Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Σχεδιο κινητικοτητας για φοιτητες και προσωπικο της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης

Αυτή η δράση κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία αλλά και τη μικτή κινητικότητα των φοιτητών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομου κύκλου, επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων. Παρότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, αυτή η δράση αναγνωρίζει την ανάγκη να προσφερθεί πιο ευέλικτη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο για φοιτητές κάθε υποβάθρου, κοινωνικού στρώματος και κλάδου σπουδών.

Αυτή η δράση στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους διδασκαλίας, καθώς και κατάρτισης (όπως παρακολούθηση εργασίας, περίοδοι παρατήρησης, σεμινάρια επιμόρφωσης).

Επιπλέον, αυτή η δράση στηρίζει τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, τα οποία επιτρέπουν σε ομάδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να καταρτίζουν από κοινού προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες μικτής κινητικότητας για φοιτητές, καθώς και για ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Στόχοι της δράσης

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με παγκόσμια εμβέλεια, καθώς και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής στα κοινά, της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εντός και εκτός Ευρώπης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές από κάθε κλάδο και κύκλο σπουδών να σπουδάσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η δράση έχει τους εξής στόχους:

 • την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές απόψεις, γνώσεις, μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και σε εργασιακές μεθόδους στον κλάδο σπουδών τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο·
 • την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι γλωσσικές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, οι διαπολιτισμικές και ερευνητικές δεξιότητες·
 • την ανάπτυξη των μελλοντοστρεφών δεξιοτήτων τους, όπως ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ή μελλοντικές προκλήσεις·
 • τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, όπως η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και η αυτοπεποίθηση.

Ένας ακόμη στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας σε οποιοδήποτε προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού επιχειρήσεων, να διδάξουν ή να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, με στόχο:

 • τη μεταβίβαση της εμπειρογνωσίας τους·
 • την απόκτηση εμπειρίας σε νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας·
 • την απόκτηση νέων καινοτόμων παιδαγωγικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών·
 • τη σύνδεση με συναδέλφους τους στο εξωτερικό για τον σχεδιασμό κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος·
 • την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τον κόσμο της εργασίας.

Επιπλέον, στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης διακρατικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής συνεργασίας, της μάθησης με βάση την έρευνα και τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε προκλήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Πως εξασφαλιζεται προσβαση σε ευκαιριες κινητικοτητας του Erasmus+ για την ανωτατη/τριτοβαθμια εκπαιδευση;

Ο αιτών οργανισμός πρέπει να έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+ και να διαθέτει έγκυρη πιστοποίηση ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορεί να υποβάλει αίτηση είτε ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για το οποίο απαιτείται Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE), είτε εξ ονόματος κοινοπραξίας κινητικότητας, για την οποία απαιτείται πιστοποίηση κοινοπραξίας.

Ατομική διαπίστευση οργανισμού — Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 προτού υποβάλουν αίτηση για σχέδιο κινητικότητας στον Εθνικό Οργανισμό Erasmus+ της χώρας τους. Με την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται να παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στους μετακινούμενους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής τους προετοιμασίας. Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS) του Erasmus+ προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στις ξένες γλώσσες πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας.

Στο πλαίσιο των αρχών του ECHE, το συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υλοποιεί δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές και διδασκαλία αποκλειστικά βάσει προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων, επιλέγει τους υποψήφιους συμμετέχοντες και παρέχει επιχορηγήσεις κινητικότητας με δίκαιο, διαφανή, συνεκτικό και τεκμηριωμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης που έχει συνάψει με τον Εθνικό Οργανισμό. Θα πρέπει να διασφαλίζει αυτές τις δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της κινητικότητας και στη διαδικασία απάντησης σε ερωτήματα/καταγγελίες συμμετεχόντων. Πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλονται σε εισερχόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας δίδακτρα παρακολούθησης, εγγραφής, συμμετοχής σε εξετάσεις ή πρόσβασης σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες σε περίπτωση κινητικότητας βάσει του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων. Μετά την κινητικότητα, το ίδρυμα πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την αυτόματη και πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων από τη περίοδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Ο ECHE συμπληρώνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ECHE 2  , ένα έγγραφο το οποίο συνδράμει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την εφαρμογή των αρχών του ECHE. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να τηρούν δεόντως τον ECHE και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές του κατά την υλοποίηση όλων των δράσεων που απαιτούν την εν λόγω διαπίστευση. Για τον σκοπό αυτό, διατίθεται αυτοαξιολόγηση ECHE 3 η οποία συνδράμει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση, αφενός, των επιδόσεών τους όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του ECHE και, αφετέρου, των τομέων που χρήζουν ενίσχυσης, και προτείνει τρόπους για περαιτέρω βελτίωση.

Μολονότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμα για την υπογραφή του ECHE 4 ., πρέπει να τηρούν τις αρχές του ECHE. Ως εκ τούτου, πτυχές όπως η δίκαιη και διαφανής επιλογή συμμετεχόντων, η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όλη η αναγκαία στήριξη που παρέχεται στους μετακινούμενους συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρονται ρητά στη συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων για διεθνή κινητικότητα.

Ομαδική διαπίστευση — Διαπίστευση Erasmus για κοινοπραξίες κινητικότητας ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκτός από τα μεμονωμένα ΑΕΙ, αίτηση για χρηματοδότηση σχεδίου κινητικότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν επίσης να υποβάλουν και ομάδες ΑΕΙ. Μια τέτοια ομάδα ονομάζεται κοινοπραξία κινητικότητας. Η κοινοπραξία κινητικότητας πρέπει να διαθέτει διαπίστευση Erasmus για κοινοπραξίες κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο συντονιστής της κοινοπραξίας κινητικότητας υποβάλλει εξ ονόματός της αίτηση για τη διαπίστευση Erasmus για κοινοπραξία κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για επιχορήγηση Erasmus+. Η εν λόγω διαπίστευση χορηγείται από τον ίδιο Εθνικό Οργανισμό που αξιολογεί την αίτηση χρηματοδότησης των σχεδίων κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις για διαπίστευση και για επιχορηγήσεις σχεδίων κινητικότητας μπορούν να υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Ωστόσο, η επιχορήγηση για σχέδια κινητικότητας παρέχεται μόνο στις ομάδες ΑΕΙ και οργανισμών που περνούν με επιτυχία τη διαδικασία διαπίστευσης.

Για την απόκτηση διαπίστευσης κοινοπραξίας, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Μια κοινοπραξία κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αποτελείται από τους εξής συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση·
 • οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο ίδιο κράτος μέλος της ΕΕ ή στην ίδια τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Κοινοπραξίες κινητικότητας δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη της κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαπίστευση της κοινοπραξίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής και να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Μια κοινοπραξία κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις επιλέξιμους συμμετέχοντες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Διάρκεια της διαπίστευσης της κοινοπραξίας

Ολόκληρη η περίοδος του προγράμματος.

Μετά τη χορήγηση της διαπίστευσης, ουσιαστικές αλλαγές στη σύνθεση της κοινοπραξίας κινητικότητας προϋποθέτουν νέα αίτηση διαπίστευσης.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση διαπίστευσής τους έως τις 20 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους ή των επόμενων ετών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Η αίτηση διαπίστευσης αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια της κοινοπραξίας - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
  • τους στόχους της δράσης·
  • τις ανάγκες και τους στόχους των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και των επιμέρους συμμετεχόντων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
  • την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες·
  • την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη διεύρυνση του διεθνούς πεδίου δράσης των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία·
  • την επίτευξη προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ μέσω αποτελεσμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί μέσω δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονταν από κάθε μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ποιότητα της σύνθεσης της κοινοπραξίας και των ρυθμίσεων συνεργασίας  - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο:
  • η κοινοπραξία περιλαμβάνει κατάλληλη σύνθεση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής με —κατά περίπτωση— συμπληρωματικούς συμμετέχοντες οργανισμούς από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία κάθε πτυχή του σχεδίου·
  • ο συντονιστής της κοινοπραξίας έχει προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση κοινοπραξίας ή παρόμοιου τύπου σχεδίου·
  • η κατανομή των ρόλων, των ευθυνών και των καθηκόντων/πόρων καθορίζεται αναλυτικά και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
  • τα καθήκοντα / οι πόροι συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται από κοινού·
  • οι ευθύνες είναι σαφείς για τα συμβατικά ζητήματα και για τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης·
  • η κοινοπραξία περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων ενός σχεδίου κινητικότητας (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των τρόπων υποστήριξης (π.χ. ανεύρεση οργανισμών υποδοχής, ανεύρεση κατάλληλων ενδιαφερομένων, ενημέρωση, γλωσσική και διαπολιτισμική υποστήριξη, παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα της συνεργασίας, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Κατά περίπτωση, η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας και για την προώθηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες κινητικότητας.

