφοιτοι προγραμμάτων ΕΕΚ (σε ανώτερο δευτεροβάθμιο και μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο) τείνουν να έχουν σαφώς μεγαλύτερη απασχολησιμότητα απ’ ό,τι οι πρόσφατα απόφοιτοι γενικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ΕΕΚ διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο ευρωπαϊκό τοπίο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου οι μισοί (48,4 %) όλων των εκπαιδευομένων που εγγράφονται στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα ΕΕΚ.

Ωστόσο, η ΕΕΚ σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκαταλήψεις και πλήττεται από αρνητική εικόνα· και, επομένως, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των νέων, των γονέων, των εταιρειών και των ενήλικων εκπαιδευομένων σε επίπεδο βάσης —όπου πραγματοποιείται η ΕΕΚ, σε στενή συνεργασία με δίκτυα παρόχων ΕΕΚ.

Επίσης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της συνεχούς ΕΕΚ θα ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Η εξέταση της ΕΕΚ ως ελκυστικής επιλογής αποτελεί μέρος του οράματος της σύστασης του Συμβουλίου για την ΕΕΚ: Ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και των δημογραφικών προκλήσεων, είναι αναγκαίο να επεκταθεί σημαντικά και να βελτιωθεί η προσφορά για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες, και παράλληλα να αυξηθεί η ελκυστικότητα και η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν δράση, για παράδειγμα με την αύξηση της ικανότητας σε επίπεδο βάσης με σκοπό την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ΕΕΚ και την πλησιέστερη προσέγγιση της πολιτικής, των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων για την ευρωπαϊκή ΕΕΚ στην πράξη.

Τα σχέδια πρέπει να υλοποιούν τουλάχιστον το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται κατωτέρω (μπορούν να προστεθούν πρόσθετες δραστηριότητες):

 • δημιουργία νέων και/ή ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως για χώρες που έχουν περιορισμένες ρυθμίσεις εκπροσώπησης μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προσέγγιση της κοινότητας ΕΕΚ με σκοπό την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ΕΕΚ με καινοτόμους τρόπους· αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα συμβολής και/ή δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβανομένων των εικονικών) για τη στήριξη της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ.
 • διοργάνωση εθνικών και/ή διακρατικών εκστρατειών επικοινωνίας για την προβολή των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών σταδιοδρομίας που προσφέρουν τα αρχικά επαγγελματικά προσόντα της ΕΕΚ για τους νέους, καθώς και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση των ενηλίκων·
 • διοργάνωση εκδηλώσεων και/ή πρωτοβουλιών δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία προβολή σε διάφορες ομάδες-στόχους, με τη χρήση συνδυασμού καινοτόμων διαδικτυακών και παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας· αυτές θα περιλαμβάνουν ισχυρό βαθμό καινοτομίας 21 ·
 • ενίσχυση της συνεργασίας με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών για την κινητοποίηση δράσεων που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα και την αριστεία της ΕΕΚ με στόχο επίσης την προώθηση ευνοϊκών για τη μάθηση περιβαλλόντων εργασίας. Τα σχέδια θα επιδιώξουν να συμπεριλάβουν στο μέτρο του δυνατού τις εθνικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές στο σχέδιο·
 • επιλογή μαρτυριών, ορισμός πρεσβευτών και/ή θεσμοθέτηση βραβείων αριστείας σε διάφορους τομείς (για εκπαιδευομένους ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, καινοτόμους παρόχους ΕΕΚ, εταιρείες, μαθητείες κ.λπ.) ώστε να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα έμπνευσης και κινητοποίησης για την αύξηση της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ. Τα βραβεία και άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να έχουν εθνικό ή διακρατικό χαρακτήρα και να βασίζονται σε όσα ήδη υπάρχουν σε ορισμένες χώρες και να επεκταθούν και να καταστούν βιώσιμα σε διάφορες χώρες.

Τα σχέδια στο πλαίσιο της προτεραιότητας 5 ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με τα άλλα σχέδια που επιλέγονται στο πλαίσιο της ίδιας προτεραιότητας και να δημιουργούν συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων τους (μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων).

