Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nøgletiltag 1: Enkeltpersoners Læringsmobilitet

De tiltag, der modtager tilskud under dette nøgletiltag, forventes at få positiv og langvarig effekt på de involverede deltagere og deltagende organisationer samt på de politiske systemer, som deltagernes aktiviteter hører under.

Med hensyn til elever, studerende, praktikanter, lærlinge, voksenstuderende og unge forventes de mobilitetsaktiviteter, der støttes under dette nøgletiltag, at give et eller flere af følgende resultater:

 • forbedret indlæring
 • øget beskæftigelsesegnethed og bedre karrieremuligheder
 • øget initiativtagning og iværksætterånd
 • øget selvbevidsthed og selvværd
 • bedre fremmedsproglige og digitale kompetencer
 • øget interkulturel bevidsthed
 • mere aktiv deltagelse i samfundslivet
 • forbedret positiv interaktion med forskellige mennesker med forskelligartet baggrund
 • større kendskab til det europæiske projekt og EU's værdier
 • øget motivation til at deltage i fremtidig (formel/ikkeformel) uddannelse efter mobilitetsperioden i udlandet.

Med hensyn til personale, ungdomsarbejdere og fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse og unge, forventes mobilitetsaktiviteterne at give et eller flere af følgende resultater:

 • bedre kompetencer med tilknytning til deres erhvervsprofiler (inden for undervisning, uddannelse, ungdomsarbejde osv.)
 • større forståelse mellem landene af praksis, politikker og systemer på uddannelses- og ungdomsområdet
 • forbedret evne til at igangsætte forandring, nærmere bestemt modernisering af og international adgang til deres uddannelsesinstitutioner
 • bedre forståelse af de indbyrdes forbindelser mellem formel og ikkeformel uddannelse, erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet
 • højere kvalitet i deres arbejde og aktiviteter til gavn for studerende, praktikanter, lærlinge, elever, voksenstuderende og unge
 • større forståelse af og imødekommenhed over for social, sproglig og kulturel mangfoldighed, f.eks. social, etnisk, sproglig, kønsmæssig og kulturel mangfoldighed samt forskellige evner
 • øget evne til at opfylde behovene hos personer med færre muligheder
 • øget støtte til og fremme af mobilitetsaktiviteter for studerende
 • flere muligheder for faglig udvikling og karriereudvikling
 • bedre fremmedsproglige og digitale kompetencer
 • øget motivation og tilfredshed i det daglige arbejde.

Aktiviteter, der støttes under dette tiltag, forventes også at give et eller flere af følgende resultater til gavn for de deltagende organisationer:

 • øget kapacitet til at operere på europæisk/internationalt niveau: bedre ledelseskompetencer og internationaliseringsstrategier, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, øget tildeling af finansielle midler (ud over EU-midler) til tilrettelæggelse af EU-projekter/internationale projekter, bedre kvalitet i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af EU-projekter/internationale projekter
 • innovative og forbedrede metoder til målretning mod målgrupperne ved f.eks. at tilbyde: mere attraktive programmer for studerende, praktikanter, lærlinge og unge, som opfylder deres behov og indfrier deres forventninger, bedre kvalifikationer for lærere og undervisere, bedre processer for anerkendelse og validering af kompetencer opnået i forbindelse med studieophold i udlandet, mere effektive aktiviteter til fordel for lokalsamfund, forbedrede arbejdsmetoder og praksisser for ungdomsarbejde med henblik på aktiv inddragelse af unge og/eller tilskud til ugunstigt stillede grupper osv.
 • et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: organisationen er klar til at integrere bedste praksis og nye metoder i de daglige aktiviteter, åben for synergier med organisationer, der er aktive på forskellige sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesrelaterede områder, i stand til at varetage strategisk planlægning af personalets faglige udvikling i forhold til de enkeltes behov og organisationens mål, formidle, overføre viden og udbrede eventuelle forbedringer med henblik på at tiltrække de bedste studerende og akademikere fra hele verden.

På lang sigt forventes den kombinerede effekt af de flere tusinde projekter, der modtager tilskud under dette nøgletiltag, at få indvirkning på uddannelses- og ungdomsområdet i de deltagende lande og dermed fremme politiske reformer og tiltrække nye ressourcer til understøttelse af mobilitetsmulighederne i og uden for Europa.

I 2024 vil programmet også fortsat blive mobiliseret for at afbøde de socioøkonomiske og uddannelsesmæssige konsekvenser af den russiske invasion af Ukraine, herunder ved at støtte mobilitetsprojekter, der letter integrationen af mennesker, der flygter fra krigen i Ukrain.