Αντίκτυπος και διάδοση - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η ποιότητα των μέτρων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
  • σε οργανισμούς και άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε θεσμικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας, τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών και εταίρων

Για να επιλεγούν για διαπίστευση, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας για κάθε κριτήριο χορήγησης.

Οργάνωση σχεδίου

Ο αιτών οργανισμός υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση σχεδίου κινητικότητας, υπογράφει και εφαρμόζει τη συμφωνία επιχορήγησης και υποβάλει τις εκθέσεις.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Οργανισμός αποστολής: είναι υπεύθυνος για την επιλογή φοιτητών/προσωπικού και για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Στα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνονται επίσης η καταβολή των επιχορηγήσεων (για όσους συμμετέχοντες βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα), η προετοιμασία, η παρακολούθηση και η αυτόματη αναγνώριση που αφορά την περίοδο κινητικότητας.
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την υποδοχή φοιτητών/προσωπικού από το εξωτερικό και για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών/πρακτικής άσκησης ή προγραμμάτων δραστηριοτήτων κατάρτισης ή για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων διδασκαλίας. Στα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνεται επίσης η καταβολή επιχορηγήσεων (σε όσους συμμετέχοντες προέρχονται από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα).
 • Ενδιάμεσος οργανισμός: πρόκειται για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Μπορεί να είναι μέλος κοινοπραξίας κινητικότητας, χωρίς ωστόσο να είναι οργανισμός αποστολής. Στο πλαίσιο του ρόλου του μπορεί να αναλαμβάνει από κοινού και να διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής, να συμβάλλει στην καλύτερη αντιστοίχιση του προφίλ των φοιτητών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων όταν πρόκειται για κάποια πρακτική άσκηση και να συμμετέχει στην προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής, από κοινού με τους φοιτητές / το προσωπικό, πρέπει να έχουν συμφωνήσει για τις δραστηριότητες των φοιτητών —συνάπτοντας «συμφωνίες μάθησης»— ή των μελών του προσωπικού —συνάπτοντας «συμφωνίες κινητικότητας»— πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Οι εν λόγω συμφωνίες ορίζουν το περιεχόμενο για την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό και προβλέπουν τις διατάξεις όσον αφορά την επίσημη αναγνώριση για κάθε συμβαλλόμενο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου και του συμμετέχοντος. Όταν η δραστηριότητα πραγματοποιείται μεταξύ δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές συμπεριλαμβανομένης μικτής κινητικότητας και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία), πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια «συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων» μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του ιδρύματος υποδοχής πριν αρχίσουν οι ανταλλαγές.

Οριζόντιες διαστάσεις

Κατά τον σχεδιασμό ενός σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να ενισχυθούν οι ακόλουθες οριζόντιες διαστάσεις:

Ένταξη και πολυμορφία στο πλαίσιο της κινητικότητας στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προκειμένου να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πρόσβαση φοιτητών και προσωπικού στην κινητικότητα, σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα ΑΕΙ θα πρέπει να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για υφιστάμενους και δυνητικούς συμμετέχοντες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνονται συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, όπως συμμετέχοντες με προβλήματα σχετικά με τη σωματική, ψυχική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας τους, φοιτητές με παιδιά, φοιτητές που εργάζονται ή είναι επαγγελματίες αθλητές και φοιτητές από όλους τους τομείς σπουδών που υποεκπροσωπούνται στην κινητικότητα. Ο ορισμός εσωτερικών διαδικασιών επιλογής που λαμβάνουν υπόψη την ισότητα και την ένταξη και αξιολογούν την αξία και τα κίνητρα των αιτούντων με σφαιρικό τρόπο είναι ουσιώδους σημασίας για την τήρηση αυτής της αρχής. Επιπλέον, τα ΑΕΙ παροτρύνονται να δημιουργούν ενσωματωμένες ευκαιρίες κινητικότητας, όπως δυνατότητες κινητικότητας εντός των προγραμμάτων σπουδών τους, ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή φοιτητών από κάθε κλάδο σπουδών. Εν προκειμένω, η μικτή κινητικότητα μπορεί να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες που μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για ορισμένα άτομα ή για ομάδες φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διορισμός υπαλλήλων αρμόδιων για θέματα ένταξης (υπεύθυνοι ένταξης) στα εν λόγω ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμβάλλει στον χειρισμό των ζητημάτων ένταξης και πολυμορφίας. Οι υπεύθυνοι ένταξης μπορούν για παράδειγμα να βοηθήσουν σε δράσεις ενημέρωσης, να ορίσουν στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής, να διασφαλίσουν την επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας σε συνεργασία με αρμόδιους συναδέλφους και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιου προσωπικού του ιδρύματος με πείρα στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού στην κινητικότητα στο πλαίσιο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα ΑΕΙ πρέπει να προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθούν τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς για σκοπούς κινητικότητας, να αναλαμβάνουν ενεργό δράση κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και συναντήσεων που σχετίζονται με την κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, και να αντικαθιστούν τις γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες με ψηφιακές διαδικασίες (σύμφωνα με τα πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα). Τα ΑΕΙ θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιούν όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με τα διάφορα μέτρα που μπορούν να λάβουν κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων κινητικότητάς τους και να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη πιο βιώσιμων δραστηριοτήτων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή εκπαίδευση και ικανότητες στην κινητικότητα στο πλαίσιο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα AEI θα πρέπει να εφαρμόζουν ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα τηςπρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα 5 . Αυτό σημαίνει ότι τα AEI που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συνδέονται στο δίκτυο Erasmus Without Paper προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα κινητικότητας και να διαχειρίζονται συμφωνίες ψηφιακής μάθησης και ψηφιακές συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων αμέσως μόλις καταστούν λειτουργικές αυτές οι δυνατότητες. Τα AEI μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια που διαθέτουν για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για να εφαρμόσουν την ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας. Τα ιδρύματα θα πρέπει να προάγουν τη μικτή κινητικότητα, τον συνδυασμό κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, εντός του ιδρύματος, για να προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας και να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της κινητικότητας με φυσική παρουσία. Τα AEI πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων μικτής κινητικότητας και την επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής σε δραστηριότητα μικτής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συνιστώσας. Τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους φοιτητές και το προσωπικό τους σχετικά με ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση και την περαιτέρω ανάπτυξη συναφών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους τους κλάδους σπουδών· στις ευκαιρίες αυτές συγκαταλέγονται οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Digital Opportunity» (Ψηφιακή Ευκαιρία) για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες 6 . Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μπορεί επίσης να επωφεληθεί από την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να αποκτήσει συναφείς ψηφιακές δεξιότητες για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε μαθήματα και για την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 7 .

Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα οφέλη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να ενισχύουν τις συμμετοχικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Όποτε είναι δυνατό, τα σχέδια θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά μέσω δραστηριοτήτων τυπικής και μη τυπικής μάθησης, καθώς και για την προώθηση πρακτικών από κοινού δημιουργίας και σχεδιασμού δραστηριοτήτων μάθησης. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει επίσης να βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, μεταξύ άλλων τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ενότητας και της πολυμορφίας, τον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Κινητικότητα φοιτητών

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομος κύκλος/προπτυχιακό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό). Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο για τους φοιτητές, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φοιτητή για προσωπική εξέλιξη και μάθηση συνδεόμενη με την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών. Η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τον φόρτο εργασίας, στις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) ένα ακαδημαϊκό έτος προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης αποτελείται συνήθως από εκπαιδευτικές μονάδες συνολικού ύψους 60 ακαδημαϊκών μονάδων ECTS (ή ισοδύναμες μονάδες σε χώρες εκτός του ΕΧΤΕ). Για περιόδους κινητικότητας μικρότερης διάρκειας από ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, συνιστάται οι εκπαιδευτικές μονάδες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μάθησης να προσαρμόζονται αναλογικά.

 • Περίοδος πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής πείρας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών και για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού διδασκαλίας για εκπαιδευόμενους καθηγητές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού έρευνας για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε οποιαδήποτε συναφή ερευνητική εγκατάσταση. Για την περαιτέρω βελτίωση των συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», αυτές οι δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με πλήρη σεβασμό της αρχής αποφυγής διπλής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων από την ΕΕ. Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

Όσον αφορά τον φόρτο εργασίας, οι συμμετέχοντες πρέπει καταρχήν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, με βάση τον χρόνο εργασίας του οργανισμού υποδοχής τους.