Κατηγορία 3: Εκπαίδευση ενηλίκων

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 3 πρέπει να αφορούν την ακόλουθη προτεραιότητα: 

Προτεραιότητα 6: Ανάπτυξη εθνικών μητρώων για ποιοτικά διασφαλισμένες και σχετικές με την αγορά εργασίας ευκαιρίες

Μεταξύ των λόγων που περιορίζουν τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι δυνητικοί εκπαιδευόμενοι αναφέρουν αβέβαιη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες. Το ποικίλο τοπίο των ευκαιριών κατάρτισης ενηλίκων είναι δύσκολο να κατανοηθεί σε πολλά κράτη μέλη και συχνά είναι αβέβαιο για τους παρατηρητές αν μια συγκεκριμένη ευκαιρία είναι καλής ποιότητας και θα έχει στη συνέχεια αξία στην αγορά εργασίας. Για τους ενήλικες, αυτό μειώνει τα κίνητρα για την αναζήτηση και την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών. Για τους δυνητικούς φορείς χρηματοδότησης, είτε δημόσιες αρχές είτε εργοδότες, μειώνει την προθυμία να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα εθνικά μητρώα ποιοτικά διασφαλισμένων και συναφών με την αγορά εργασίας ευκαιριών κατάρτισης χρησιμοποιήθηκαν ως καινοτόμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε αρκετά κράτη μέλη, συχνά σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική στήριξη των ατόμων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτά τα μητρώα, ενώ μερικές φορές περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση και τις ευκαιρίες επικύρωσης. Οι ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την παροχή καθοδήγησης και τις ευκαιρίες επικύρωσης θα βοηθούσαν επίσης τους δυνητικούς δικαιούχους τους να συμμετάσχουν στη χρήση τους και να προβούν στην καλύτερη επιλογή.

Τα σχέδια θα προσδιορίσουν μεθόδους και μηχανισμούς που θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μητρώα, μόλις τεθούν σε λειτουργία, θα φθάσουν σε σημαντικό αριθμό χρηστών διότι:

 • βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ του «κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» και του «κόσμου της εργασίας» (π.χ. περιλαμβάνουν στη διακυβέρνησή τους πληροφορίες για τις δεξιότητες, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη)·
 • επιτυγχάνουν καλή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της ποιότητας και της παροχής ποικίλων ευκαιριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·
 • συνδυάζουν την απλότητα από την πλευρά του χρήστη με την κατάλληλη ευελιξία στο τελικό στάδιο διεργασιών (back end) / όσον αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες ευκαιρίες (π.χ. δυνατότητα «πολλαπλών διαδρομών» στο μητρώο, περιφερειακή διαφοροποίηση των συμπεριλαμβανόμενων ευκαιριών κ.λπ.)· και
 • επιφέρουν πρόσθετες επενδύσεις για την κατάρτιση (π.χ. με το να αποτελέσουν αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τα δημόσια συστήματα που παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση, ή για συλλογικές ή εταιρικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα κατάρτισης)·
 • είναι διαλειτουργικά με άλλα εθνικά μητρώα και την πλατφόρμα Europass χάρη στη χρήση των προτύπων του ευρωπαϊκού μοντέλου μάθησης (σύστημα δεδομένων).

Προτεραιότητα 7: Υποστήριξη του συμφώνου δεξιοτήτων

Το σύμφωνο δεξιοτήτων είναι η πρώτη εμβληματική δράση του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων του 2020. Το σύμφωνο συνδέεται στενά με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και στηρίζει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις». Συμβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για συμμετοχή του 60 % των ενηλίκων σε κατάρτιση κάθε έτος έως το 2030, όπως καθορίστηκε στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το σύμφωνο δεξιοτήτων είναι ένα νέο μοντέλο δέσμευσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τις δεξιότητες και την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πορεία ανάκαμψης, τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αποσκοπεί στην περαιτέρω αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα με την κινητοποίηση επιχειρήσεων, εργαζομένων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων του κλάδου, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπορικών επιμελητηρίων και υπηρεσιών απασχόλησης για επενδύσεις σε δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Με τη συνένωση δυνάμεων και την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για επενδύσεις στην κατάρτιση ατόμων σε ηλικία εργασίας, οι συμπράξεις δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συμφώνου συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στον τομέα των δεξιοτήτων.