Στην περίπτωση κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, για να καλυφθούν καλύτερα οι ποικίλες ανάγκες μάθησης και κατάρτισης των υποψήφιων διδακτόρων και για να διασφαλιστεί ότι τους προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε σχέση με τα άτομα που έχουν την ιδιότητα του προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες (μεταδιδακτορικοί) 8 μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία.

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητες μικτής κινητικότητας με τη συμμετοχή του σε κάποιο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.

Κινητικότητα προσωπικού

Στην κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να μετέχει οποιοδήποτε είδος προσωπικού ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προσκεκλημένο προσωπικό εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.

Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε διδακτικό προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε προσωπικό επιχειρήσεων να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών.
 • Περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. Η περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε προσωπικό ΑΕΙ να συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατάρτισης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την καθημερινή του εργασία στο ΑΕΙ. Μπορεί να έχει τη μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης (εξαιρουμένων των συνεδρίων) ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων και περιόδων παρατήρησης.

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας.

Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας. Τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν μάθηση βασιζόμενη σε προκλήσεις, στο πλαίσιο της οποίας διακρατικές και διεπιστημονικές ομάδες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως για παράδειγμα των προκλήσεων που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων κοινωνικών προκλήσεων που προσδιορίζονται από περιφέρειες, δήμους ή εταιρείες. Το εντατικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ΑΕΙ και μπορεί να είναι πολυετές. Προσφέροντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν κινητικότητα με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν κάθε τύπο φοιτητή από κάθε κοινωνικό στρώμα, κλάδο και κύκλο σπουδών.

Ομάδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν σύντομα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας για μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση φοιτητών και προσωπικού. Κατά τη διάρκεια αυτών των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών και/ή προσωπικού ως εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Η εικονική συνιστώσα θα πρέπει να φέρνει κοντά τους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να εργάζονται μέσω διαδικτύου συλλογικά και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες εργασίες που ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοικτά σε φοιτητές και προσωπικό οποιουδήποτε ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φοιτητών και του τοπικού προσωπικού. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διεθνής κινητικότητα με τη συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Πρωταρχικός στόχος της δράσης για την κινητικότητα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η στήριξη δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα —η ευρωπαϊκή διάσταση.  Επιπλέον, η δράση υποστηρίζει τη διεθνή διάσταση μέσω δύο σκελών δραστηριοτήτων κινητικότητας στις οποίες συμμετέχουν τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα σε ολόκληρο τον κόσμο.  Ένα σκέλος στηρίζει την κινητικότητα σε όλες τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (περιφέρειες 1-14 9 ) και χρηματοδοτείται από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ 10  Ένα άλλο σκέλος υποστηρίζει την κινητικότητα προς και από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (με εξαίρεση τις περιφέρειες 13 και 14) και χρηματοδοτείται από τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της ΕΕ (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Τα δύο σκέλη της διεθνούς κινητικότητας επιδιώκουν διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς στόχους, αντικατοπτρίζοντας τις προτεραιότητες πολιτικής των αντίστοιχων πηγών χρηματοδότησης:

Διεθνής εξερχόμενη κινητικότητα στηριζόμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής:

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη μελλοντοστρεφών και άλλων συναφών δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από ΑΕΙ που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας προς οποιαδήποτε μη συνδεδεμένη χώρα χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση που χορηγείται σε σχέδια κινητικότητας. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20 % της τελευταίας χορηγούμενης επιχορήγησης σχεδίου για εξερχόμενη κινητικότητα προς μη συνδεδεμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (περιφέρειες 1-14). Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο.

Διεθνής εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα στηριζόμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής:

Η δράση αυτή ακολουθεί τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και, ως εκ τούτου, καθορίζονται ορισμένοι στόχοι και κανόνες συνεργασίας με τις δώδεκα επιλέξιμες περιφέρειες (1-12), οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω στην ενότητα «συμπληρωματικές πληροφορίες για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής».

Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας που περιγράφονται στην παρούσα δράση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν και για τα δύο σκέλη.

Ποια ειναι τα κριτηρια που χρησιμοποιουνται για την υποβολη αιτησης και την υλοποιηση ενος σχεδιου κινητικοτητας;

Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν γενικές προϋποθέσεις σε επίπεδο σχεδίων, ενώ τα ειδικά κριτήρια που παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας για σχέδια κινητικότητας

Για να είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να υλοποιούν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
  • κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση
 • κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία
 • κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση
 • εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας (όχι για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής)

Επιλέξιμες ροές δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • Για τα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής: από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προς οποιαδήποτε χώρα του κόσμου (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1-14).
 • Για τα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής: μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα και τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (με εξαίρεση τις περιφέρειες 13 και 14).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οργανισμοί με την ακόλουθη διαπίστευση:

 • Για την υποβολή αίτησης ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).
 • Για την υποβολή αίτησης ως κοινοπραξία κινητικότητας: συντονιστικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και συντονίζουν κοινοπραξία στην οποία έχει απονεμηθεί διαπίστευση Erasmus για κοινοπραξίες κινητικότητας ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση κοινοπραξίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εν λόγω διαπίστευση εξ ονόματος κοινοπραξίας κινητικότητας στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατά την οποία υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης για σχέδιο κινητικότητας ή στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης. Όλα τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Οι εν λόγω οργανισμοί θα είναι επιλέξιμοι για σχέδιο κινητικότητας μόνον εάν εγκριθεί η αίτησή τους για τη διαπίστευση της κοινοπραξίας.

Οι φοιτητές και το προσωπικό ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση επιχορήγησης. Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες κινητικότητας και σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας ορίζονται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή εργάζονται.

Eπιλέξιμες χώρες

Για συμμετοχή στις δραστηριότητες:

 • οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα
 • οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (για πιθανούς όρους σε σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής, βλ. ενότητα «Συμπληρωματικές πληροφορίες για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής» της παρούσας δράσης και «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α)

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε έντυπο αίτησης αφορά μόνο έναν αιτούντα οργανισμό (ο αιτών). Πρόκειται είτε για ένα μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε για έναν συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής). Για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα.

Για μικτά εντατικά προγράμματα σε σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής: εκτός από τον αιτούντα (υποψήφιο ΑΕΙ ή ΑΕΙ που εντάσσεται σε αιτούσα κοινοπραξία κινητικότητας), στη διοργάνωση του μικτού εντατικού προγράμματος πρέπει να συμμετέχουν, στο στάδιο της υλοποίησής του, τουλάχιστον δύο ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δύο άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής: 26 μήνες

Σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής: 24 ή 36 μήνες

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 20 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) τόσο για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται με κονδύλια εσωτερικής πολιτικής και αρχίζουν την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους καθώς και για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται με μηχανισμούς εξωτερικής δράσης και αρχίζουν την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά απαιτούμενα κριτήρια

Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης προς τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας του με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • απευθείας ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • μέσω κοινοπραξίας κινητικότητας της οποίας είναι συντονιστής/μέλος.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής για ένα σχέδιο κινητικότητας ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και/ή ως συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συγκεκριμένης κοινοπραξίας. Ωστόσο, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει ή να συντονίζει διάφορες κοινοπραξίες κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο.

Και οι δύο τρόποι (μεμονωμένη αίτηση και αίτηση μέσω κοινοπραξίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παραμένει υπεύθυνο για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης συμμετέχοντα όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο τρόποι κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Το σχέδιο κινητικότητας θα πρέπει να εφαρμόσει την πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας ώστε να διευκολύνει τη διαδικτυακή διαχείριση του κύκλου κινητικότητας και άλλες προσεγγίσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) και τις κατευθυντήριες γραμμές του ECHE.

Εκτός από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται ανωτέρω, οι αιτούντες θα αξιολογηθούν με βάση τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα και με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και χορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Ειδικα κριτηρια επιλεξιμοτητας για κινητικοτητα φοιτητων

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Βλ. επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο της γενικής επιλεξιμότητας για τα σχέδια κινητικότητας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (τόσο αποστολής όσο και υποδοχής) πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Όλοι οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (τόσο αποστολής όσο και υποδοχής) πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές και να έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE), ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από αρμόδιες αρχές και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας.

Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι 11 :

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία του κράτους μέλους της ΕΕ ή της συνδεδεμένης με το πρόγραμμα τρίτης χώρας του ιδρύματος αποστολής·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο διαθέτει ECHE, ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές: από 2 μήνες (ή έναν ακαδημαϊκό κύκλο ή ένα τρίμηνο) έως 12 μήνες κινητικότητας με φυσική παρουσία, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Η κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός αυτός διέπεται από τους κανόνες χρηματοδότησης και την ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας σπουδών.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:από 2 ημέρες έως 12 μήνες κινητικότητας με φυσική παρουσία, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Κάθε φοιτητής, ιδίως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για σπουδές ή πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, μπορεί να συνδυάσει συντομότερη περίοδο κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα (μικτή βραχυπρόθεσμη κινητικότητα). Επιπλέον, κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μικτά εντατικά προγράμματα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού) και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία. Η δραστηριότητα μικτής κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Κινητικότητα για σπουδές και/ή πρακτική άσκηση για υποψήφιους διδάκτορες: από 5 έως 30 ημέρες ή από 2 έως 12 μήνες κινητικότητας με φυσική παρουσία (η δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εάν έχει προγραμματιστεί), χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Συνολική επιλέξιμη διάρκεια ανά κύκλο σπουδών:

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία συνολικής διάρκειας έως και 12 μηνών 12 ανά κύκλο σπουδών 13 , ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) συμπεριλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)·
 • κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος – επίπεδο ΕΠΕΠ 7)· και
 • κατά τον τρίτο κύκλο σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας (επίπεδο διδακτορικού ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8).

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Η περίοδος κινητικότητας με φυσική παρουσία μπορεί να διακοπεί. Η περίοδος διακοπής δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας.

Για την πρακτική άσκηση, η περίοδος διακοπών επιχείρησης/οργανισμού δεν θεωρείται περίοδος διακοπής.  Η επιχορήγηση διατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών. Η περίοδος των διακοπών υπολογίζεται στην ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα διαφορετική από τη χώρα αποστολής και από τη χώρα στην οποία κατοίκησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 14 .

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου, συμπεριλαμβανομένων των διπλών/κοινών πτυχίων 15 , ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού). Στην περίπτωση της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, ο συμμετέχων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ.

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Ο δικαιούχος οργανισμός μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί από δραστηριότητες πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμά τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους 16 .

Λοιπά κριτήρια

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να είναι μια περίοδος σπουδών σε συνδυασμό με μια σύντομη διάρκεια πρακτικής άσκησης (λιγότερο από 2 μήνες), ενώ παράλληλα θεωρείται γενικά περίοδος σπουδών. Ο φοιτητής, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία μάθησης.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου. Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

Η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση.

Στην περίπτωση της μικτής κινητικότητας φοιτητών, οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν συμμετοχή σε μαθήματα που προσφέρονται σε μορφή μικτής μάθησης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατάρτιση μέσω διαδικτύου και εργασίες ή συμμετοχή σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας.

Σχετικά με τη διεθνή κινητικότητα, βλ. ενότητα «Διεθνής κινητικότητα με τη συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα».

Ειδικα Κριτηρια Επιλεξιμοτητας Για Την Κινητικοτητα Του Προσωπικου

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Βλ. επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο της γενικής επιλεξιμότητας για τα σχέδια κινητικότητας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει ECHE, ή
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από αρμόδιες αρχές και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ή
 • όσον αφορά το προσωπικό το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
  • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ΑΕΙ από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει ECHE, ή ΑΕΙ από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας.

Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ΑΕΙ από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει ECHE, ή ΑΕΙ από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από αρμόδιες αρχές και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας.

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει ECHE, ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από αρμόδιες αρχές και έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από την πραγματοποίηση της κινητικότητας, ή οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (ή από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, εάν το σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτείται με κονδύλια εσωτερικής πολιτικής), ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και κατάρτιση:

Η διάρκεια της κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα πρέπει να είναι από 2 έως 60 ημέρες κινητικότητας με φυσική παρουσία, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού προερχόμενου από επιχειρήσεις, η ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία είναι 1 ημέρα.

Σε περίπτωση κινητικότητας με τη συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 60 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Το ίδιο ισχύει και για το προσκεκλημένο προσωπικό που προέρχεται από επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι ελάχιστες ημέρες πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Η περίοδος κινητικότητας με φυσική παρουσία μπορεί να διακοπεί. Η περίοδος διακοπής δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας.

Κάθε δραστηριότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε άλλη περίοδο παραμονής μικρότερη από μία εβδομάδα). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για μια ημιτελή εβδομάδα θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Δεν ισχύει ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για προσκεκλημένο προσωπικό προερχόμενο από επιχειρήσεις.
 • Εάν η δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με δραστηριότητα κατάρτισης κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου στο εξωτερικό, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε άλλη περίοδο παραμονής μικρότερη από μία εβδομάδα) μειώνεται σε 4 ώρες.

Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας. Σε περίπτωση κινητικότητας του προσωπικού για κατάρτιση σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού) και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για την περίπτωση κινητικότητας του προσωπικού για διδασκαλία σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας που λαμβάνει στήριξη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να διαρκεί από 2 και 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού), ή τουλάχιστον 1 ημέρα για το προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις, και η εικονική συνιστώσα είναι προαιρετική.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Το προσωπικό πρέπει να υλοποιεί τη δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα όπου διαμένει το προσωπικό 17 .

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

 • Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • Προσωπικό οποιασδήποτε επιχείρησης από οποιαδήποτε χώρα το οποίο εργάζεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό (ο οποίος δεν είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας και καλείται να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε οποιαδήποτε χώρα (συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων). 

Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση:

Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Λοιπά κριτήρια

Η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να είναι περίοδος διδασκαλίας σε συνδυασμό με περίοδο κατάρτισης, ενώ παράλληλα θεωρείται συνολικά περίοδος διδασκαλίας. Η κινητικότητα για σκοπούς διδασκαλίας ή κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν οργανισμούς υποδοχής στην ίδια χώρα, και παράλληλα να θεωρείται μία περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης για την οποία ισχύει η ελάχιστη διάρκεια παραμονής.

Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών.

Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση για την ανάπτυξη του συνεργαζόμενου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το μέλος του προσωπικού, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας.

Σχετικά με τη διεθνή κινητικότητα, βλ. «Διεθνής κινητικότητα με τη συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα».

Ειδικα κριτηρια επιλεξιμοτητας για τα εντατικα προγραμματα μικτης κινητικοτητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προέρχονται από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Επιπλέον, οποιοδήποτε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμός που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει με σκοπό την αποστολή συμμετεχόντων.

Τα ΑΕΙ που αποστέλλουν φοιτητές και προσωπικό προκειμένου να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας πρέπει να είναι ΑΕΙ από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή ΑΕΙ από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Για το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε οργανισμός από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή από τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βλ. επιλέξιμους συμμετέχοντες).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποσταλούν με χρηματοδότηση από το Erasmus+ ή να λάβουν μέρος με δικές τους δαπάνες. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να αποστέλλουν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, εάν το ίδρυμα υποδοχής συμμετέχει, παράλληλα, σε σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτούμενο μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής που χρηματοδοτεί τους εισερχόμενους φοιτητές και το προσωπικό από τις εν λόγω χώρες. Οι εν λόγω συμμετέχοντες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτήσεις.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής πρέπει να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άλλοι οργανισμοί μπορούν επίσης να συνυποδεχθούν συμμετέχοντες στη χώρα υποδοχής κατά τη διάρκεια μέρους της δραστηριότητας με φυσική παρουσία.

Το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει επίσης Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συντονισμού/υποδοχής είναι είτε το αιτών ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε μέλος της κοινοπραξίας κινητικότητας που υποβάλλει την αίτηση για σχέδιο κινητικότητας που χρηματοδοτείται μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Η διάρκεια της φυσικής παρουσίας ενός εντατικού προγράμματος μικτής κινητικότητας πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών για τους εκπαιδευόμενους. Δεν ορίζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάρκεια της εικονικής συνιστώσας, αλλά ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας και εικονικής συνιστώσας πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα με φυσική παρουσία μπορεί να πραγματοποιείται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο δραστηριότητας στη χώρα του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος υποδοχής.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Φοιτητές: Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και οι οποίοι πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού).