Ως εκ τούτου, τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον εταίρους υφιστάμενων συμπράξεων του συμφώνου δεξιοτήτων.

Τα σχέδια θα υλοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω:

 • ανάπτυξη και υποστήριξη δομών ή ρυθμίσεων διακυβέρνησης που συνδέουν τα μέλη στο πλαίσιο της ίδιας σύμπραξης του συμφώνου δεξιοτήτων·
 • ανάπτυξη και υποστήριξη της συνεργασίας των μεγάλων επιχειρήσεων με τις ΜΜΕ, καθώς και μεταξύ των ΜΜΕ που είναι μέλη της ίδιας σύμπραξης του συμφώνου δεξιοτήτων στον τομέα της κατάρτισης·
 • υποστήριξη του καθορισμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και θα αναλάβει η σύμπραξη του συμφώνου δεξιοτήτων, όπως:
  • συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες,
  • αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης,
  • επανειδίκευση ατόμων για νέα καθήκοντα στην εργασία τους, επανειδίκευση ατόμων από άλλους τομείς με δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν στον δικό τους τομέα, με ιδιαίτερη μέριμνα την ένταξη των προσφύγων από την Ουκρανία στην αγορά εργασίας.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα μελλοντοστρεφή σχέδια αποσκοπούν να παράσχουν καινοτόμες λύσεις που μπορούν να διαδοθούν ευρέως σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδανικά με τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ ή άλλως μέσω εθνικής και περιφερειακής στήριξης.

Οι πρακτικές «από τη βάση στην κορυφή» θα πρέπει να καλύπτουν ορθά τις καθορισμένες προτεραιότητες που έχουν οριστεί για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης, να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ενεργοποιήσουν συστημική αλλαγή.