Προσωπικό: Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος:

 • Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της ΕΕ, τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • Προσωπικό που προσκαλείται να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο προέρχεται από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμό (με εξαίρεση τα ΑΕΙ που διαθέτουν ECHE)· η επιχείρηση/ο οργανισμός θα πρέπει να προέρχεται από κράτος μέλος της ΕΕ, τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας· οι απασχολούμενοι υποψήφιοι διδάκτορες συνυπολογίζονται επίσης ως επιλέξιμοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Λοιπά κριτήρια

Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας για ομάδες φοιτητών και προσωπικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Η εικονική συνιστώσα θα πρέπει να φέρνει κοντά τους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να εργάζονται μέσω διαδικτύου συλλογικά και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες εργασίες που ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας θα πρέπει να απονέμουν τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές.

Για να είναι επιλέξιμο για οργανωτική στήριξη, ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 μετακινούμενους εκπαιδευόμενους του Erasmus+ που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής (δεν περιλαμβάνεται το διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος). Αυτοί οι 10 μετακινούμενοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη δραστηριότητα κινητικότητάς τους ειδικά για να παρακολουθήσουν το εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας μέσω μίας από τις ακόλουθες δραστηριότητες κινητικότητας του Erasmus+: μικτή κινητικότητα φοιτητών μικρής διάρκειας για σπουδές ή μικτή κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών και, κατά περίπτωση, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων σε δραστηριότητα με φυσική παρουσία, παρέχεται από το ΑΕΙ αποστολής (και από το ΑΕΙ υποδοχής στην περίπτωση πρόσκλησης προσωπικού επιχειρήσεων και συμμετεχόντων από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται μέσω μηχανισμών εξωτερικής δράσης).

Συμπληρωματικες πληροφοριες για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικης πολιτικης

Τα κονδύλια που διατίθενται για σχέδια κινητικότητας τα οποία λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνουν 12 κονδύλια για τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου, το καθένα από τα οποία αφορά διαφορετικό ποσό με βάση τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών.

Η ΕΕ έχει θέσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ενδεικτικών στόχων που αφορούν τη γεωγραφική ισορροπία και τις προτεραιότητες που πρέπει να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προγραμματικής περιόδου (2021-2027), συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτοί οι ενδεικτικοί στόχοι και οι προτεραιότητες δεν χρειάζεται να επιτευχθούν από το κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά, αλλά οι Εθνικοί Οργανισμοί θα λάβουν υπόψη τους εν λόγω στόχους και τις προτεραιότητες για να διανείμουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Πρόκειται για τους στόχους που καθορίζονται για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής στο σύνολό τους, σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ και χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2027:

 • Ασία:
  • Τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισμού θα πρέπει να δαπανάται για την κινητικότητα με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) της περιοχής.
  • Δεν θα πρέπει να δαπανάται περισσότερο από το 25 % του προϋπολογισμού για την κινητικότητα με τις χώρες υψηλού εισοδήματος (ΧYE) της περιοχής.
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με την Κίνα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15 % του προϋπολογισμού.
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με την Ινδία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του προϋπολογισμού.
 • Ειρηνικός:
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία συνολικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 86,5 % του προϋπολογισμού.
 • Υποσαχάρια Αφρική:
  • Τουλάχιστον το 35 % του προϋπολογισμού θα πρέπει να δαπανάται για την κινητικότητα με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες προτεραιότητας ως προς τη μετανάστευση.
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με οποιαδήποτε χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του προϋπολογισμού.
 • Λατινική Αμερική:
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με τη Βραζιλία και το Μεξικό συνολικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 % του προϋπολογισμού.
 • Ανατολική Εταιρική Σχέση:
  • Τουλάχιστον το 40 % του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατίθεται σε σπουδαστές με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Νότια Γειτονία:
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με οποιαδήποτε χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15 % του προϋπολογισμού.
  • Τουλάχιστον το 65 % των κονδυλίων θα πρέπει να διατίθεται σε σπουδαστές, εκ των οποίων το 50 % θα πρέπει να είναι σπουδαστές με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Δυτικά Βαλκάνια: Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κινητικότητα των σπουδαστών.

Λόγω της απαίτησης για συμβολή στους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, οι δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδαστές σύντομου, πρώτου και δεύτερου κύκλου που διεξάγονται με χώρες που είναι επιλέξιμες για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 18 στις περιφέρειες 2-11 περιορίζονται στην εισερχόμενη κινητικότητα από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Η εξερχόμενη κινητικότητα προς τις περιφέρειες αυτές είναι δυνατή μόνο για φοιτητές σε επίπεδο διδακτορικού και για το προσωπικό.

Εάν έχει εγκριθεί η συμμετοχή του αιτούντος σε σχέδιο κινητικότητας το οποίο λαμβάνει στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής, οι προαναφερθείσες μη επιλέξιμες διεθνείς ροές εξερχόμενης κινητικότητας προς τις περιφέρειες αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν συμπληρωματικά μέσω του εν λόγω σχεδίου κινητικότητας το οποίο λαμβάνει στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής.

Τέλος, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα προσωπικού (100 %) ή για κινητικότητα φοιτητών (100 %) ή για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με ενδεχόμενα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας σχεδίων που έχει καθορίσει ο Εθνικός Οργανισμός (βλ. επόμενη ενότητα).

Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητας για σχεδια κινητικοτητας που λαμβανουν στηριξη μεσω κονδυλιων εξωτερικης πολιτικης οπως οριζονται απο τους εθνικους οργανισμους

Εάν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για μια συγκεκριμένη περιφέρεια-εταίρο είναι περιορισμένα, ένας Εθνικός Οργανισμός μπορεί να προσθέσει ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας από τον παρακάτω κατάλογο:

 • Περιορισμός του επιπέδου του κύκλου σπουδών για τους συμμετέχοντες (για παράδειγμα περιορισμός των αιτήσεων σε έναν ή δύο κύκλους σπουδών —σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού).
 • Περιορισμός του είδους των συμμετεχόντων μόνο σε προσωπικό ή φοιτητές.
 • Περιορισμός της διάρκειας των περιόδων κινητικότητας (για παράδειγμα να περιορίσει την κινητικότητα των φοιτητών σε 6 μήνες ή να περιορίσει την κινητικότητα του προσωπικού σε 10 ημέρες).

Στην περίπτωση που ένας Εθνικός Οργανισμός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας σχεδίων, η απόφαση αυτή θα δημοσιοποιηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, και συγκεκριμένα στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού.

Κριτήρια χορήγησης

Κριτήρια χορήγησης για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής

Δεν προβλέπεται ποιοτική αξιολόγηση [η ποιότητα έχει αξιολογηθεί κατά το στάδιο της αίτησης για τη χορήγηση Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή κατά την επιλογή διαπίστευσης κοινοπραξίας κινητικότητας] και επομένως δεν υπάρχουν κριτήρια χορήγησης.

Κάθε επιλέξιμη αίτηση επιχορήγησης (αφού υποβληθεί στον έλεγχο επιλεξιμότητας) λαμβάνει χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας που αφορά η αίτηση·
 • τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και τη χρηστή οικονομική διαχείριση, εάν ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν·
 • τον αριθμό των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας που αφορά η αίτηση·
 • τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δράση κινητικότητας , για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής.

Κριτήρια χορήγησης για σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής

Οι επιλέξιμες αιτήσεις επιχορήγησης (αφού υποβληθούν στον έλεγχο επιλεξιμότητας) αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων χορήγησης:

Κριτήριο χορήγησης σε επίπεδο σχεδίου: Ποιότητα του σχεδιασμού και του καθεστώτος συνεργασίας  - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών οργανισμός περιγράφει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες, τους ρόλους και τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Η πληρότητα και η ποιότητα των διαδικασιών επιλογής των συμμετεχόντων, η στήριξη που τους παρέχεται και η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας των συμμετεχόντων (ιδιαίτερα στην τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα).

Κριτήριο χορήγησης σε περιφερειακό επίπεδο: Συνάφεια της στρατηγικής - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

Για κάθε περιφερειακή σύμπραξη:

 • Ο βαθμός στον οποίο το σχεδιαζόμενο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική διεθνοποίησης των εμπλεκόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Το σκεπτικό για την επιλογή της κινητικότητας του προσωπικού και/ή των σπουδαστών
 • Το σκεπτικό για τη στόχευση σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς σε συγκεκριμένες χώρες στην περιοχή-εταίρο.

Κριτήριο χορήγησης σε περιφερειακό επίπεδο: Αντίκτυπος και διάδοση - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Για κάθε περιφερειακή σύμπραξη:

 • Ο πιθανός αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες, στους αιτούντες, και στους οργανισμούς-εταίρους, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας σε επίπεδο σχολών και ιδρυμάτων, και πέραν αυτών, κατά περίπτωση, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Ο αιτών θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο πληροί τα τρία αυτά κριτήρια από την άποψη του δικού του ιδρύματος (ή ιδρυμάτων στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από κοινοπραξίες) και των ιδρυμάτων-εταίρων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Η ερώτηση που αντιστοιχεί στο κριτήριο χορήγησης  Ποιότητα του σχεδιασμού και του καθεστώτος συνεργασίας του σχεδίου πρέπει να απαντηθεί μόνο για το σύνολο της πρότασης του σχεδίου, ενώ οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια χορήγησης Συνάφεια της στρατηγικής και Αντίκτυπος και διάδοση πρέπει να απαντηθούν μόνο για κάθε περιφέρεια που ο αιτών σχεδιάζει να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Οι αιτούντες θα πρέπει να ομαδοποιήσουν την πρότασή τους σε «περιφερειακές συμπράξεις», δηλαδή στην ομαδοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν χώρες της ίδιας περιφέρειας. Κάθε περιφερειακή σύμπραξη θα βαθμολογείται χωριστά. Θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση μόνο οι περιφερειακές συμπράξεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς, ενώ παράλληλα πληρούν το όριο του 50 % για κάθε κριτήριο ανάθεσης που παρουσιάζεται στον πίνακα.

Η συνολική επιχορήγηση που θα χορηγηθεί στο σχέδιο θα είναι το άθροισμα των επιχορηγήσεων που χορηγούνται στις περιφερειακές συμπράξεις που εξασφάλισαν το ελάχιστο όριο ποιότητας, ανάλογα με ορισμένα στοιχεία:

 • τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διάρκεια της δραστηριότητας που αφορά η υποβληθείσα αίτηση·
 • τον προϋπολογισμό που διατίθεται για κάθε χώρα ή περιφέρεια·
 • τη γεωγραφική ισορροπία σε μια δεδομένη περιφέρεια.

Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία μιας περιφερειακής σύμπραξης πάνω από το αναφερόμενο όριο, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες κινητικότητας με ορισμένες χώρες για τη διασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας εντός της εν λόγω περιφέρειας, όπως ορίζεται από τους προαναφερόμενους γεωγραφικούς στόχους.

Σε περίπτωση που η αίτηση θεωρηθεί υπερβολική σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, ο Εθνικός Οργανισμός δεν υποχρεούται να χρηματοδοτήσει όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας που αιτείται μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Α) Κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας (εξαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης των συμμετεχόντων).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κινητικότητα.

Ποσό

Για τα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής:

Έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 400 EUR ανά συμμετέχοντα, και από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω: 230 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Για τα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής:

500 EUR ανά συμμετέχοντα

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Κάτω από 500 χλμ., οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύουν, κατά γενικό κανόνα, με μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό της μετακίνησης ανά συμμετέχοντα. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας 19 χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 . Εάν είναι αναγκαίο, η επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών που έχει σκοπό να καλύψει τις δαπάνες διαβίωσης είναι επιλέξιμη για τη διάρκεια του ταξιδιού πριν και μετά τη δραστηριότητα, με μέγιστο όριο τις δύο ημέρες ταξιδιού για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μη πράσινης μετακίνησης, και έως έξι ημέρες μετακίνησης κατ’ ανώτατο όριο στην περίπτωση επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Εάν αιτιολογείται δεόντως, οι εθνικοί οργανισμοί, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές τους 21 , μπορούν να επιλέξουν να μην παρέχουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης για μακροπρόθεσμη ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα φοιτητών σε σχέδια κινητικότητας που υποστηρίζονται από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (π.χ. μακροχρόνια κινητικότητα φοιτητών σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 ή 14).

Ποσό

Απόσταση μετακίνησης

Πράσινη μετακίνηση

Μη πράσινη μετακίνηση

10 – 99 χλμ.

56 EUR

28 EUR

100 – 499 χλμ.

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 χλμ.

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

785 EUR

580EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

1188 EUR

1188 EUR

8 000 χλμ. και άνω

1735 EUR

1735 EUR

Κατηγορία προϋπολογισμού - Στήριξη για την ένταξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Στήριξη για την ένταξη για οργανισμούς: Για τις δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες απαιτείται πρόσθετη στήριξη βάσει των πραγματικών δαπανών.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη βάσει των πραγματικών δαπανών μέσω της κατηγορίας στήριξης για την ένταξη.

Ποσό

125 EUR ανά συμμετέχοντα

Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων: Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές αποσκοπούν στην κάλυψη της πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης που απαιτείται για συμμετέχοντες με προβλήματα σχετικά με τη σωματική ή ψυχική κατάστασή τους ή την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην κινητικότητα και σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις, καθώς και για συνοδούς (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με μετακινήσεις και διαβίωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται και εφόσον δεν καλύπτεται από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών» για τους εν λόγω συμμετέχοντες) 22

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορία προϋπολογισμού - Έκτακτες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Στην περίπτωση σχεδίου κινητικότητας που χρηματοδοτείται μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής: Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων που είναι επιλέξιμοι για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

Δαπάνες οικονομικής εγγύησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για τον δικαιούχο (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κοινοπραξίες):

Η στήριξη για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών που συνδέεται με δραστηριότητες κινητικότητας καλύπτει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τα ιδρύματα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στήριξης της εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και με τις αρχές του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αποτυπώνονται στις συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων που συνάπτονται στις περιπτώσεις ιδρυμάτων από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα:

 • οργανωτικές διαδικασίες με ιδρύματα εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε δυνητικούς εταίρους, για τον καθορισμό των όρων των συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων σχετικά με την επιλογή, την προετοιμασία, την υποδοχή και την ενσωμάτωση των μετακινούμενων συμμετεχόντων· καθώς και για την επικαιροποίηση των εν λόγω συμφωνιών·
 • παροχή επικαιροποιημένων καταλόγων μαθημάτων για τους διεθνείς φοιτητές·
 • παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε φοιτητές και προσωπικό·
 • επιλογή φοιτητών και προσωπικού·
 • προετοιμασία των συμφωνιών μάθησης, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αναγνώριση των εκπαιδευτικών μονάδων των φοιτητών· εκπόνηση και αναγνώριση των συμφωνιών κινητικότητας για το προσωπικό·
 • γλωσσική και διαπολιτισμική προετοιμασία τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών και μελών του προσωπικού, η οποία συμπληρώνει τη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη στο πλαίσιο του Erasmus+·
 • διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εξασφάλιση αποτελεσματικής καθοδήγησης και εποπτείας των μετακινούμενων συμμετεχόντων·
 • ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής·
 • διασφάλιση της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μονάδων και των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων, μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας και παραρτημάτων διπλώματος·
 • υποστήριξη της επανένταξης των μετακινούμενων συμμετεχόντων και αξιοποίηση των ικανοτήτων που αποκτούν προς όφελος του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και των ομοτίμων·
 • εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας (ψηφιοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας)·
 • προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων κινητικότητας και οικολογικού προσανατολισμού των διοικητικών διαδικασιών·
 • προώθηση και διαχείριση της συμμετοχής συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες·
 • εντοπισμός και να προώθηση δραστηριοτήτων συμμετοχής στα κοινά και παρακολούθηση της συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες·
 • προώθηση και διαχείριση της μικτής και/ή διεθνούς κινητικότητας.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται να τηρούν όλες τις αρχές του Χάρτη για τη διασφάλιση κινητικότητας υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων για τα εξής: «για να διασφαλίσουν ότι οι εξερχόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες είναι καλά προετοιμασμένοι για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της μικτής κινητικότητας, μέσω της ανάληψης δραστηριοτήτων για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου γλωσσικής επάρκειας και την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων τους» και «για να παρέχουν την κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στους εισερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες». Τα υπάρχοντα μέσα των ιδρυμάτων μπορούν να αξιοποιούνται για τη γλωσσική κατάρτιση. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, σε χαμηλότερο κόστος (ή επειδή αυτή χρηματοδοτείται από άλλους πόρους εκτός της ενωσιακής χρηματοδότησης) έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος της επιχορήγησης που χορηγείται για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών υπέρ της χρηματοδότησης περισσότερων δραστηριοτήτων κινητικότητας. Ο βαθμός ευελιξίας στο πλαίσιο αυτό καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι έχουν τη συμβατική υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι επιδόσεις τους παρακολουθούνται και ελέγχονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν επίσης υπόψη τις εκθέσεις συμμετεχόντων που υποβάλλονται από τους φοιτητές και το προσωπικό και στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση οι Εθνικοί Οργανισμοί και η Επιτροπή.