Μέσω της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων, οι μελλοντοστρεφείς συμπράξεις αναμένεται να έχουν καθοριστικό αντίκτυπο σε επίπεδο συστήματος προκειμένου να συνδράμουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σύνδεση με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ: η πρόταση καταρτίζει και αναπτύσσει ένα σχέδιο που υποστηρίζει μακρόπνοες ιδέες λαμβάνοντας υπόψη και προωθώντας τα υπάρχοντα εργαλεία και πρωτοβουλίες της ΕΕ (κατά περίπτωση). Η πρόταση υποστηρίζει επίσης την υλοποίηση των πολιτικών (π.χ. ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων), των πλαισίων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως των ειδικών ανά χώρα συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.Σκοπός: η πρόταση είναι συναφής με τον σκοπό της δράσης, καθώς και με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της δράσης (βλ. ενότητα «Στόχοι της δράσης» ανωτέρω).
 • Πεδίο εφαρμογής: η πρόταση αφορά μία από τις προτεραιότητες της δράσης (βλ. ενότητα «Οργάνωση σχεδίου» ανωτέρω). Ανάλογα με τη στοχευόμενη προτεραιότητα:
  • Κατηγορία 1: Ψηφιακή εκπαίδευση (διατομεακή) — Στήριξη της υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής εκπαίδευσης: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση σχεδιάζει και ενσωματώνει με συνέπεια δραστηριότητες, έρευνα και εκδηλώσεις που συμβάλλουν σαφώς στους στόχους της κατηγορίας, ιδίως στο πλαίσιο των ειδικών στόχων των προτεραιοτήτων στις οποίες επικεντρώνεται κάθε πρόταση.
  • Προτεραιότητα 4 — Μικροδιαπιστευτήρια για απασχολησιμότητα: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση διασφαλίζει ότι τα μικροδιαπιστευτήρια χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ —ή διερευνούν την προσαρμογή τους— για: 1) δεξιότητες και προσόντα (εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, Europass, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ψηφιακών διαπιστευτηρίων για τη μάθηση, εργαλεία διασφάλισης της ποιότητας κ.λπ.) και 2) απασχολησιμότητα (συστήματα κατάρτισης, ατομικοί λογαριασμοί μάθησης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους κ.λπ.).
  • Προτεραιότητα 5 — ελκυστικότητα της ΕΕΚ:  ο βαθμός στον οποίο η πρόταση δημιουργεί ή ενισχύει δίκτυα και ενώσεις παρόχων ΕΕΚ, ώστε να συμβάλει με καινοτόμους και συγκεκριμένους τρόπους στην αύξηση της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ και να προσεγγίσει παρόχους ΕΕΚ σε χώρες που έχουν περιορισμένες ρυθμίσεις εκπροσώπησης μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ.
  • Προτεραιότητα 6 — Εθνικά μητρώα ευκαιριών κατάρτισης: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει συνεργασία και ανταλλαγή σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ή ενίσχυσης αποτελεσματικών μητρώων ποιοτικά διασφαλισμένων και συναφών με την αγορά εργασίας ευκαιριών κατάρτισης που μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστο σημείο αναφοράς για δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα που παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση και ο βαθμός στον οποίο συμμορφώνονται με το σύστημα δεδομένων του ευρωπαϊκού μοντέλου μάθησης.
  • Προτεραιότητα 7 — Υποστήριξη του συμφώνου δεξιοτήτων: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δράσεις που θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και την αποτελεσματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων
 • Καινοτομία: η πρόταση προβλέπει προηγμένες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις που μπορούν να διαδοθούν ευρέως σε έναν ή περισσότερους τομείς της οικονομίας ή της εκπαίδευσης.
 • Συνοχή: οι στόχοι βασίζονται στην ορθή ανάλυση των αναγκών· είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση καταδεικνύει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία σε συστημικό ενωσιακό επίπεδο, η οποία δημιουργείται χάρη στον διακρατικό της χαρακτήρα και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων της.
 • Το πλαίσιο μετά την πανδημία: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει μέτρα που προάγουν νέες πολιτικές και πρακτικές σε συστημικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη πανδημία.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων, της διάρκειας και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Δομή: το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές και πλήρες (και καλύπτει όλα τα ενδεδειγμένα στάδια του σχεδίου:  προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, διάδοση και αξιοποίηση). Περιλαμβάνει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση (και τις δύο κατά τη διάρκεια του σχεδίου) της καινοτομίας που εισήχθη στην εκπαίδευση.
 • Μεθοδολογία: η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η καταλληλότητά της για την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, με χρήση των μέσων της ΕΕ, εάν είναι συναφή με το σχέδιο.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Βελτίωση ποιότητας και αποτελεσματικότητας: η πρόταση ενσωματώνει σαφώς τις λύσεις καινοτομίας της σε δραστηριότητες και αποτελέσματα που βελτιώνουν την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ισότητα των συστημάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και κατάρτιση, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης του σχεδίου και μερικούς μήνες πριν από τη λήξη του σχεδίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης πιθανών προσαρμογών στο σχέδιο.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: η σύνθεση της σύμπραξης συνάδει με τους στόχους της δράσης και του σχεδίου. Περιλαμβάνει τον κατάλληλο συνδυασμό σχετικών οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, την πείρα, την εξειδίκευση και την υποστήριξη διαχείρισης που απαιτούνται για να υλοποιήσουν με επιτυχία ολόκληρο το σχέδιο. Η πρόταση περιλαμβάνει εταίρους που εκπροσωπούν επαρκώς τον υπό εξέταση τομέα ή διατομεακή προσέγγιση. Διάρθρωση ανάλογα με τη στοχευόμενη κατηγορία/προτεραιότητα:
  • Προτεραιότητα 4 — Μικροδιαπιστευτήρια για απασχολησιμότητα: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά σε πολιτικές ή πρακτικές στους τομείς της διά βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπέδων και τύπων μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) και των συστημάτων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (π.χ. υπηρεσίες απασχόλησης, στήριξη της κατάρτισης και κίνητρα απασχόλησης).
  • Προτεραιότητα 5 — ελκυστικότητα της ΕΕΚ:   Ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη:
   • περιλαμβάνει ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές ή τομεακές ενώσεις ή δίκτυα παρόχων ΕΕΚ·
   • περιλαμβάνει τις δημόσιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων·
   • εξασφαλίζει καλή γεωγραφική κάλυψη, ιδίως για χώρες που έχουν περιορισμένες ρυθμίσεις εκπροσώπησης μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ.
 • Δέσμευση: οι συνεισφορές των εταίρων είναι σημαντικές, χρήσιμες και συμπληρωματικές. Η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την ειδική εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Καθήκοντα: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον. Τα επιμέρους καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία του κάθε εταίρου.
 • Συνεργασία/Ομαδικό πνεύμα: προτείνεται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, ώστε να εξασφαλιστεί αποδοτικότητα σε ότι αφορά τον συντονισμό, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Γεωγραφική διάσταση και συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: η σύμπραξη περιλαμβάνει σχετικούς εταίρους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και η εν λόγω γεωγραφική σύνθεση αιτιολογείται.  Κατά περίπτωση, η συμμετοχή οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του μελλοντοστρεφούς σχεδίου.

Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα διαδοθούν ευρέως —σε επίπεδο συστήματος— σε έναν ή περισσότερους τομείς. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους, τις δραστηριότητες, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους κινητήριους μοχλούς καινοτομίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου. Η πρόταση αναφέρει επίσης ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και αποδεικνύει τη σχετική πείρα που έχουν σε δραστηριότητες διάδοσης· Η διάδοση λαμβάνει επίσης υπόψη εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος σε αυτά τα επίπεδα. Ανοικτή πρόσβαση: κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση καταδεικνύει τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου:
  • στις στοχευμένες ομάδες και τομείς·
  • στους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο συστήματος·
  • πέραν των φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών που αφορούν άμεσα το σχέδιο, στους ιδιωτικούς ή δημόσιους κινητήριους μοχλούς καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση καταδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης από άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα ή πέραν αυτού.

Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντικτύπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

 • Βιωσιμότητα: η πρόταση επεξηγεί τον τρόπο υλοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης του μελλοντοστρεφούς σχεδίου σε διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού και την ενσωμάτωσή τους στο επικρατούν πλαίσιο. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών), προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνονται.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης υπόψη της απαραίτητης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης: τουλάχιστον 15 βαθμούς για την κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου»· 15 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου», 10 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα της σύμπραξης και του καθεστώτος συνεργασίας» και 10 βαθμούς στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε προτάσεις που αφορούν την ίδια προτεραιότητα, θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω προτάσεις για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Η επιτροπή αξιολόγησης θα επιδιώξει, εάν είναι δυνατόν, να εξασφαλίσει την ισόρροπη κάλυψη των προτεραιοτήτων.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι ως εξής:

 • Για την κατηγορία 1 — Ψηφιακή εκπαίδευση (διατομεακή): 1 500 000 EUR
 • Για την κατηγορία 2 — Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ): 900 000 EUR
 • Για την κατηγορία 3 — Εκπαίδευση ενηλίκων (AE): 1 000 000 EUR

Ο μέγιστος αριθμός σχεδίων προς χρηματοδότηση είναι:

Για όλες τις κατηγορίες: δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός σχεδίων εκτός από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Για την κατηγορία 1: υπάρχει ενδεικτικός στόχος 3 σχεδίων ανά προτεραιότητα.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «ανάλυση», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «υλοποίηση μοντέλων», «μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Δεν επιτρέπεται η χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους. Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές και ΜΜΕ. Ανατρέξτε στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού προγράμματος, ενότητα «Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες».

Στο πλαίσιο της κατηγορίας 2, προτεραιότητα 5, η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες για ενδεικτικά μία κοινή εκδήλωση ετησίως που θα επιτρέπει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη συνεργασία με άλλα σχέδια που επιλέγονται στο πλαίσιο της προτεραιότητας (έως δύο άτομα ανά αίτηση/κοινή εκδήλωση).

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).