Η στήριξη για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των στηριζόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας —βλ. παρακάτω σχετικά με τις δραστηριότητες κινητικότητας μηδενικής επιχορήγησης— και των μελών του προσωπικού επιχειρήσεων που διδάσκουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα). Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας λογίζονται ως στηριζόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες, καθώς επωφελούνται από το πλαίσιο κινητικότητας και τις σχετικές οργανωτικές δραστηριότητες. Συνεπώς, στήριξη για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών χορηγείται και σε αυτούς τους συμμετέχοντες. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Το υπολογιζόμενο ποσό στήριξης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών δεν αυξάνεται αυτόματα όταν οργανώνονται πρόσθετες δραστηριότητες κινητικότητας με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις κοινοπραξίες κινητικότητας, η στήριξη που λαμβάνεται για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ όλων των μελών με βάση τους κανόνες που θα έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Για τα σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής, η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών διανέμεται στους ενδιαφερόμενους εταίρους σε αμοιβαία αποδεκτή βάση που συμφωνείται από τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+

Οι φοιτητές και το προσωπικό με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι μετακινούμενοι συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση Erasmus+ για τη μετακίνηση και τη διαβίωσή τους, αλλά κατά τα λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του φοιτητή ή του μέλους προσωπικού του προγράμματος Erasmus+. Μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΕ εκτός Erasmus+ (ΕΚΤ, κ.λπ.) ή εθνική, περιφερειακή ή άλλου τύπου επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες κινητικότητάς τους. Ο αριθμός των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας προσμετράται στα στατιστικά στοιχεία του δείκτη επιδόσεων που χρησιμοποιείται για την κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ των χωρών. Οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες δεν μπορούν να είναι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση.

Στήριξη για την ένταξη

Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες αντιμετωπίζουν μια προσωπική, σωματική ή ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς επιπλέον χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επιλέξει φοιτητές και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό για επιπλέον επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες κινητικότητας. Επομένως, όσον αφορά τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη σωματική ή ψυχική κατάστασή τους ή την κατάσταση της υγείας τους, η επιχορήγηση μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ατομικής επιχορήγησης που αναφέρεται παρακάτω. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αναρτήσουν στον ιστότοπό τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες να ζητήσουν και να αιτιολογήσουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση.

Επιπλέον χρηματοδότηση για φοιτητές και προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να χορηγηθεί και από άλλες πηγές σε τοπικό, περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεσμεύεται να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες αδιακρίτως. Συνεπώς, οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το ίδρυμα υποδοχής στους φοιτητές και το προσωπικό του.

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Μόνο συμμετέχοντες οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να λάβουν στήριξη για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και συμμετέχουν σε σχέδια κινητικότητας τα οποία λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής είναι επιλέξιμοι για έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης.

Οι δικαιούχοι σχεδίων κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη για υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία του προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης της μετακίνησης) δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν την επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης

Οι φοιτητές και το προσωπικό μπορούν να λαμβάνουν, πέραν ή αντί της επιχορήγησης του Erasmus+ (μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ), περιφερειακή, εθνική ή άλλου τύπου επιχορήγηση, την οποία διαχειρίζεται άλλος οργανισμός εκτός του Εθνικού Οργανισμού (π.χ. υπουργείο ή περιφερειακές αρχές). Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ (ΕΚΤ κ.λπ.). Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν υπόκεινται στα ποσά και στα κατώτατα/ανώτατα όρια που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Οι οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορούν να παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη ή συνεισφορά σε είδος στους ασκούμενους.

Β) Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών

Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών κινητικότητας με φυσική παρουσία — ποσά βάσης για μακροχρόνια κινητικότητα

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση ατομικών δαπανών ως συνεισφορά για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών διαβίωσης κατά την περίοδο των σπουδών ή της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα καθώς και προς τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14, τα μηνιαία ποσά θα καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές και/ή τα ΑΕΙ, με βάση τα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών και των ΑΕΙ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14 23 χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

Ομάδα 1 - Χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14.

Ομάδα 2 - Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία.

Ομάδα 3 - Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία.

Η επιχορήγηση που παρέχει η ΕΕ στους φοιτητές για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα εξαρτάται από τη ροή της κινητικότητάς τους μεταξύ της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής του φοιτητή, ως εξής:

 • κινητικότητα προς χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας από την ΕΕ·
 • κινητικότητα προς χώρα με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας από την ΕΕ·
 • κινητικότητα προς χώρα με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας από την ΕΕ.

Τα ποσά που καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς θα κυμαίνονται εντός των ακόλουθων ελάχιστων και ανώτατων ορίων:

 • Επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας από την ΕΕ: η μεσαία κλίμακα, από 292 έως 606 EUR ανά μήνα, ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: α) από τις χώρες της Ομάδας 1 προς τις χώρες της Ομάδας 1, β) από τις χώρες της Ομάδας 2 προς τις χώρες της Ομάδας 2 και γ) από τις χώρες της Ομάδας 3 προς τις χώρες της Ομάδας 3.
 • Επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας από την ΕΕ: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό συν τουλάχιστον 50 EUR και κυμαίνεται από 348 έως 674 EUR ανά μήνα. Εφαρμόζεται για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 1 και β) από χώρες της Ομάδας 3 προς χώρες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2.
 • Επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας από την ΕΕ: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό μείον 50 EUR τουλάχιστον και κυμαίνεται από 225 έως 550 EUR ανά μήνα. Εφαρμόζεται για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 1 προς χώρες της Ομάδας 2 και 3 και β) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 3.

Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των φοιτητών που σκοπεύουν να φοιτήσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

Για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα καθώς και προς τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να παρέχουν ευελιξία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τους καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται π.χ. αν αφορά χώρες στις οποίες διατίθεται συγχρηματοδότηση σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες — συμπληρωματική ενίσχυση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών για μακροχρόνια κινητικότητα

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 EUR ανά μήνα. Τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται ορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση – συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών για μακροχρόνια κινητικότητα

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 150 EUR ανά μήνα. Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δικαιούνται να λάβουν τη συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες και τη συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες από εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ που πραγματοποιούν μακροχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας

Δεδομένων, αφενός, των περιορισμών που επιβάλλονται λόγω της μεγάλης απόστασης από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και, αφετέρου, του οικονομικού επιπέδου, οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που είναι συνδεδεμένα με κράτη μέλη της ΕΕ θα λαμβάνουν τα ακόλουθα υψηλότερα ποσά επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών:

Από

Προς

Ποσό

Εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ

Κράτη μέλη της ΕΕ, τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14.

786 EUR ανά μήνα

Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες. Ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες σε μακροπρόθεσμη κινητικότητα η οποία περιλαμβάνει τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα 

Το ποσό βάσης της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ορίζεται ως εξής:

Από

Προς

Ποσό

Κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1-12.

700 EUR ανά μήνα

Κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14.

Όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών – Ενίσχυση για την κάλυψη ατομικών δαπανών κινητικότητας με φυσική παρουσία»

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1-12.

Κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα της Ομάδας 1

Κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα της Ομάδας 2

Κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα της Ομάδας 3

900 EUR ανά μήνα

850 EUR ανά μήνα

800 EUR ανά μήνα

Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση κινητικότητας προς τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία – Βασικά ποσά επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών (μικτή κινητικότητα και βραχυχρόνια κινητικότητα διδακτορικών)

Τα ποσά βάσης της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ορίζονται ως εξής:

Διάρκεια της δραστηριότητας με φυσική παρουσία

Ποσό (για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα)

Έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας

79 EUR ανά ημέρα

Από την 15η έως και την 30ή ημέρα της δραστηριότητας

56 EUR ανά ημέρα

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες – συμπληρωματική ενίσχυση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών σε βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης από την ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 100 EUR για δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για διάστημα 5-14 ημερών και 150 EUR για αντίστοιχη δραστηριότητα διάρκειας 15-30 ημερών. Τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται ορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές.

Γ) επιχορηγηση για κινητικοτητα προσωπικου

Το προσωπικό θα λαμβάνει συνεισφορά από την ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης κατά τη διαμονή στο εξωτερικό, όπως ορίζεται παρακάτω:

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα

Ποσό

Έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:πίνακας A1.1, ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή πίνακας A1.2, ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμαμεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: το 70 % του πίνακα A1.1, ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή το 70 % του πίνακα A1.2, ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Πίνακας Α – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές, θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των μελών προσωπικού που σκοπεύουν να διδάξουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

Για όλες τις χώρες προορισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό εντός των αντίστοιχων ορίων. Δεν είναι δυνατό να δοθεί το ίδιο ποσό για όλες τις χώρες προορισμού.

Χώρα υποδοχής

Προσωπικό από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Προσωπικό από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

 

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

Ποσό (ανά ημέρα)

 

A1.1

A1.2

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

96-190

190

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14

96-190

 Μη επιλέξιμες

Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία

84-170

170

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία

71-148

148

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1-12

190

 Μη επιλέξιμες

Για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα καθώς και προς τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να παρέχουν ευελιξία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τους καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται π.χ. αν αφορά χώρες στις οποίες διατίθεται συγχρηματοδότηση σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο κάθε Εθνικού Οργανισμού και ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Δ) Επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης για φοιτητές και προσωπικό που καθορίζεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις κοινοπραξίες κινητικότητας

Σε κάθε περίπτωση, τα AEI και οι κοινοπραξίες κινητικότητας καλούνται να τηρούν τις ακόλουθες αρχές και τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον καθορισμό και/ή τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του ιδρύματός τους:

 • Από τη στιγμή που τα ποσά θα καθοριστούν από τα ιδρύματα/τις κοινοπραξίες, θα πρέπει να παραμένουν ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας. Δεν προβλέπεται μείωση ή αύξηση του ύψους της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου.
 • Τα ποσά πρέπει να καθορίζονται και/ή να διατίθενται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι αρχές και η μεθοδολογία που περιγράφονται παραπάνω (δηλαδή, σε συνάρτηση με τη ροή κινητικότητας και την πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση).
 • Σε όλους τους φοιτητές που μεταβαίνουν στην ίδια ομάδα χωρών για την ίδια μορφή κινητικότητας –σπουδές ή πρακτική άσκηση– (με εξαίρεση τους φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που προέρχονται από εξόχως περιφέρειες και ΥΧΕ) πρέπει να παρέχεται το ίδιο ποσό επιχορήγησης.

Ε) Εντατικα προγραμματα μικτης κινητικοτητας

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την οργάνωση των εντατικών προγραμμάτων (εξαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης των συμμετεχόντων).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των μετακινούμενων εκπαιδευόμενων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από σχέδια κινητικότητας τα οποία λαμβάνουν στήριξη μέσω κονδυλίων εσωτερικής πολιτικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει τον συντονισμό υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών, εξ ονόματος της ομάδας των ιδρυμάτων που οργανώνουν από κοινού το εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας.

Ποσό

400 EUR ανά συμμετέχοντα, με ελάχιστο αριθμό τους 10 και ανώτατο αριθμό τους 20 μετακινούμενους εκπαιδευόμενους που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για μικτά εντατικά προγράμματα καλύπτει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τα ιδρύματα που συμμετέχουν σε σχέση με την οργάνωση των μικτών εντατικών προγραμμάτων, όπως δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία και εικονικών/εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, καθώς και της συνολικής διαχείρισης και συντονισμού.

Το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τον επιμερισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για μικτά εντατικά προγράμματα στη σύμπραξη στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται οι προαναφερθείσες δαπάνες.

 • 1 (ECHE)[/ft]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_el ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_el ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_el ↩ back
 • 4 Με εξαίρεση τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρίτες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, για τον σκοπό της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για την οποία τα εν λόγω ιδρύματα είναι επιλέξιμα ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative ↩ back
 • 6 Κάθε πρακτική άσκηση φοιτητών θα θεωρείται «πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες» όταν ο ασκούμενος ασκεί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων)· ψηφιακό γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο· ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων· εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων ΤΠ· κυβερνοασφάλεια· ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων· προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. ↩ back
 • 7 Κάθε κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση θα θεωρείται «κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες» όταν το μέλος του προσωπικού ασκεί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρακολούθηση εργασίας/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τα εργαλεία της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα (ESCI), τα εργαλεία / το λογισμικό ψηφιακής εκπαίδευσης, τον προγραμματισμό και το εξειδικευμένο λογισμικό και συστήματα ΤΠ για τη διοίκηση των ΑΕΙ. ↩ back
 • 8 Οι μεταδιδακτορικοί μπορούν να συμμετέχουν σε περιόδους πρακτικής άσκησης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους άλλους προσφάτως αποφοιτήσαντες εντός 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους. Για τις χώρες όπου οι απόφοιτοι υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας. ↩ back
 • 9 Για τον ορισμό των περιφερειών, βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού. ↩ back
 • 10 Τομέας 2 του προϋπολογισμού της ΕΕ — Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες. ↩ back
 • 11  Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση:

  θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el), οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση). ↩ back

 • 12 Στους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών συνυπολογίζεται προηγούμενη εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και/ή στο πλαίσιο υποτροφίας του προγράμματος Erasmus Mundus. ↩ back
 • 13 Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για 24 μήνες. ↩ back
 • 14 Όσον αφορά τα παραρτήματα πανεπιστημίων που εξαρτώνται από το μητρικό ίδρυμα και τα οποία δεν μπορούν να υπογράψουν χωριστές συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων, η χώρα στην οποία βρίσκεται το μητρικό ίδρυμα θα θεωρείται ως η χώρα αποστολής ή υποδοχής για τον καθορισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών και της επιλεξιμότητας της ροής κινητικότητας. Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν την πραγματική τοποθεσία του/των υποκαταστήματος/-ων κατά τον υπολογισμό της ζώνης απόστασης για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης. Τα ανεξάρτητα παραρτήματα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωριστά από τα μητρικά τους ιδρύματα. ↩ back
 • 15 Η κινητικότητα μεταξύ ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην απόκτηση κοινού ή διπλού πτυχίου είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση. Στην περίπτωση κοινών ή διπλών πτυχίων, το ίδρυμα που αποστέλλει τον συμμετέχοντα σε διαδικασία κινητικότητας είναι εκείνο που χρηματοδοτεί την κινητικότητα που λαμβάνει στήριξη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση της διεθνούς κινητικότητας, τα ιδρύματα που συμμετέχουν στην απόκτηση κοινού ή διπλού πτυχίου μπορούν να χρησιμοποιούν χρηματοδότηση από σχέδια κινητικότητας που λαμβάνουν στήριξη από κονδύλια εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, τηρώντας παράλληλα την επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων και των ροών σε κάθε σκέλος. ↩ back
 • 16 Για τις χώρες όπου οι απόφοιτοι υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας. ↩ back
 • 17 Όσον αφορά τα παραρτήματα πανεπιστημίων που εξαρτώνται από το μητρικό ίδρυμα και τα οποία δεν μπορούν να υπογράψουν χωριστές συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων, η χώρα στην οποία βρίσκεται το μητρικό ίδρυμα θα θεωρείται ως η χώρα αποστολής ή υποδοχής για τον καθορισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών και της επιλεξιμότητας της ροής κινητικότητας. Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν την πραγματική τοποθεσία του/των υποκαταστήματος/-ων κατά τον υπολογισμό της ζώνης απόστασης για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης. Τα ανεξάρτητα παραρτήματα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωριστά από τα μητρικά τους ιδρύματα. ↩ back
 • 18 Ο κατάλογος των χωρών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω απαίτηση περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει εκδώσει η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για τις χώρες που λαμβάνουν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf  Ο κατάλογος της DAC επικαιροποιείται περιοδικά, ώστε οι χώρες να μπορούν να μετακινούνται από τη μία κατηγορία στην άλλη ή να διαγράφονται από τον κατάλογο. Ωστόσο, το καθεστώς επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας μιας χώρας και οι σχετικοί περιορισμοί παραμένουν αμετάβλητοι για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των σχεδίων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. ↩ back
 • 19 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.). ↩ back
 • 20 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el ↩ back
 • 21 Οι εθνικοί οργανισμοί δεν μπορούν να επιλέξουν να μην παρέχουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που είναι συνδεδεμένα με κράτη μέλη της ΕΕ, και οι οποίοι μετακινούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 ή 14. ↩ back
 • 22 Στην περίπτωση των συνοδών, εφαρμόζονται τα ποσά που ισχύουν για το προσωπικό καθώς και οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συνοδοί πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό για περισσότερες από 60 ημέρες, θα καλύπτονται επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ής ημέρας από τη γραμμή του προϋπολογισμού «Στήριξη για την ένταξη» ↩ back
 • 23 Οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 13 και 14 είναι μόνο χώρες υποδοχής, εκτός εάν έχει συναφθεί συμφωνία με γειτονική χώρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τόσο ως χωρών αποστολής όσο και ως χωρών υποδοχής. ↩ back
Tagged in:  Higher education